Changeset 26715


Ignore:
Timestamp:
Jan 14, 2014, 9:23:17 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

Location:
extensions/SmartAlbums/language/nl_NL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/nl_NL/description.txt

  r12965 r26715  
  1 Maak op een gebruikersvriendelijke manier albums aan met tags, datum en andere criteria.
   1Maak op een makkelijke manier albums aan met labels, datum en andere criteria.
 • extensions/SmartAlbums/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r26549 r26715  
  33$lang['%d photos associated to album %s'] = '%d foto\'s gekoppeld aan album %s';
  44$lang['No filter selected'] = 'Geen filter geselecteerd';
  5 $lang['No tag selected'] = 'Geen tag geselecteerd';
   5$lang['No tag selected'] = 'Geen label geselecteerd';
  66$lang['Date string is malformed'] = 'De datum heeft niet het juiste formaat';
  7 $lang['Limit must be an integer'] = 'Het limiet moet een geheel getal zijn.';
  8 $lang['All these tags'] = 'Al deze tags';
  9 $lang['One of these tags'] = 'Een van deze tags';
  10 $lang['None of these tags'] = 'Geen van deze tags';
  11 $lang['Only these tags'] = 'Alleen deze tags';
   7$lang['Limit must be an integer'] = 'Limiet moet een geheel getal zijn.';
   8$lang['All these tags'] = 'Al deze labels';
   9$lang['One of these tags'] = 'Een van deze labels';
   10$lang['None of these tags'] = 'Geen van deze labels';
   11$lang['Only these tags'] = 'Alleen deze labels';
  1212$lang['Added on'] = 'Toegevoegd op';
  1313$lang['Added before'] = 'Toegevoegd voor';
   
  1515$lang['Created before'] = 'Gemaakt voor';
  1616$lang['Created after'] = 'Gemaakt na';
  17 $lang['Add filters here'] = 'Voeg filters hier toe';
   17$lang['Add filters here'] = 'Voeg hier filters toe';
  1818$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Dit album is een SmartAlbum';
  19 $lang['Count'] = 'tellen';
  20 $lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Hergenereer fotolijst van dit SmartAlbum'; // Translated "photos list" as "photo-list"
  21 $lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Hergenereer fotolijst van alle SmartAlbums'; // Idem here
  22 $lang['Update albums on file upload'] = 'Update albums bij het uploaden van bestanden';
   19$lang['Count'] = 'Tellen';
   20$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Vernieuw fotolijst van dit SmartAlbum';
  2321$lang['All SmartAlbums'] = 'Alle SmartAlbums';
  2422$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum verwijderd';
  2523$lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum toegevoegd';
  26 $lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Alleen SmartAlbums worden op deze pagina weergegeven';
   24$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Op deze pagina worden alleen SmartAlbums weergegeven';
  2725$lang['Don\'t show this message again'] = 'Toon dit bericht niet meer opnieuw';
  2826
  29 $lang['can cause slowdowns'] = 'kan vertraging veroorzaken';
   27$lang['can cause slowdowns'] = 'Kan vertraging veroorzaken';
  3028$lang['Above'] = 'Boven';
  3129$lang['Author is empty'] = 'Auteur is leeg';
  32 $lang['Begins with'] = 'Starts met';
   30$lang['Begins with'] = 'Begint met';
  3331$lang['Bellow'] = 'Onder';
  3432$lang['Contains'] = 'Bevat';
   
  3836$lang['Ends with'] = 'Eindigt met';
  3937$lang['Filters'] = 'Filters';
  40 $lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Voor "Is (niet) in", scheid auteurs met een komma';
   38$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Voor "Is (niet) in", scheidt auteurs met een komma';
  4139$lang['Hits must be an integer'] = 'Hits moet een heel getal zijn';
  4240$lang['Is in'] = 'Is in';
   
  4543$lang['Is'] = 'Is';
  4644$lang['Name is empty'] = 'Naam is leeg';
  47 $lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Om albums te rangschikken, ga naar de hoofd album <a href="%s"> beheer pagina</a>';
  48 $lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Je kan niet meer dan een niveau filter gebruiken';
  49 $lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Je kan niet meer dan een limiet filter gebruiken';
  50 $lang['create a new SmartAlbum'] = 'maak een nieuwe SmartAlbum';
   45$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Ga naar de <a href="%s"> beheerpagina</a> van de hoofdalbums om albums te rangschikken';
   46$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'U kunt niet meer dan één niveau filter gebruiken';
   47$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'U kunt niet meer dan één limiet filter gebruiken';
   48$lang['create a new SmartAlbum'] = 'Maak een nieuw SmartAlbum';
  5149$lang['Hits'] = 'Hits';
  5250$lang['Max. number of photos'] = 'Max. aantal foto\'s';
  5351$lang['Rating score must be an integer'] = 'De beoordeling moet een geheel getal zijn';
  54 $lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums worden beschouwd als prive voor iedereen, en een gebruiker kan de inhoud alleen zien indien beschikbaar in een ander album waar hij/zij toegang toe heeft.';
   52$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbums worden beschouwd als privé voor iedereen. Een gebruiker kan de inhoud alleen zien indien ook beschikbaar in een ander album waar hij/zij toegang toe heeft.';
  5553$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Sluit SmartAlbums uit van het toegangsbeheer';
  5654$lang['All these albums'] = 'Al deze albums';
   
  6159$lang['Regex is malformed'] = 'Tekstpatroon is ongeldig';
  6260$lang['Regular expression'] = 'Tekstpatroon';
  63 $lang['Update albums every %s days'] = 'Ververs het album elke %s dagen';
  64 $lang['Select albums...'] = 'Selecteerd albums...';
   61$lang['Update albums every %s days'] = 'Werk het album elke %s dagen bij';
   62$lang['Select albums...'] = 'Geselecteerde albums...';
  6563$lang['Invalid number of days'] = 'Incorrect aantal dagen';
   64$lang['Update albums on file upload'] = 'Werk albums bij bij het uploaden van bestanden';
   65$lang['Mode'] = 'Manier';
  6666?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.