Changeset 25880


Ignore:
Timestamp:
Dec 9, 2013, 11:07:37 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update cs_CZ, thanks to : coudy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r25204 r25880  
  194194$lang['Default display'] = 'Výchozí zobrazení';
  195195$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galerie není platné';
  196 $lang['Main'] = 'Hlavní';
  197196$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Počet komentářů na stránku musí být číslo mezi 5 a 50 včetně';
  198197$lang['Configuration'] = 'Konfigurace';
   
  337336$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Fotografie není dostupná nebo podporovaná';
  338337$lang['GD version'] = 'Verze GD knihovny';
  339 $lang['General statistics'] = 'Celková statistika';
   338$lang['General statistics'] = 'Všeobecné statistiky';
  340339$lang['average time'] = 'průměrný čas';
  341340$lang['number of miniaturized photos'] = 'počet miniaturizovaných fotografií';
   
  535534$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení';
  536535$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie';
  537 $lang['Drop into album'] = 'Dát do alba';
   536$lang['Drop into album'] = 'Vyber album';
  538537$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole';
  539538$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
   
  583582$lang['pixels'] = 'bodů';
  584583$lang['Maximum height'] = 'Maximální výška';
  585 $lang['Image Quality'] = 'Kvalita formátu';
   584$lang['Image Quality'] = 'Kvalita fotografie';
  586585$lang['Save Settings'] = 'Uložit nastavení';
  587586$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavení bylo uloženo';
   
  956955$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Změna velikosti po uploadu není aktivní, kvůli používání GD jako grafické knihovny.';
  957956$lang['Select at least one tag'] = 'vyberte alespoň jeden tag';
   957$lang['Mail theme'] = 'E-mailové téma';
   958$lang['%d of %d users selected'] = '%d z %d uživatelů vybráno';
   959$lang['(filtered from %s total users)'] = '(vyfiltrováno z celkového počtu %s uživatelů)';
   960$lang['All %d users are selected'] = 'Všech %d uživatelů bylo vybráno';
   961$lang['No user selected of %d users'] = 'Nebyl vybrán žádny z %d uživatelů';
   962$lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Jsou zobrazeni %s až %s z %s uživatelů';
   963$lang['Basic settings'] = 'Základní nastavení';
   964$lang['Change password'] = 'Změnit heslo';
   965$lang['Change username'] = 'Změnit jméno uživatele';
   966$lang['General'] = 'Všeobecné';
   967$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'Poslední návštěva v %s, %s.';
   968$lang['Loading...'] = 'Nahrává se...';
   969$lang['No matching user found'] = 'Uživatel odpovídající dotazu hledání nenalezen';
   970$lang['No user selected, no action possible.'] = 'Nebyl zvolen uživatel, akce není možná.';
   971$lang['Password updated'] = 'Heslo aktualizováno';
   972$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Zaregistrován v %s, %s.';
   973$lang['Show %s users'] = 'Zobraz %s uživatele';
   974$lang['Update user'] = 'Aktualizuj uživatele';
   975$lang['User %s added'] = 'Uživatel %s přidán';
   976$lang['User %s updated'] = 'Uživatel %s aktualizován';
   977$lang['Users modified'] = 'Uživatelé pozměněni';
   978$lang['on the %d selected users'] = 'na %d vybraných uživatelích';
  958979?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.