Changeset 26692


Ignore:
Timestamp:
Jan 13, 2014, 7:57:40 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[adult_content] Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/adult_content/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r25496 r26692  
  2121// | USA.                                                                  |
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  23 $lang['ac_text_charte'] = 'Vstupujete na miesto s erotickým a pornografickým obsahom., ktorý je určený pre plnoletých.
   23$lang['ac_text_charte'] = 'Vstupujete na stránku s erotickým a pornografickým obsahom, ktorý je určený pre plnoletých.
  2424Prevádzkovateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za použitie tohto obsahu. Každý musí pred vstupom súhlasiť so vstupom a vyhlásiť, že je plnoletý a vstupom na túto stránku neporušuje zákony svojej krajiny. Týmto preberá akúkoľvek zodpovednosť.
  2525</p><p>Povtrdzujem, že som bol kompletne informovaný o obsahu a zriekam sa akýchkoľvek sankcií voči prevádzkovateľovi a administrátorom tejto stránky. Prečítal som si pozorne odseky vyššie a elektronicky potvrdzujem svoj súhlas kliknutím na tlačidlo odpovedajúcemu môjmu veku.';
  2626$lang['ac_text_activ_16'] = '<u> ... a čestne vyhlasujem, že </u>: <br>
  27         - <B> je mi medzi 16 a 17 rokmi.</B> <br>
   27        - <B> mám 16 alebo 17 rokov.</B> <br>
   28- bol som varovaný, že táto galéria obsahuje pornografický a erotický obsah. <br>
   29- zákony mojej krajiny mi umožňujú prehliadať takýto obsah.';
  2830- bol som varovaný, že táto galéria obsahuje pornografický a erotický obsah. <br>
  2931- zákony mojej krajiny mi umožňujú prehliadať takýto obsah.';
   
  3840$lang['ac_user_no'] = 'nechcete zobrazovať tento druh obsahu';
  3941$lang['ac_user_no_s'] = 'Obsah je filtrovaný';
  40 $lang['ac_user_text_16'] = 'je Vám medzi 16 a 17 rokmi';
   42$lang['ac_user_text_16'] = 'Máte 16 alebo 17 rokov';
  4143$lang['ac_user_text_18'] = 'Ste starší ako 18 rokov';
  42 $lang['ad_c_linktolang'] = 'Choďte do jazykového súboru Adult Content (je potrebné mať povolenie LocalFiles Editor)';
   44$lang['ad_c_linktolang'] = 'Choďte do jazykového súboru Adult Content (je potrebné mať povolený LocalFiles Editor)';
  4345$lang['ad_c_manage_both'] = 'erotický a pornografický obsah';
  4446$lang['ad_c_manage_eroticonly'] = 'len erotický obsah';
   
  5052$lang['ac_button_activ_16'] = 'erotický obsah povolený';
  5153$lang['ac_button_activ_18'] = 'pornografický obsah povolený';
  52 $lang['ac_charte_user_def'] = 'inak kliknite tu';
  53 $lang['ac_charte_user_not'] = 'Prosím zvolte svoj vek';
   54$lang['ac_charte_user_def'] = 'inak kliknite sem';
   55$lang['ac_charte_user_not'] = 'Prosím zvoľte svoj vek';
  5456$lang['ac_def'] = 'Chcete zmeniť Váš stav?';
  55 $lang['ac_fermer'] = 'alebo koniec';
   57$lang['ac_fermer'] = 'alebo ukončiť';
  5658$lang['ac_identif'] = 'alebo sa prihlásiť';
  5759$lang['ac_lien'] = 'zrušiť túto ochranu';
  58 $lang['ac_logout'] = 'inka kliknite tu';
   60$lang['ac_logout'] = 'inak kliknite sem';
  5961$lang['ac_not_def'] = 'Táto časť je dôležitá, ale už nebudete opäť dopytovaný.';
  60 $lang['ac_retour'] = 'Nechcem otvárať tykýto druh obsahu a preto sa vraciam na predchádzajúcu stránku';
  61 $lang['ac_retour_b'] = 'Nechcem tento druh obsahu';
   62$lang['ac_retour'] = 'Nechcem otvárať tykýto druh obsahu a chcem sa vrátiť na predchádzajúcu stránku';
   63$lang['ac_retour_b'] = 'Nechcem vidieť tento druh obsahu';
  6264$lang['ac_retour_c'] = 'Vraciam sa na predchádzajúcu stránku';
  6365$lang['ac_statut'] = 'Vaše rozhodnutie:';
  6466$lang['Disclaimer for the guest, with the ability to choose its age to unlock the adult content'] = 'Upozornenie pre používateľa s možnosťou voľby svojho veku';
   67$lang['NEW! Check the Plugin PWG Stuffs to add the disclaimer on the index/album pages'] = 'NOVÉ! Použite doplnok PWG Stuffs pre pridanie upozornenia na stránky zoznamu/albumov';
   68$lang['No options. Just check "Allow unregistered users to select their age?" on the Adult Content administration page'] = 'Žiadne predvoľby. Zaškrtnite iba "Umožniť neregistrovaným užívateľom vybrať ich vek?" na stránke administrácie obsahu pre dospelých';
  6569?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.