Changeset 25517


Ignore:
Timestamp:
Nov 17, 2013, 8:50:23 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/common.lang.php

  r25410 r25517  
  7171$lang['Display'] = 'Weergeven';
  7272$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Aan elke weergegeven regel moet worden voldaan.';
  73 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Email-adres is niet ingevuld';
  74 $lang['Email address'] = 'Email-adres';
   73$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Emailadres is niet ingevuld.';
   74$lang['Email address'] = 'Emailadres';
  7575$lang['Enter your personnal informations'] = 'Vul uw persoonlijke informatie in';
  7676$lang['Error sending email'] = 'Fout bij het versturen van email';
   
  8181$lang['Filter'] = 'Filter';
  8282$lang['Forgot your password?'] = 'Wachtwoord vergeten?';
  83 $lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Ga naar de galerie als gast';
   83$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Bekijk de galerie als gast';
  8484$lang['Help'] = 'Help';
  8585$lang['Identification'] = 'Identificatie';
   
  156156$lang['created on %s'] = 'gemaakt op %s';
  157157$lang['Customize'] = 'Profiel aanpassen';
  158 $lang['Your Gallery Customization'] = 'Uw galerie aanpassen ';
   158$lang['Your Gallery Customization'] = 'Uw galerie aanpassingen ';
  159159$lang['day'][0] = 'Zondag';
  160160$lang['day'][1] = 'Maandag';
   
  245245$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'Gebruikersnaam mag niet beginnen met een spatie';
  246246$lang['this login is already used'] = 'Deze gebruikersnaam is al in gebruik';
  247 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'email-adres moet zijn xxx@yyy.eee (bijvoorbeeld : jack@altern.org)';
  248 $lang['Auto login'] = 'Auto login';
   247$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'emailadres moet het formaat xxx@yyy.eee hebben (bijvoorbeeld : jack@altern.org)';
   248$lang['Auto login'] = 'Automtisch aanmelden';
  249249$lang['remove this tag from the list'] = 'Verwijder dit label uit de lijst';
  250 $lang['representative'] = 'album klikplaatje';
   250$lang['representative'] = 'album-klikplaatje';
  251251$lang['Search for Author'] = 'Zoeken naar auteur';
  252252$lang['Search in albums'] = 'Zoeken in albums';
   
  294294$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
  295295$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Foutieve status voor gebruiker "guest", gebruik standaard status. Waarschuw de webbeheerder.';
  296 $lang['this email address is already in use'] = 'Een andere gebruiker maakt al gebruik van dit email-adres';
   296$lang['this email address is already in use'] = 'Een andere gebruiker maakt al gebruik van dit emailadres';
  297297$lang['Album results for'] = 'Album resultaten voor';
  298298$lang['Tag results for'] = 'Label-resultaten voor';
   
  316316$lang['Are you sure?'] = 'Weet u het zeker?';
  317317$lang['Rank'] = 'Rang';
  318 $lang['group by letters'] = 'gegroepeerd per letter';
   318$lang['group by letters'] = 'Gegroepeerd per letter';
  319319$lang['letters'] = 'letters';
  320320$lang['show tag cloud'] = 'Geef label-wolk weer';
   
