Changeset 32014


Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2019, 5:48:08 AM (18 months ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update lv_LV, thanks to agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/greydragon/language/lv_LV/theme.lang.php

  r32013 r32014  
  7171$lang['Advanced Options - Custom CSS'] = 'Papildus iespējas - Pielāgots Css';
  7272$lang['Adapt slideshow size to each photo'] = 'Pielāgot slaidrādes izmēru ikvienam foto';
   73$lang['Icon Tabs Collapsed'] = 'Sakļautās Ikonu Cilnes';
   74$lang['Icon Tabs Expanded'] = 'Izvērstās Ikonu Cilnes';
   75$lang['If neither Logo Image or Header Text are set, header region would collapse'] = 'Ja nav uzstādīts ne Logotipa attēls, ne Galvenes teksts, galvenes apgabals tiek sakļauts';
   76$lang['Include Contact Webmaster Email in the Footer for Members'] = 'Iekļaut Webmaster Kontakt Epastu Kājenē priekš Biedriem';
   77$lang['Include "Click to Enter" link'] = 'Ietvert "Noklikšķiniet, lai ievadītu " saiti';
   78$lang['Image Source (Default: Slideshow)'] = 'Attēla Avots (Noklusējums: Slaidrāde)';
   79$lang['Hide EXIF Data'] = 'Paslēpt EXIF Datus';
   80$lang['Hide About Link'] = 'Slēpt par Saiti';
   81$lang['Header Top Left'] = 'Galvene Augšējā Kreisajā pusē';
   82$lang['For URLs please use absolute or relative path including filename'] = 'Priekš URL, lūdzu, izmantojiet absolūto vai relatīvo ceļu, ieskaitot faila nosaukumu';
   83$lang['Fade (Default)'] = 'Pakāpeniski Izzust (Noklusējums)';
   84$lang['Change height of the footer to accomodate larger content of'] = 'Mainiet kājenes augstumu, lai tajā ietilptu lielāks';
   85$lang['Default Tab to be displayed in Tabbed Mode'] = 'Noklusējuma Cilne, kas jāparāda Tabulēšanas Režīmā';
   86$lang['Extended Description'] = 'Paplašināts Apraksts';
   87$lang['allows adding content in the footer below menu links and Site\'s credits.'] = 'ļauj pievienot saturu kājenē zem izvēlnes saitēm un Vietnes kredītiem.';
   88$lang['This option allows fine tune Theme\'s styles to better suit your personal taste.'] = 'Šī iespēja ļauj precīzi pielāgot tēmas stilus, lai labāk atbilstu jūsu vēlmēm.';
   89$lang['Text to be added in header area next to Logo'] = 'Teksts, kas jāpievieno galvenes apgabalā blakus Logo';
   90$lang['Text Tabs Expanded'] = 'Izvērstās Teksta Cilnes';
   91$lang['Text Tabs Collapsed'] = 'Sakļautās Teksta Cilnes';
   92$lang['Tags'] = 'Tagi';
   93$lang['Static Menu - Top Bar'] = 'Statiskā izvēlne-Augšējā Josla';
   94$lang['Static Menu - Header Right'] = 'Statiska izvēlne-galvenē pa labi';
   95$lang['Static Menu - Header Bottom'] = 'Statiskā Izvēlne-Galvenes Apakšā';
   96$lang['Static Menu'] = 'Statiskā Izvēlne';
   97$lang['Show Credits (Text)'] = 'Rādīt Kredītus (Tekstu)';
   98$lang['Show Credits (Icon)'] = 'Rādīt Kredītus (ikonu)';
   99$lang['Show Site Credits'] = 'Rādīt Vietnes Kredītus';
   100$lang['Remove Root link in page\'s breadcrumbs: set $conf[\'level_separator\'] = \'\'; and apply CSS'] = 'Noņemt saknes saiti lapas atpakaļceļam: set $conf [\'level_separator \']="; un piemērot CSS';
   101$lang['Photo Description Panel'] = 'Fotoattēlu Apraksta Panelis';
   102$lang['Remove photo counter in breadcrumbs and categories menu'] = 'Noņemt fotogrāfiju skaitītāju atpakaļceļa un kategoriju izvēlnē';
   103$lang['REQUIREMENTS NEED TO BE MET FOR THE THEME TO FUNCTION PROPERLY.'] = 'JĀATBILST PRASĪBĀM, LAI ŠĪ TĒMA DARBOTOS PAREIZI.';
   104$lang['Prerequisites'] = 'Rekvizīti';
   105$lang['Photo/Album Index'] = 'Foto/Albūma indekss';
   106$lang['Remove Piwigo Generator Meta Tag'] = 'Noņemt Piwigo Ģeneratora Meta Tagu';
   107$lang['Please Create Home Page in "Additional Pages" Plugin'] = 'Lūdzu, izveidojiet mājas lapu "Papildu Lapas " Spraudnī';
   108$lang['Piwigo %s Core Installed (min required 2.7.0+)'] = 'Piwigo %s Kodols uzinstalēts (min nepieciešams 2.7.0+)';
   109$lang['Please refer to information on the left.'] = 'Lūdzu, skatiet informāciju kreisajā pusē.';
   110$lang['Path to image used as gallery logo. Recommended logo height is 80px. If you need bigger space for your logo, CSS adjustments would have to be made'] = 'Ceļš uz attēlu izmantots kā galerijas logotips. Ieteicamais logo augstums ir 80px. Ja jums ir nepieciešams vairāk vietas jūsu logo, jāveic CSS korekcijas';
   111$lang['Panels options'] = 'Paneļu varianti';
   112$lang['Optional plugins found to be usefull in everyday usage.'] = 'Konstatēts, ka Izvēles spraudņi ir noderīgi ikdienas lietošanai.';
   113$lang['Metadata Display Mode'] = 'Metadatu Rādīšanas Režīms';
   114$lang['Medium'] = 'Vidējs';
   115$lang['Footer Text'] = 'Kājenes Teksts';
   116$lang['Follow'] = 'Sekot';
   117$lang['Exif'] = 'Exif';
   118$lang['Elegant, Configuration Page'] = 'Eleganta, Konfigurācijas lapa';
   119$lang['Delay In Slideshow (Default: 10)'] = 'Aizture Slaidrādē (Pēc noklusējuma: 10)';
   120$lang['Cycle Effect In Slideshow (Default: Fade)'] = 'Cikla Efekts Slaidrādē (Doklusējums: Pakāpeniska izgaišana)';
   121$lang['Choose what should be the default state for each panel, or disable the animation:'] = 'Izvēlieties, kādam jābūt noklusējuma stāvoklim katrā panelī, vai atslēdziet animāciju:';
   122$lang['Blog'] = 'Blogs';
   123$lang['Auto Close Popup Menu'] = 'Automātiski Aizvērt Uzlecošo Izvēlni';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.