Changeset 31934 for extensions


Ignore:
Timestamp:
May 24, 2018, 6:29:08 AM (2 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update sv_SE, thanks to adrian_vg

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/whois_online/language/sv_SE/plugin.lang.php

  r31921 r31934  
  2727$lang['Add link to Plugins menu'] = 'Lägg till länk till Pluggin-menyn';
  2828$lang['(Multiple IP)'] = '(Multipla IP)';
   29$lang['Radar limit'] = 'Räckviddsnivå';
   30$lang['No data available'] = 'Ingen data tillgängligt';
   31$lang['No country'] = 'Inget land';
   32$lang['Most recent 10 minutes hits:'] = 'Senaste tio minutersträffarna:';
   33$lang['No picture accesses'] = 'Ingen bildtillgänglihet';
   34$lang['Last hour online users:'] = 'Nuvarande besökare per timme:';
   35$lang['Monitor'] = 'Bevaka';
   36$lang['Monitored members'] = 'Bevakade medlemmar';
   37$lang['More than 24h'] = 'Mer än 24h';
   38$lang['More than 24h accesses'] = 'Mer än 24h tillgängligheter';
   39$lang['Level %d'] = 'Nivå %d';
   40$lang['Members summary'] = 'Medlemssammanställning';
   41$lang['Images (Modify)'] = 'Bilder (ändra)';
   42$lang['Level'] = 'Nivå';
   43$lang['Last access'] = 'Senaste tillträde';
   44$lang['Image privacy level is higher than the user privacy level (Any change of one of them?)'] = 'Bildsäkerhetsnivå är högre än användarens säkerhetsnivå (har någon av dem ändrats?)';
   45$lang['Hits since'] = 'Träffar sedan';
   46$lang['Hidden'] = 'Gömd';
   47$lang['First access'] = 'Första tillträdet';
   48$lang['Exclude'] = 'Exkludera';
   49$lang['Error range: '] = 'Felskala';
   50$lang['Deleted language'] = 'Borttaget språk';
   51$lang['Delete level [10-200] (ratio between obsolete and active)'] = 'Ta bort nivå [10-200] (förhållande mellan gammal och aktiv)';
   52$lang['Clearing'] = 'Tar bort';
   53$lang['Clear temporary users (minimal delay is 6 minutes). To clean any permanent users, switch them before in the right list above.'] = 'Ta bort tillfälliga användare (minimi-fördröjning sex minuter). För att ta bort permanenta användare, byt dem innan i rätt lista ovan.';
   54$lang['Captured guests'] = 'Insamlade gäster';
   55$lang['Available filters'] = 'Tillgängliga filter';
   56$lang['As anybody'] = 'Som anybody';
   57$lang['Altered/created since: %s'] = 'Ändrat/skapat sen: %s';
   58$lang['Advanced users: template vars are available in all cases and might be included in your extensions'] = 'Avancerade användare: mallvariabler som är tillgängliga i alla ärenden och kan inkluderas i dina tillägg';
   59$lang['Administrators management:'] = 'Administratörshantering';
   60$lang['Active capture'] = 'Aktiv insamling';
   61$lang[':hostip:title'] = 'Min IP-adresskoll och GeoMål-gemenskaps-IP-projekt - vilket land, stad IP-adressen pekar till';
   62$lang[':geoiptool:title'] = 'Min IP-adresskoll och GeoMål-information';
   63$lang[': provides newcomers\' localization and possibly new country flags, thanks to them.'] = ': Tillhandahåller nykomlingarnas lokalisering och eventuellt nya landsflaggor, tack vare dem.';
   64$lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] = '=> Ta bort gamla gäståtkomster (mer än tre dar), och optimera tabell och index.';
   65$lang['Default %s'] = 'Standard %s';
   66$lang['Default as anybody'] = 'Standard som anybody';
   67$lang['Delete'] = 'Ta bort';
   68$lang['Default display'] = 'Standardvisning';
   69$lang['Current hour hits:'] = 'Nuvarande timträffar:';
   70$lang['Configuration has been saved.'] = 'Inställningarna har sparats.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.