Changeset 25560


Ignore:
Timestamp:
Nov 18, 2013, 7:32:01 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r24751 r25560  
  178178$lang['History'] = 'Historial';
  179179$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'La URL de la galeria no es vàlida.';
  180 $lang['Main'] = 'Principal';
  181180$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'El nombre de comentaris d\'una pàgina ha d\'estar entre 5 i 50 inclosos.';
  182181$lang['Configuration'] = 'Configuració';
   
  209208$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.';
  210209$lang['To send ?'] = 'Enviar-ho?';
  211 $lang['Email'] = 'Correu electrònic';
  212210$lang['User'] = 'Usuari';
  213211$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu electrònic';
   
  937935$lang['Source tag'] = 'Etiqueta font';
  938936$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'L\'etiqueta "%s" és ara un duplicat de "%s"';
  939 $lang['Format'] = 'Format';
  940 $lang['Invalid dimension'] = 'Dimensió no vàlida';
  941937$lang['Landscape'] = 'Paisatge';
  942938$lang['Manage photos'] = 'Administra les fotos';
   
  947943$lang['View in gallery'] = 'Veure en la galeria';
  948944$lang['Number of albums per page'] = 'Nombre d\'àlbums per pàgina';
  949 $lang['Maximum'] = 'Màxim';
  950 $lang['Minimum'] = 'Mínim';
  951945$lang['Ratio'] = 'Ràtio';
  952946$lang['between %.2f and %.2f'] = 'entre %.2f i %.2f';
   
  966960$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Redimensionar després de penjar la foto al servidor deshabilitat degut a l\'ús de la llibreria gràfica GD';
  967961$lang['Select at least one tag'] = 'Seleccioneu almenys una etiqueta';
   962$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'L\'última visita el %s, %s.';
   963$lang['No user selected, no action possible.'] = 'No hi ha usuaris seleccionats, l\'acció no ha estat possible';
   964$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Registrat el %s, %s';
   965$lang['Show %s users'] = 'Mostra %s usuaris';
   966$lang['Users modified'] = 'Usuaris que s\'han modificat';
   967$lang['Basic settings'] = 'Configuració bàsica';
   968$lang['Change password'] = 'Canvia la contrasenya';
   969$lang['Change username'] = 'Canvia el nom d\'usuari';
   970$lang['General'] = 'General';
   971$lang['Loading...'] = 'S\'està carregant...';
   972$lang['Mail theme'] = 'Tema del correu electrònic';
   973$lang['Password updated'] = 'La contrasenya s\'ha actualitzat';
   974$lang['Update user'] = 'Actualitza l\'usuari';
   975$lang['User %s added'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s';
   976$lang['User %s updated'] = 'S\'ha actualitzat l\'usuari %s';
  968977?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.