Ignore:
Timestamp:
Jan 16, 2014, 9:45:07 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update mn_MN, thanks to : Ulzii

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/mn_MN/admin.lang.php

  r26774 r26789  
  123123$lang['Create'] = 'Үүсгэх';
  124124$lang['Delete this language'] = 'Энэ хэлийг устгах';
  125 $lang['Delete selected photos'] = 'Сонгосон зургуудыг устгах';
   125$lang['Delete selected photos'] = 'Сонгосон зургийг устгах';
  126126$lang['Delete Representant'] = 'Цомогны дүрс зургийг устгах';
  127127$lang['Day'] = 'Өдөр';
   
  665665$lang['You cannot delete your account'] = 'Та өөрийнхөө бүртгэлийг устгах боломжгүй';
  666666$lang['albums deleted in the database'] = 'мэдээллийн сангаас цомгийг устаглаа';
   667$lang['Waiting'] = 'Хүлээж буй';
   668$lang['Validate'] = 'Бататгах';
   669$lang['Virtual Links'] = 'Хийсвэр холбоос';
   670$lang['Virtual album name'] = 'Хийсвэр цомогын нэр';
   671$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Piwigo-н вэбсайтад зочилох';
   672$lang['Virtual album'] = 'Хийсвэр цомог';
   673$lang['Virtual album added'] = 'Хийсвэр цомог нэмлээ';
   674$lang['Virtual album deleted'] = 'Хийсвэр цомгийг устаглаа';
   675$lang['Tools'] = 'Хэрэгслүүд';
   676$lang['View in gallery'] = 'Бодитоор харах';
   677$lang['This site already exists'] = 'Ийм нэртэй сайт үүссэн байна';
   678$lang['Two updates are available'] = 'Хоёр шинэчлэлт олдлоо';
   679$lang['There is no other plugin available.'] = 'Өөр нэмэлт өргөтгөл байхгүй байна.';
   680$lang['There is no other theme available.'] = 'Өөр нэмэлт загвар байхгүй байна.';
   681$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Нэг хуудсанд харагдах сэтгэгдэлийн тоо 5-с 50-н хооронд байх ёстой.';
   682$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Үндсэн зургийн чанарын утга %d-с %d-н хооронд байх ёстой';
   683$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Өндөрийн хамгийн их утга %d-с %d-н хооронд байх ёстой';
   684$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Өргөний хамгийн их утга %d-с %d-н хооронд байх ёстой';
   685$lang['Save manual order'] = 'Эрэмбийг хадгалах';
   686$lang['Select at least one tag'] = 'Доод тал нь нэг түлхүүр үг сонгоно уу';
   687$lang['Ratio'] = 'Харьцаа хэмжээ';
   688$lang['Public'] = 'Нийтийн';
   689$lang['Public / Private'] = 'Нийтийн/Хувийн';
   690$lang['Photos generation in progress...'] = 'Зургийг боловсруулж байна...';
   691$lang['Overall'] = 'Ерөнхий байдал';
   692$lang['Open user details'] = 'Хэрэглэгчийн мэдээллийг харах';
   693$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = '"Зочин" гэсэн үндсэн хэрэглэгчийн төлөв буруу байна';
   694$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = '"Вэбмастер" гэсэн үндсэн хэрэглэгчийн төлөв буруу байна';
   695$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = '"Вэбмастер" гэсэн үндсэн хэрэглэгч бүртгэгдээгүй байна';
   696$lang['Main "guest" user does not exist'] = '"Зочин" гэсэн үндсэн хэрэглэгч бүртгэгдээгүй байна';
   697$lang['Grant selected groups'] = 'Сонгосон бүлэгт зөвшөөрөх';
   698$lang['Grant selected users'] = 'Сонгосон хэрэглэгчдэд зөвшөөрөх';
   699$lang['Errors caption'] = 'Алдааны бүртгэл';
   700$lang['Linked albums'] = 'Холбоотой цомог';
   701$lang['Last hit'] = 'Сүүлд үзсэн';
   702$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Piwigo-г ашиглах заавар';
  667703?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.