Changeset 25515


Ignore:
Timestamp:
Nov 17, 2013, 8:50:20 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[stripped_columns] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped_black_bloc/language/nl_NL/theme.lang.php

  r23769 r25515  
  2121// | USA.                                                                  |
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  23 $lang['(it need to be inferior than the width of columns)'] = '(het moet kleiner zijn dan de breedte van de kolommen)';
   23$lang['(it need to be inferior than the width of columns)'] = '(het aantal pixels moet kleiner zijn dan de breedte van kolommen)';
  2424$lang['(set 0 to disable)'] = '(zet op 0 om uit te schakelen)';
  2525$lang['... starting to the position number'] = '...beginnend bij positienummer';
  2626$lang['About big thumbnails, for the albums :'] = 'Over grote miniaturen, voor de albums:';
  27 $lang['Create a big thumbnail every'] = 'Genereer een grote miniatuur elke';
   27$lang['Create a big thumbnail every'] = 'Genereer een groot klikplaatje elke';
  2828$lang['Displaying options'] = 'Weergave opties';
  2929$lang['Page'] = 'Pagina';
   
  3131$lang['The parent-theme Stripped need to be enabled in order to use its parameters'] = 'Het hoofdthema Stripped moet actief zijn, om de instellingen van dit thema te kunnen gebruiken';
  3232$lang['Width of columns'] = 'Breedte van kolommen';
  33 $lang['Width of thumbnails'] = 'Breedte van miniaturen';
  34 $lang['always generate big thumbnails'] = 'genereer altijd grote miniaturen';
   33$lang['Width of thumbnails'] = 'Breedte van klikplaatjes';
   34$lang['always generate big thumbnails'] = 'genereer altijd grote klikplaatjes';
  3535$lang['color main'] = 'Niet grijze kleur:';
  36 $lang['don\'t generate big thumbnails'] = 'genereer geen grote miniaturen';
   36$lang['don\'t generate big thumbnails'] = 'genereer geen grote klikplaatjes';
  3737$lang['use the same config as above'] = 'gebruik dezelfde instellingen als boven';
  3838$lang['No Maximum Height and the width is the one set above'] = 'Geen maximale hoogte en de breedte is zoals hierboven aangegeven';
  39 $lang['Display big thumbnails for landscape pictures'] = 'Gebruik grote miniaturen voor landschapafbeeldingen';
  40 $lang['About portrait/landscape pictures :'] = 'Over portret-/landschapafbeeldingen (Hou er rekening mee dat deze plugin de miniaturen van panorama\'s automatisch beheert):';
   39$lang['Display big thumbnails for landscape pictures'] = 'Gebruik grote klikplaatjes voor landschap-afbeeldingen';
   40$lang['About portrait/landscape pictures :'] = 'Over portret-/landschap-afbeeldingen (Hou er rekening mee dat deze plugin de klikplaatjes van panorama\'s automatisch beheert):';
  4141$lang['Use the width parameter above as a maximum heigth'] = 'Gebruik de breedte-parameter hierboven als maximum hoogte';
  42 $lang['Effect to use when the mouse is over the thumbnails:'] = 'Welk effect moet gebruikt worden wanneer de muis over een miniatuur beweegt:';
   42$lang['Effect to use when the mouse is over the thumbnails:'] = 'Welk effect moet gebruikt worden wanneer de muis over een klikplaatje beweegt:';
  4343$lang['For albums, the border becomes white'] = 'Voor albums, de rand wordt wit';
  4444$lang['No effect'] = 'Geen effect';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.