Changeset 26689


Ignore:
Timestamp:
Jan 13, 2014, 7:57:37 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[typetgs] Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/typetags/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r26665 r26689  
  22
  33/* section */
  4 $lang['Create a Typetag'] = 'Vytvoriť kľúčové slovo';
  5 $lang['Edit typetag'] = 'Upraviť kľúčového slová';
  64
  75/* fields */
  8 $lang['Edited TypeTag'] = 'Upravený typ kľúčového slova';
  96$lang['New color'] = 'Nová farba';
  10 $lang['New TypeTag'] = 'Názov kľúčového slova';
  11 $lang['New name'] = 'Nový názov';
  12 $lang['Color TypeTag'] = 'Fraba kľúčového slova';
  137
  148/* buttons */
  15 $lang['Modify'] = 'Zmeniť';
  16 $lang['Delete all associations'] = 'Delete all associations';
  179
  1810/* messages */
  19 $lang['typetag_already_exists'] = 'Tento typ kľúčového slova už existuje';
  20 $lang['typetag_unknown'] = 'Unknown TypeTag';
  2111$lang['You must fill all fields (name and color)'] = 'Môžete meniť všetky údaje (názov a farbu)';
  22 $lang['All associations have been removed'] = 'All associations have been removed';
  23 $lang['typetags_associated'] = 'Kľúčové slovo spojené';
  2412
  25 $lang['typetag_saved'] = 'Napísané kľúčové slová uložené';
  26 $lang['typetag_suppr'] = 'Napísané kľúčové slová vymazané';
  2713$lang['Display colored tags'] = 'Zobraziť farebne kľúčové slová';
  28 $lang['Edit and associate TypeTags'] = 'Upraviť a spojiť kľúčové slová';
  2914$lang['Everywhere'] = 'Všade';
  30 $lang['Not associated'] = 'Nespojené';
  3115$lang['Only on tags page'] = 'Len na stránke kľúčových slov';
   16$lang['Add a new color'] = 'Pridať novú farbu';
   17$lang['Apply the same color to all tags'] = 'Aplikovať rovnakú farbu na všetky tagy';
   18$lang['Color'] = 'Farba';
   19$lang['Color added'] = 'Farba pridaná';
   20$lang['Color deleted'] = 'Farba odstránená';
   21$lang['Color saved'] = 'Farba uložená';
   22$lang['Edit color'] = 'Upraviť farbu';
   23$lang['Go to <a href="%s">Photos/Tags</a> to manage associations.'] = 'Pre spravovanie asociácií prejdite na <a href="%s">Photos/Tags</a>';
   24$lang['Invalid color'] = 'Neplatná farba';
   25$lang['Manage colors'] = 'Správa farieb';
   26$lang['Set a different color for each tag'] = 'Nastaviť odlišnú farbu pre každý tag';
   27$lang['Set tags color'] = 'Nastaviť farbu tagov';
   28$lang['This name is already used'] = 'Tento názov je už použitý';
  3229?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.