  338338$lang['%d rates'] = '%d stemmen';
  339339$lang['Rating score'] = 'Waarderings score';
  340 $lang['Invalid username or email'] = 'Gebruikersnaam of email-adres is ongeldig';
  341 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Deze gebruiker heeft geen toestemming om het paswoord te vernieuwen';
  342 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Gebruiker "%s" heeft geen e-mailadres daarom kan het paswoord niet vernieuwd worden';
  343 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Iemand heeft verzocht om het paswoord te vernieuwen voor het volgende account:';
   340$lang['Invalid username or email'] = 'Gebruikersnaam of emailadres is ongeldig';
   341$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Deze gebruiker heeft geen toestemming om het wachtwoord te vernieuwen';
   342$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Gebruiker "%s" heeft geen emailadres, daarom kan het wachtwoord niet vernieuwd worden';
   343$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Iemand heeft verzocht om het wachtwoord te vernieuwen voor het volgende account:';
  344344$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Gebruikersnaam "%s" voor galerie %s';
  345 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Om je paswoord te vernieuwen kun je het volgende adres bezoeken:';
  346 $lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Als dit een vergissing was kun je deze email negeren, er zal dan niets gewijzigd worden.';
  347 $lang['Password Reset'] = 'Vernieuw paswoord';
  348 $lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Kijk in je mail box voor de bevestigings link';
   345$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Om uw wachtwoord te vernieuwen kunt u het volgende adres bezoeken:';
   346$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Als dit een vergissing was, kunt u deze email negeren. Er zal dan niets gewijzigd worden.';
   347$lang['Password Reset'] = 'Vernieuw wachtwoord';
   348$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Kijk in uw email box voor de bevestigings-link';
  349349$lang['Invalid key'] = 'Onjuiste sleutel';
  350 $lang['The passwords do not match'] = 'De paswoorden zijn niet gelijk';
  351 $lang['Your password has been reset'] = 'Uw paswoord is vernieuwd';
   350$lang['The passwords do not match'] = 'De wachtwoorden zijn niet gelijk';
   351$lang['Your password has been reset'] = 'Uw wachtwoord is vernieuwd';
  352352$lang['Return to home page'] = 'Keer terug naar de home page';
  353 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Voer je gebruikersnaam en e-mailadres in.';
  354 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Via e-mail krijgt u een link om uw paswoord te vernieuwen.';
  355 $lang['Username or email'] = 'Gebruikersnaam of e-mail';
  356 $lang['Change my password'] = 'Vernieuw mijn paswoord';
  357 $lang['Enter your new password below.'] = 'Voer hieronder je nieuwe paswoord in.';
   353$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Geef uw gebruikersnaam en emailadres in.';
   354$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'U ontvangt via email een link om uw wachtwoord te vernieuwen.';
   355$lang['Username or email'] = 'Gebruikersnaam of email';
   356$lang['Change my password'] = 'Vernieuw mijn wachtwoord';
   357$lang['Enter your new password below.'] = 'Geef hieronder uw nieuwe wachtwoord in.';
  358358$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF Metagegevens';
  359359$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metagegevens';
   
  369369$lang['Hello %s,'] = 'Hallo %s,';
  370370$lang['Here are your connection settings'] = 'Dit zijn uw verbindings-instellingen';
  371 $lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Indien u denkt dat er iets niet klopt nu u deze email ontvangt, vragen wij u contact met ons op te nemen op %s ';
   371$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Indien u denkt dat er iets niet klopt nu u deze email ontvangt, vragen wij u contact met ons op te nemen via %s ';
  372372$lang['Password: %s'] = 'Wachtwoord %s';
  373373$lang['Send my connection settings by email'] = 'Verstuur mijn verbindings-instellingen per email';
   
  408408$lang['Requested album does not exist'] = 'Het opgevraagde album bestaat niet';
  409409$lang['Requested tag does not exist'] = 'Het opgevraagde label bestaat niet';
  410 $lang['Email address is mandatory'] = 'Email-adres is verplicht';
   410$lang['Email address is mandatory'] = 'Emailadres is verplicht';
  411411$lang['Username is mandatory'] = 'Gebruikersnaam is verplicht';
  412412$lang['mandatory'] = 'verplicht';
   
  425425$lang['Last Page'] = 'Laatste bladzijde';
  426426$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Wachtwoord ontbreekt. Geef uw wachtwoord aub.';
  427 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Wachtwoord-bevestiging ontbreekt. Bevestig aub uw gekozen wachtwoord.';
   427$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Wachtwoord-bevestiging ontbreekt. Bevestig aub het gekozen wachtwoord.';
   428$lang['%d photos per page'] = '%d foto\'s per pagina';
  428429?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.