Changeset 28698


Ignore:
Timestamp:
Jun 14, 2014, 7:18:37 AM (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[takeatour] Update vi_VN, thanks to : dummy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • trunk/plugins/TakeATour/language/vi_VN/plugin.lang.php

    r28622 r28698  
    6969$lang['Prev'] = 'Trước đó';
    7070$lang['Next '] = 'Kế tiếp';
     71$lang['2_7_0_stp1'] = 'Xin chào! Tôi sẽ là hướng dẫn viên để giúp bạn khám phá Piwigo. Vui lòng làm theo những hướng dẫn của tôi và ấn vào Tiếp tục (hoặc dùng các phím mũi tên trên bàn phím) để đi tiếp. Nếu đi đến trang khác, bạn sẽ bị quay lại trang hiện tại của Tour';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.