Changeset 25651


Ignore:
Timestamp:
Nov 23, 2013, 1:18:50 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update sk_SK, thanks to : Jimako

Location:
trunk/language/sk_SK/help
Files:
5 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/help/help_add_photos.html

  r8255 r25651  
  1 <p>Existuje niekoľko možností, ako pridať fotografie do Vašej Piwigo galérie:</p>
   1<p>Existuje niekoľko možností ako pridať fotografie do Vašej Piwigo galérie:</p>
  22
  33<ul>
  4   <li><strong>priame nahranie</strong> vo Vašom web prehliadači je najjednoduchšia a najpriamejšia cesta. Záleží na možnostiach Vašeho prehliadača a Vašeho web servra.
   4  <li><strong>priame nahranie</strong> vo Vašom web prehliadači je najjednoduchšia a najpriamejšia cesta. Záleží na možnostiach Vašeho prehliadača a Vašeho web servera.
  55  Pre nahranie veľkého množstva fotografií, alebo v prípade, že tento spôsob sklame, sú tu ďalšie možnosti.</li>
  66</ul>
   
  99
  1010<ul>
  11   <li><strong>pLoader</strong> je aplikácia, ktorú musíte nainštalovať na Váš počítač. Pretiahnite fotografie do okna pLoader, kliknite na <em>"Upload to Piwigo"</em> a nechajte pLoader nahraťt fotografie na server. Existujú taktiež ďalšie aplikácie ako <strong>WinToPiwigo</strong>, alebo <strong>Digikam</strong>, doplnok pre nahrávanie fotografií do Piwigo.</li>
   11  <li><strong>pLoader</strong> je aplikácia, ktorú musíte nainštalovať na Váš počítač. Pretiahnite fotografie do okna pLoader, kliknite na <em>"Upload to Piwigo"</em> a nechajte pLoader nahrať fotografie na server. Existujú taktiež ďalšie aplikácie ako <strong>WinToPiwigo</strong>, alebo <strong>Digikam</strong>, doplnok pre nahrávanie fotografií do Piwigo.</li>
  1212</ul>
  1313
   
  1616<div id="helpSynchro">
  1717<ul>
  18   <li><strong>FTP prenos</strong> je najviac odporúčaná cesta, ako nahrať veľké množstvo fotografií s minimálnym úsilím. Nasledujte návod, ako pripraviť Vaše fotografie. Táto metóda Vám dáva možnosť presne riadiť usporiadanie Vašich fotografií na Vašom servri.</li>
   18  <li><strong>FTP prenos</strong> je najviac odporúčaná cesta, ako nahrať veľké množstvo fotografií s minimálnym úsilím. Nasledujte návod, ako pripraviť Vaše fotografie. Táto metóda Vám dáva možnosť presne riadiť usporiadanie Vašich fotografií na Vašom serveri.</li>
  1919</ul>
  2020
 • trunk/language/sk_SK/help/help_groups.html

  r8255 r25651  
  1 <p>Skupiny predstavujú spôsob, ako nastaviť rovnaké oprávnenia pre viacero používateľov.</p>
   1<p>Skupiny predstavujú spôsob ako nastaviť rovnaké oprávnenia pre viacero používateľov.</p>
  22
  33<p>Vytvorte skupinu pomocou <span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Používatelia &raquo; Skupiny</span> a priraďte používateľov do tejto skupiny pomocou
   
  55Správa</span>.</p>
  66
  7 <p>Používateľ môže patriť do viacerých skupín. Používateľ potom získava práva súčtom práv všetkých týchto skupín: pokiaľ používateľ "janko" patrí do skupín "rodina" aj "priatelia" a len "rodina" má oprávnenie na kategóriu "Vianoce" tak
   7<p>Používateľ môže patriť do viacerých skupín. Používateľ potom získava práva súčtom práv všetkých týchto skupín: pokiaľ používateľ "janko" patrí do skupín "rodina" aj "priatelia" a len "rodina" má oprávnenie na kategóriu "Vianoce", tak
  88"janko" kategóriu "Vianoce" uvidí.</p>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.