Changeset 28000


Ignore:
Timestamp:
Mar 29, 2014, 2:47:48 PM (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update sl_SI, thanks to : MarkoAm

Location:
extensions/BatchDownloader/language/sl_SI
Files:
2 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/sl_SI/plugin.lang.php

  r26464 r28000  
  3838$lang['Download history'] = 'Download zgodovina';
  3939$lang['Download info'] = 'Download info';
  40 ?>
   40$lang['Warning: ZipArchive doesn\'t accept special characters like accentuated ones, angle quotes (») and non-latin alphabets.'] = 'Opozorilo: Zip zbirke ne sprejmejo posebnih črk, znakov kot naprimer naglašene črke ali narekovaje v obliki "»" in nobeni šumnikov';
   41$lang['What can be downloaded?'] = 'Kaj se lahko prenese';
   42$lang['Whole gallery'] = 'Celotna galerija';
   43$lang['You can not edit this set'] = 'Ne morete urejati tega nabora';
   44$lang['You choose to download %d pictures, but the system is limited to %d. You can edit the set, or the last %d pictures will not be downloaded.'] = 'Za prenos ste izbrali %d slik, vendar je sistem omejen na %d. Lahko uredite nabor ali pa zadnjih %d slik ne bo prenešenih.';
   45$lang['done'] = 'končano';
   46$lang['download'] = 'prenos';
   47$lang['hours'] = 'ur';
   48$lang['real number of archives can differ'] = 'stvarno število zbirk lahko odstopa';
   49$lang['Only check if you are experiencing corrupted archives with ZipArchive.'] = 'Izberite le v primeru da se pojavijo pokvarjene ZIP zbirke';
   50$lang['Only check if your host complains about high PHP usage.'] = 'Uporabite v primeru da se vaš gostitelj pritožuje nad visoko porabo PHP ';
   51$lang['Photo size'] = 'Velikost slike';
   52$lang['Photo size choices'] = 'Možnosti velikosti slike';
   53$lang['Please wait, your download is being prepared. This page will automatically refresh when it is ready.'] = 'Prosimo počakajte! Zbirka za vaš prenos se pripravlja. Stran se bo samodejno osvežila ko bo prenos pripravljen.';
   54$lang['Preparation'] = 'Pripravljanje';
   55$lang['Random'] = 'Naključno';
   56$lang['Remove all finished downloads'] = 'Odstrani vse dokončane prenose';
   57$lang['Remove from download set'] = 'Odstrani iz nabora prenosov';
   58$lang['Return to download page'] = 'Nazaj na stran prenosov';
   59$lang['Set type'] = 'Nastavi vrsto';
   60$lang['Sorry, there is nothing to download. Some files may have been excluded because of <i title="Authorized types are : %s">filetype restrictions</i>.'] = 'Oprostite, ničesar ni mogoče prenesti. Nekatere datoteke so bile morda izključene zaradi <i title="Dovoljeni vrste so : %s">omejitve datotečnih vrst</i>.';
   61$lang['Starting download Archive #%d will destroy Archive #%d, be sure you finish the download. Continue ?'] = 'Začenjam prenos zbirke #%d ki bo izbrisal zbirko #%d  zato pazite da prenos dokonča.
   62Nadaljujem?';
   63$lang['The archive is downloading, if the download doesn\'t start automatically please <a href="%s">click here</a>'] = 'Zbirka se prenaša. Če se prenos ne začne samodejno prosimo <a href="%s">kliknite tukaj</a>';
   64$lang['Total size'] = 'Skupna velikost';
   65$lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader will use PclZip instead, but with degraded performance.'] = 'Ne najdem ZipArchive PHP razširitve. Skupinski prenašalnik bo zato uporabil PclZip vendar z zmanjšano zmogljivostjo.';
   66$lang['Unknown'] = 'Neznano';
   67$lang['User collection'] = 'Zbirka uporabnika';
   68$lang['User groups'] = 'Skupine uporabnika';
   69$lang['Warning: Only registered users can use Batch Downloader.'] = 'Opozorilo: Skupinski prenašalnik lahko uporabljajo le registrirani uporabniki!';
   70$lang['Archive comment'] = 'Komentar zbirke';
   71$lang['Archive prefix'] = 'Predpona zbirke';
   72$lang['Confirm the download of %d pictures?'] = 'Potrjujete prenos %d slik?';
   73$lang['Download links'] = 'Povezave prenosa';
   74$lang['Download permissions'] = 'Dovoljenja prenosa';
   75$lang['Download set deleted'] = 'Nabor prenosa izbrisan';
   76$lang['Downloads'] = 'Prenosi';
   77$lang['Edit the set'] = 'Uredi nabor';
   78$lang['Estimated number of archives'] = 'Ocenjeno število zbirk';
   79$lang['Estimated size'] = 'Ocenjena velikost';
   80$lang['Force the usage of PclZip instead of ZipArchive as ZIP library'] = 'Vsili uporabo PclZip namesto ZipArchive kot ZIP knjižnico';
   81$lang['Generate ZIP'] = 'Ustvari ZIP';
   82$lang['It saves space on the server but doesn\'t allow to restart failed downloads.'] = 'Privarčuje prostor na strežniku vendar pa ne omogoča možnosti ponovnega prenosa ob napaki prenosa.';
   83$lang['Maximum number of photos per download set'] = 'Maksimalno število slik na en nabor prenosa';
   84$lang['Maximum photo size'] = 'Maksimalna velikost slike';
   85$lang['Maximum size of each archive (in Megabytes)'] = 'Maksimalna velikost vsake zbirke (v Megabajtih)';
   86$lang['No result'] = 'Ni zadetkov';
   87$lang['Number of archives'] = 'Število zbirk';
   88$lang['Number of images'] = 'Število slik';
   89$lang['One size'] = 'Ena velikost';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.