Changeset 26416


Ignore:
Timestamp:
Jan 4, 2014, 9:20:56 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update sl_SI, thanks to : MarkoAm

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/admin.lang.php

  r26268 r26416  
  156156$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumi omogočeni zahvaljujoč skupini ki ji pripadajo';
  157157$lang['All %d photos are selected'] = 'Vseh %d slik je izbranih';
  158 $lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Vsi optimizacijski postopki uspešno zakljuceni.';
   158$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Vsi optimizacijski postopki uspešno zaključeni.';
  159159$lang['all'] = 'vsi';
  160160$lang['Allow rating'] = 'Dovoli glasovanje';
  161 $lang['Allow user customization'] = 'Dovoli uporabniku prilagoditev';
   161$lang['Allow user customization'] = 'Dovoli uporabniku spreminjanje prilagoditev';
  162162$lang['Allow user registration'] = 'Dovoli registracijo uporabnika';
  163163$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Dovoli uporabnikom brisanje lastnih komentarjev';
   
  218218$lang['... or '] = '... ali ';
  219219$lang['Add tags'] = 'Dodaj oznake';
  220 $lang['Add to caddie'] = 'Add to caddie';
   220$lang['Add to caddie'] = 'Dodaj v košarico';
  221221$lang['All extensions are up to date.'] = 'Vse razširitve so posodobljene.';
  222222$lang['All languages are up to date.'] = 'Vsi jeziki so posodobljeni.';
  223 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Vsi vticniki so posodobljeni.';
   223$lang['All plugins are up to date.'] = 'Vsi vtičniki so posodobljeni.';
  224224$lang['All themes are up to date.'] = 'Vse teme so posodobljene.';
  225 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dovoljeni vrste datotek so: %s.';
   225$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dovoljene vrste datotek so: %s.';
  226226$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Med razširjanjem je prišlo do napake. Prosimo preverite pravice datotek vaše piwigo namestitve.<br>Prikaži <a href="%s"> dnevnik napak</a>.';
  227 $lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Prišlo je do napake med nadgrajevanjem.';
   227$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Med nadgradnjo je prišlo do napake .';
  228228$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Približna maksimalna resolucija: %dM pik (to je %dx%d pik).';
  229229$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = ' Privzeto bo Piwigo ustvaril nove spletne slike iz vaših slik visoke ločljivosti.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.