Changeset 31629


Ignore:
Timestamp:
Aug 20, 2016, 7:55:53 AM (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update nl_NL, thanks to watertoren5044

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/GDThumb/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r31251 r31629  
  2323$lang['Coffee Fund'] = 'Koffie Fonds';
  2424$lang['Follow'] = 'Volgen';
  25 $lang['Vertical'] = 'Vertikaal';
   25$lang['Vertical'] = 'Verticaal';
  2626$lang['Use Description if Set'] = 'Gebruik de beschrijving als deze is ingesteld';
  2727$lang['Title Display Mode (Photo)'] = 'Titel Weergave Modus (Foto)';
   
  3333$lang['Show thumbnails caption'] = 'Toon onderschrift van de miniaturen';
  3434$lang['Purge thumbnails cache'] = 'Maak de miniatuur-cache leeg';
  35 $lang['Prevent word wrap'] = 'Voorkom afbreking van regels';
   35$lang['Prevent word wrap'] = 'Voorkom afbreking van woorden';
  3636$lang['Pre-cache thumbnails'] = 'Pre-cache miniaturen';
  3737$lang['Photo # if FileName Detected'] = 'Foto # als de bestandsnaam wordt gesignaleerd';
   
  4444$lang['Overlay'] = 'Overtrek';
  4545$lang['Normalize Photo Title'] = 'Normaliseer de fototitel';
  46 $lang['Metadata Display Mode'] = 'Metadata-weergave-modus';
   46$lang['Metadata Display Mode'] = 'Metada-weergavemodus';
  4747$lang['Merged with Description'] = 'Samengevoegd met beschrijving';
  4848$lang['Merged (Default)'] = 'Samengevoegd (Standaard)';
   
  5555$lang['Delete images in GDThumb cache.'] = 'Verwijder afbeeldingen uit GD Miniatuur cache';
  5656$lang['Crop (Default)'] = 'Bijsnijden (Standaard)';
  57 $lang['Changelog'] = 'Logboek van veranderingen';
   57$lang['Changelog'] = 'Logboek van wijzigingen';
  5858$lang['Cache have been generated'] = 'Cache is aangemaakt';
  5959$lang['Cache the big thumbnails (recommended)'] = 'Cache de grote miniaturen (aanbevolen)';
   
  6666$lang['Big thumb cannot be used in Slide mode. Disabled'] = 'Grote miniaturen kunnen niet in dia-modus gebruikt worden. Uitgeschakeld.';
  6767$lang['Slide'] = 'Dia';
  68 $lang['This Thumb mode cannot be used in Slide mode. Changed to default'] = 'Deze miniatuur-modus kan niet worden gebruikt in de dia-modus. Veranderd naar standaard.';
   68$lang['This Thumb mode cannot be used in Slide mode. Changed to default'] = 'Deze miniatuur-modus kan niet worden gebruikt in de dia-modus. Gewijzigd naar standaard.';
  6969$lang['Thumb animation cannot be used in Slide mode. Disabled'] = 'Miniatuur-animatie kan niet worden gebruikt in dia-modus. Uitgeschakeld.';
  7070$lang['Thumbnail Mode'] = 'Miniatuur-modus';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.