Changeset 25988


Ignore:
Timestamp:
Dec 17, 2013, 10:54:42 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update fi_FI, thanks to : lrd

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/fi_FI/admin.lang.php

  r25949 r25988  
  362362$lang['Add/delete a permalink'] = 'Lisää/poista permalinkki';
  363363$lang['All %d users are selected'] = 'Kaikki %d käyttäjää ovat valittuna';
   364$lang['(filtered from %s total users)'] = '(suodatettu yhteensä %s käyttäjästä)';
   365$lang['%d user comments validated'] = '%d käyttäjien kommenttia varmistettu';
   366$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s täytyy olla asetettu arvoon false local/config/config.inc.php tiedostossa';
   367$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s arvo on virheellinen, sillä exif-tuki puuttuu';
   368$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u käyttäjällä on oikeudet automaattisesti, sillä he kuuluvat oikeudet omaavaan ryhmään.';
   369$lang['ACCESS_4'] = 'Pääsy webmastereille';
   370$lang['Access type'] = 'Pääsyn tyyppi';
   371$lang['Add detailed content'] = 'Lisää yksityiskohtaista sisältöä';
   372$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Lisää kirjoitusoikeudet "%s" hakemistoon.';
   373$lang['Administration Home'] = 'Ylläpidon etusivu';
   374$lang['Advanced features'] = 'Kehittyneet toiminnallisuudet';
   375$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albumin kuvat liittyvät seuraaviin albumeihin: %s';
   376$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Oikeudet albumeihin johtuen ryhmäoikeuksista';
   377$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Kaikki optimoinnit on suoritettu onnistuneesti.';
   378$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Sallitut tiedostotyypit: %s.';
   379$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Virhe purettaessa pakettia. Ole hyvä ja varmista oikeudet piwigon asennushakemistossa. <br><a href="%s">Klikkaa nähdäksesi virheloki</a>.';
  364380?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.