Changeset 28514


Ignore:
Timestamp:
May 19, 2014, 6:26:27 PM (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[rv_autocomplete] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/rv_autocomplete/language/da_DK/plugin.lang.php

  r27770 r28514  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  2323$lang['Leave empty for automatic gallery search <br>OR enter an url ($r/ at the start of url means this gallery)<br>OR enter q=Term to search for a specific term'] = 'Benyt ikke ved automatisk gallerisøgning <br>ELLER skriv en URL ($r/ ved begyndelsen af URL betyder dette galleri)<br>ELLER skriv  q=Søgeudtryk for at søge efter et specifikt udtryk';
  24 $lang['Look for matches in other languages if the number of matches in main language is less than'] = 'Se efter matches på andre sprog, hvis antallet af matches på hovedsproget er mindre end';
  2524$lang['Use <b>\</b> to break search (e.g. Central Park\, NY will not match NY but it will display it)'] = 'Benyt <b>\</b> for at afbryde søgningen (fx vil Central Park\, NY ikke matche NY, men vil vise det)';
  26 $lang['positive matches'] = 'positive matches';
  2725$lang['(Auto completions are automatically invalidated on uploads, permission changes ...).'] = '(Autofuldførelser gøres automatisk ugyldige ved upload, rettighedsændringer, ...).';
  2826$lang['Configuration'] = 'Opsætning';
   
  3533$lang['Url'] = 'Url';
  3634$lang['Weight'] = 'Vægt';
  37 ?>
   35$lang['Create new variants'] = 'Opret nye variationer';
   36$lang['Ignore it and'] = 'Ignorer det og';
   37$lang['Search also for any of the following'] = 'Søg også efter et hvilket som helst af det følgende';
   38$lang['Search it and'] = 'Søg efter det og';
   39$lang['Variants'] = 'Variationer';
   40$lang['When any of the following words is entered'] = 'Når et hvilket som helst af følgende ord er angivet';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.