Changeset 27852


Ignore:
Timestamp:
Mar 20, 2014, 7:35:47 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update sl_SI, thanks to : MarkoAm

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/admin.lang.php

  r27361 r27852  
  331331$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ni mogoče deaktivirati teme, potrebna je vsaj še ena tema.';
  332332$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Vključi podatke o zgodovini (Opozorilo: presežena je lahko strežniška pomnilniška omejitev)';
  333 $lang['Information data registered in database'] = 'Podatki Informacij zabeleženi v podatkovni bazi';
   333$lang['Information data registered in database'] = 'Nastavitve uspešno shranjene v podatkovno bazo';
  334334$lang['Informations'] = 'Informacije';
  335335$lang['Install'] = 'Namesti';
  336336$lang['Image Quality'] = 'kakovost slike';
  337 $lang['Impossible automatic correction'] = 'Avtomatski popravek ni mogoč';
  338 $lang['Images manual order was saved'] = 'Ročni vrstni red slik shranjen';
   337$lang['Impossible automatic correction'] = 'Samodejni popravek ni mogoč';
   338$lang['Images manual order was saved'] = 'Ročna razvrstitev slik shranjena';
  339339$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Teme ni mogoče aktivirati, manjka nadrejena tema';
  340340$lang['Image id'] = 'id slike';
   
  468468$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Upravljaj dovoljenja za uporabnika "%s"';
  469469$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Upravljaj dovoljenja za skupino "%s"';
  470 $lang['Manage photo ranks'] = 'Upravljanje uvrstitve fotografij';
   470$lang['Manage photo ranks'] = 'Upravljanje razvrstitve fotografij';
  471471$lang['Manage photos'] = 'Upravljaj fotografije';
  472472$lang['Manage tags'] = 'Urejanje oznak';
  473473$lang['Manage the members'] = 'Urejanje članov';
  474 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Upravljal ta sklop %d fotografij.';
   474$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Upravljaj ta sklop %d fotografij.';
  475475$lang['Maximum height'] = 'Maksimalna višina';
  476476$lang['Manual order'] = 'Ročni vrstni red';
   
  570570$lang['manage album photos'] = 'upravljaj slike albuma';
  571571$lang['manage sub-albums'] = 'upravljaj pod-albume';
  572 $lang['manual order'] = 'raočno razvrstitev';
   572$lang['manual order'] = 'ročna razvrstitev';
  573573$lang['middle'] = 'sredina';
  574574$lang['modified'] = 'spremenjeno';
   
  972972$lang['close'] = 'zapri';
  973973$lang['Activate it now'] = 'Aktivirajte zdaj';
  974 ?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.