Changeset 26357


Ignore:
Timestamp:
Dec 30, 2013, 12:53:34 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwishack] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwishack/language/tr_TR/plugin.lang.php

  r26237 r26357  
  2323$lang['Partage_me'] = 'Görüntüyü paylaşın.';
  2424
   25$lang['admin_codes_help'] = 'İpucu: Her sayı, görüntü için kullanılan sıralama düzeni tanımlar. Bir dize desenini görüntülemek istemiyorsanız "0" kullanabilirsiniz.';
   26$lang['admin_custom_help'] = 'İpucu: Modelinizde aşağıdaki değişkenleri kullanabilirsiniz:<br />
   27 <label><span class="pattern">##i</span></label>: Görüntü URL\'si -
   28 <label><span class="pattern">##t</span></label>: Küçük resim URL\'si -
   29 <label><span class="pattern">##g</span></label>: Galeri sayfası URL\'si -
   30 <label><span class="pattern">##n</span></label>: Görüntü adı<br />
   31 Örnekler için önceki alan grubunda kullanılan modellere bakınız.';
   32$lang['admin_fieldset_custom'] = 'Ek tablo: özelleştirilebilir dize kodları';
   33$lang['admin_default_sheet'] = 'Varsayılan olarak görüntülenen biçim';
   34$lang['admin_used_by'] = 'Tarafından kullanılabilir olacak';
   35$lang['admin_window_open'] = 'HTML bağlantısı buradan açılacak';
   36$lang['admin_img_name'] = 'Görüntü adları koddan önce mi gösterilsin?';
   37$lang['admin_img_name_list'] = 'sadece listeler için';
   38$lang['admin_window_open_local'] = 'mevcut pencerede (standart)';
   39$lang['admin_window_open_other'] = 'farklı pencere (tavsiye edilmez)';
   40$lang['post_code_ThumbnailToGallery'] = 'Küçük resmi görüntüle (tıklanabilir, galeriye bağlı)';
   41$lang['post_code_Thumbnail'] = 'Küçük resmi görüntüle (bağlantısız)';
   42$lang['admin_codes_thumb_to_page'] = 'Galeriye bağlı küçük resim';
   43$lang['admin_codes_thumb_to_image'] = 'Görüntüye bağlı küçük resim';
   44$lang['admin_codes_thumb'] = 'Bağlantısız küçük resim';
   45$lang['custom_code'] = 'Özel kod #';
   46$lang['admin_custom_code'] = 'Özel kod #';
   47$lang['admin_fieldset_codes'] = 'Piwishack kod seçimi';
   48$lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (forum için vb)';
   49$lang['admin_default_sheet_custom'] = 'özel';
   50$lang['post_code_ThumbnailToImage'] = 'Küçük resmi görüntüle (tıklanabilir, görüntüyle bağlantılı)';
   51$lang['sheet_bbcode'] = 'Çekirdek BBCode';
   52$lang['sheet_html'] = 'Çekirdek HTML';
   53$lang['sheet_custom'] = 'Diğer kodlar';
   54$lang['post_code_NameToGallery'] = 'Görüntü adı, galeriyle bağlantılı';
   55$lang['post_code_NameToImage'] = 'Görüntü adı, görüntüyle bağlantılı';
   56$lang['post_code_Image'] = 'Normal görünüme bakılıyor (bağlantısız)';
   57$lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Normal görünüme bakılıyor (tıklanabilir, galeriyle bağlantılı)';
   58$lang['close'] = 'Kapat';
   59$lang['admin_used_by_all'] = 'tüm ziyaretçiler (misafirler dahil)';
   60$lang['admin_used_by_admin'] = 'sadece yöneticiler';
   61$lang['admin_used_by_members'] = 'kayıtlı üyeler';
   62$lang['admin_codes_img'] = 'bağlantısız görüntü';
   63$lang['admin_codes_img_to_page'] = 'galeriye bağlantılı görüntü';
   64$lang['admin_codes_name_to_image'] = 'görüntüye bağlantılı görüntü adı';
   65$lang['admin_codes_name_to_page'] = 'galeriye bağlantılı görüntü adı';
   66$lang['admin_title'] = 'PiwiShack yapılandırma';
   67$lang['admin_save'] = 'Kaydet';
   68$lang['admin_img_name_never'] = 'hiç bir zaman';
   69$lang['admin_img_name_all'] = 'her zaman';
   70$lang['admin_fieldset_main'] = 'Ana parametreler';
   71$lang['admin_default_sheet_html'] = 'HTML (web sayfası için)';
   72$lang['admin_custom_name'] = 'İsim:';
  2573?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.