Changeset 26706


Ignore:
Timestamp:
Jan 14, 2014, 9:23:03 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[useradvmanager] Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/UserAdvManager/trunk/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r26686 r26706  
  7676$lang['UAM_submit'] = 'Odoslať nastavenia';
  7777$lang['personal_content'] = 'Obsah';
   78$lang['UAM_GTAutoGp'] = 'Automatická zmena skupiny/stavu/úrovne súkromia';
   79$lang['UAM_GTAutoMail'] = 'Automatické zasielanie emailu pri zmene skupiny/stavu/úrovne súkromia';
   80$lang['UAM_GTAutomail_Subject'] = 'Prispôsobiť automatickú emailovú hlavičku pri degradácii GhostTrackerom';
   81$lang['UAM_GTAutomail_Text'] = 'Prispôsobiť text degradačného emailu';
   82$lang['UAM_GTReminder_Subject'] = 'Prispôsobiť hlavičku automatického pripomienkového emailu z GhostTrackera';
   83$lang['UAM_GT_Init'] = 'Spúšťanie GhostTrackera';
   84$lang['UAM_GT_Reset'] = 'Vynulovanie GhostTrackera';
   85$lang['UAM_GhostTracker'] = 'Správa fantómových užívateľov (GhostTracker)';
   86$lang['UAM_GhostTracker_Init_OK'] = 'Vynulovanie Ghost Trackera úspešné!';
   87$lang['UAM_GhostTracker_ReminderText'] = 'Prispôsobiť pripomienkovú správu GhostTrackera';
   88$lang['UAM_Title3'] = 'Správa fantómových užívateľov';
   89$lang['UAM_Username_Char_true'] = 'Zakázané znaky<br/>(Použite čiarku na oddelenie znakov)<br/><br/>';
   90$lang['UAM_MailExclusion'] = 'Vynechanie emailových domén';
   91$lang['UAM_Update of %s'] = 'Profil %s aktualizovaný';
   92$lang['UAM_group "%s" updated'] = 'Pre lepši výkon bola skupina %s nastavená ako predvolená skupina.';
   93$lang['UAM_infos_mail %s'] = '%s, tu nájdete informácie pre prihlásenie sa do svojej galérie: ';
   94$lang['UAM_No_reminder_for_Webmaster'] = 'Účet "Webmaster" nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera';
   95$lang['UAM_No_reminder_for_default_user'] = 'Váš predvolený účet nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera';
   96$lang['UAM_No_reminder_for_your_account'] = 'Váš osobný administrátorský účet nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera';
   97$lang['UAM_No_validation_for_Guest'] = 'Účet "hosť" nepodlieha potvrdeniu';
   98$lang['UAM_Subject admin validation for %s'] = 'Registrácie pre %s čaká na schválenie';
   99$lang['UAM_No_validation_for_Webmaster'] = 'Účet "Webmaster" nepodlieha potvrdeniu';
   100$lang['UAM_No_validation_for_default_user'] = 'Predvolený účet nepodlieha potvrdeniu';
   101$lang['UAM_No_validation_for_your_account'] = 'Váš súkromný administrátorský účet nepodlieha potvrdeniu';
   102$lang['UAM_RedirToProfile'] = 'Presmerovať na stránku úprav';
   103$lang['UAM_Reminder_with_key_of_%s'] = '%s, Váš potvrdzovací kľúč bol obnovený';
   104$lang['UAM_Reminder_without_key_of_%s'] = '%s, Váš potvrdzovací kľúč vyprší';
   105$lang['UAM_Restoration_NOK'] = 'Pri obnovovaní nastavenia došlo k chybe. Skontrolujte si prosím správnosť vášho súboru zálohy.';
   106$lang['UAM_Restoration_OK'] = 'Obnovenie vášho nastavenia bolo úspešné! Znovu načítajte administrátorskú stránku UAM, aby ste zobrazili obnovené nastavenia.';
   107$lang['UAM_Tab_GhostTracker'] = 'GhostTracker';
   108$lang['UAM_SubTitle4'] = 'GhostTracker';
   109$lang['UAM_MailInfo_Subject'] = 'Upraviť predmet informačného emailu';
   110$lang['UAM_Manual_validation_needed_for %s'] = 'Užívateľ %s bol zaregistrovaný a očakáva manuálne overenie administrátorom.';
   111$lang['UAM_No_Confirm_Group'] = 'Skupina pre užívateľov, ktorí ešte nepotvrdili svoju registráciu<br/>';
   112$lang['UAM_No_Confirm_Status'] = 'Stav pre užívateľov, ktorí ešte nepotvrdili svoju registráciu<br/>';
   113$lang['UAM_No_Ghosts'] = 'V tomto momente žiadni fantómoví užívatelia';
   114$lang['UAM_No_Userlist'] = 'V tomto momente žiadni hostia';
   115$lang['UAM_No_Usermanager'] = 'V tomto momente žiadne nepotvrdené registrácie';
   116$lang['UAM_No_Valid_Level'] = 'Úroveň súkromia pre užívateľov, ktorí nepotvrdili svoju registráciu<br/>';
   117$lang['UAM_No_reminder_for_Guest'] = 'Účet typu "hosť" nedostáva pripomienky z GhostTrackera';
   118$lang['UAM_Title_Tab'] = 'UserAdvManager - verzia: ';
   119$lang['UAM_USRAuto'] = 'Automatická správa nepotvrdených užívateľov';
   120$lang['UAM_Stuffs_Desc'] = 'Pridať informačný bok pre nepotvrdených užívateľov';
   121$lang['UAM_Stuffs'] = 'Blokovanie PWG Stuffs';
   122$lang['UAM_RejectConnexion'] = 'Odmietnuť užívateľove pripojenie pokiaľ nebude potvrdená registrácia';
   123$lang['UAM_Username_Char'] = 'Užívateľské mená: Vynechané znaky';
  78124?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.