Changeset 26164


Ignore:
Timestamp:
Dec 24, 2013, 9:33:03 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[subscribe_to_comments] Update nl_NL, thanks to : eijdenberg

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r26141 r26164  
  2626$lang['Return to item page'] = 'Keer terug naar de itempagina';
  2727$lang['Subscribe'] = 'Abonneer';
  28 $lang['Subscriptions of'] = 'Abonnementen op';
  2928$lang['Successfully unsubscribed your email address from receiving notifications.'] = 'Uw email-adres is succesvol uitgeschreven. U zult geen berichten meer ontvangen.';
  3029$lang['Unsubscribe from all email notifications'] = 'Schrijf uit van alle email-berichten';
   
  3231$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'U bent geabonneerd op geen enkel commentaar.';
  3332$lang['Your subscription has been validated, thanks you.'] = 'Uw inschrijving is goedgekeurd, dank u wel.';
  34 $lang['%s has subscribed to comments on'] = '%s is geabonneerd op commentaar over';
  3533$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Laat gebruikers zich abonneren op algemene berichten';
  3634$lang['Already validated.'] = 'Reeds goedgekeurd';
   
  4038$lang['Followed on'] = 'Gevolgd op';
  4139$lang['Manage my subscriptions'] = 'Beheer mijn abonnementen';
  42 $lang['New comment on'] = 'Nieuw commentaar op';
  43 $lang['New subscription on'] = 'Nieuw abonnement op';
  4440$lang['Not found.'] = 'Niet gevonden.';
  4541$lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Bericht beheerders indien een gebruiker een nieuw abonnement neemt';
  4642$lang['Subject'] = 'Onderwerp';
  47 $lang['Subscribe to comments on'] = 'Abonneer u op commentaar op';
  4843$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Wilt u een abonnement op algemene email-berichten ?';
  4944$lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'Om te activeren klik op de de bevestigknop. Indien u denkt dat dit een fout is, negeer dan dit bericht.';
  5045$lang['Validate'] = 'Bevestigen';
  5146$lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Wilt u de berichten-opties wijzigen?';
  52 $lang['You are currently subscribed to comments on'] = 'U bent nu geabonneerd op commentaar op';
  5347$lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'U bent toegevoegd aan de lijst van abonnees.';
  54 $lang['You requested to subscribe by email to comments on'] = 'U heeft aangegeven per mail geïnformeerd te willen worden over commentaar op';
  5548$lang['all albums of the gallery'] = 'Met betrekking tot alle albums in de galerie';
  5649$lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'Alle afbeeldingen van het album <a href="%s">%s</a>';
   
  7467$lang['No result'] = 'Geen resultaat';
  7568$lang['Stop receiving notifications'] = 'Stop het ontvangen van meldingen';
  76 $lang['Subscribe to comments on %s'] = 'Registreer voor opmerkingen op %s ';
  7769$lang['Subscriptions of %s'] = 'Registreren van %s';
  7870$lang['You are currently subscribed to comments on %s.'] = 'U bent geregistreerd om opmerkingen te geven op %s';
  7971$lang['You requested to subscribe by email to comments on %s.'] = 'U heeft zich via email geregistreerd om opmerkingen te geven op %s';
   72$lang['Subscribe without commenting'] = 'Abonneren zonder commentaar te geven';
   73$lang['Apply action'] = 'Toepassen aktie';
   74$lang['Choose an action'] = 'Kies een aktie';
   75$lang['<b>%s</b> wrote on <i>%s</i>'] = '<b>%s</b> schreef op  <i>%s</i>';
  8076?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.