Changeset 25391


Ignore:
Timestamp:
Nov 7, 2013, 11:33:41 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update nn_NO, thanks to : kiho

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nn_NO/admin.lang.php

  r25033 r25391  
  254254$lang['Mail content'] = 'Send innhald på e-post';
  255255$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'E-post sendt til %s [%s].';
  256 $lang['Main'] = 'Hovud';
  257256$lang['Main Page'] = 'Hovudside';
  258257$lang['Multiple Size'] = 'Fleire størrelsar';
   
  946945$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Endring av storleik etter opplasting er ikkje tilgjengeleg avdi GD vert bruka som grafikkbibliotek';
  947946$lang['Select at least one tag'] = 'Vel minst eitt nøkkelord';
   947$lang['Basic settings'] = 'Grunnleggjande innstillingar';
   948$lang['General'] = 'Generelt';
   949$lang['Mail theme'] = 'E-posttema';
  948950?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.