Changeset 25212


Ignore:
Timestamp:
Oct 29, 2013, 1:55:18 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[cooliris_piclens] Update sk_SK, thanks to : xpace

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piclens/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r25007 r25212  
  144144$lang['piclens_recurs_mode_rem'] = '<i>Pri akejkoľvek vybratej metóde, 3D stena "Cooliris 3D Wall"(Tab3) pracuje v <b>Štandardnej Metóde</b></i>';
  145145$lang['piclens_recurs_mode_title'] = 'Rekurzívna Metóda';
   146$lang['piclens_wallcfg_tutorialtime'] = 'Oneskorenie výučby';
   147$lang['piclens_wallcfg_cat_nav1'] = 'Kategórie v ktorých stena nahradí 3D navigáciu:';
   148$lang['piclens_wallcfg_customButtonURL'] = 'URL vlastného tlačítka v pravom dolnom rohu panelu nástrojov';
   149$lang['piclens_wallcfg_descriptionHeight'] = 'Výška názvu a popisu prekrytia [0-100] ';
   150$lang['piclens_wallcfg_showTutorial'] = 'Zobraziť správu výučby';
   151$lang['piclens_wallcfg_paramSPEC'] = 'Špecifická (konfigurácia kategórií nižšie)';
   152$lang['piclens_wallcfg_showDescription'] = 'Ukázať popis položky na prekrytí';
   153$lang['piclens_wallcfg_showReflections'] = 'Ukázať odrazy pod obrázkami';
   154$lang['piclens_wallcfg_linkCSS'] = 'CSS reťazec použitý na popis';
   155$lang['piclens_wallcfg_option-opt5'] = 'Ukáž tlačítko, ktoré linkuje na pôvodný obsah';
   156$lang['piclens_label_plugins'] = '<b><u><i>%s</i></u> Plugin nainštalovaný </b>a <b>aktivovaný</b>';
   157$lang['piclens_stuff_notparam'] = '<b>Parametre špecifické pre plugin Cooliris PicLens. Nepoužité v plugine PWG Stuff</b> ';
   158$lang['piclens_extendeddesc_detail'] = 'Použitie jazykovej značky [lang] pre popis obrázku a značky <!--hidden--> na ukrytie kategórií a obrázkov.';
   159$lang['piclens_tags_label'] = 'Značky';
   160$lang['piclens_wallcfg_backgroundAlpha'] = 'Priehľadnosť pozadia [0.0-1.0]';
   161$lang['piclens_wallcfg_backgroundColor'] = 'Farba pozadia';
   162$lang['piclens_wallcfg_backgroundImage'] = 'URL obrázku pozadia pre stenu';
   163$lang['piclens_rsscfg_ext2'] = 'Poznámka:!NULL!predstavuje niektoré záznamy bez náhľadov(nejaký súbor videa[napríklad .flv])';
   164$lang['piclens_rsscfg_order1'] = 'Zoradenie obrázkov v Piclens';
   165$lang['piclens_rsscfg_title'] = 'Piclens:RSS feed parametre';
   166$lang['piclens_rssfeed_tab'] = 'RSS Feed';
   167$lang['piclens_rss_icon'] = 'URL pre ikonu Cooliris feed';
   168$lang['piclens_rsscfg_TNtype'] = 'Typ obrázku náhľadu pre použitie v Piclens slideshow';
   169$lang['piclens_rsscfg_exclude_double'] = 'Zákaz dvojitého obrázku vo feede(rovnaká cesta)';
   170$lang['piclens_rsscfg_ext1'] = '(Hociaká vybratá prípona=>Použiť všetky prípony v rss feede)';
  146171?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.