Changeset 32016


Ignore:
Timestamp:
Aug 23, 2019, 6:30:00 AM (17 months ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update lv_LV, thanks to agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/greydragon/language/lv_LV/theme.lang.php

  r32015 r32016  
  123123$lang['Auto Close Popup Menu'] = 'Automātiski Aizvērt Uzlecošo Izvēlni';
  124124$lang['Home Page Content for "Additional Pages" plugin has been updated'] = 'Mājas Lapas Saturs priekš "Papildus Lapas" spraudņa ir atjaunināts  ';
   125$lang['Slide In Right'] = 'Slidiniet pa labi';
   126$lang['Slide In Left'] = 'Slidiniet pa kreisi';
   127$lang['How-to on how to create a PNG to use as an Apple Touch Icon'] = 'Kā - uz kā izveidot PNG, lai izmantotu kā Apple Skāriena Ikonu';
   128$lang['General Settings - All In One Favicon'] = 'Vispārīgie iestatījumi- Viss Vienā Favikonā';
   129$lang['URL to your Apple Touch icon (60x60)'] = 'Pievienot URL Apple Skāriena Ikonai (60x60)';
   130$lang['Do not add reflective shine to Apple Touch Icon'] = 'Nepievienot atstarojošu spīdumu Apple Skāriena Ikonai';
   131$lang['Apple Touch Icon HowTo'] = 'Apple Skāriena Ikona Howto';
   132$lang['Apple'] = 'Apple';
   133$lang['Add Thumb shadow for gdThumb: Set margin between thumbs to 10-14px. Modify shadow color to match your theme'] = 'Pievienot sīkattēla ēnu gdThumb: Iestatīt robežu starp sīkattēliem līdz 10-14px. Modificēt ēnas krāsu atbilstoši jūsu dizainam';
   134$lang['Fold'] = 'Locīt';
   135$lang['Changelog'] = 'Changelog';
   136$lang['read more about Favicon types and sizes'] = 'Lasīt vairāk par Favikon tipiem un lielumiem';
   137$lang['Validate Favicon for browser compatiblity'] = 'Apstiprināt Favikon savietojamību ar pārlūku';
   138$lang['URL to your favicon.ico'] = 'URL jūsu favicon.ico';
   139$lang['Favicon validator'] = 'Favikon Validators';
   140$lang['Favicon Tips'] = 'Favikon Padoms';
   141$lang['Favicon CC'] = 'Favikon CC';
   142$lang['Favicon CC editor'] = 'Favikon CC redaktors';
   143$lang['Favicon Generator'] = 'Favikon Ģenerators';
   144$lang['Simple Favicon editor'] = 'Vienkāršais Favikon redaktors';
   145$lang['Select color pack to be used with the theme. It allows changing colors, styles, theme for the pages. By default theme includes 4 color packs: blackhawk, greydragon, slateblue, and whitehawk, but you could extend the list by creating copy of one of the existing colorpack folders and adjusting managed styles.'] = 'Atlasiet krāsu pakotni, kas jālieto kopā ar motīvu. Tas ļauj mainīt lapas krāsas, stilu, tēmas. Pēc noklusējuma tēma ietver 4 krāsu paketes: Blackhawk, greydragon, slateblue un whitehawk, bet jūs varat paplašināt sarakstu, izveidojot kopiju no esošajiem krāsu pakas mapes un pielāgojot pārvaldītos stilus. ';
   146$lang['Coffee Fund'] = 'Kafijas Fonds';
   147$lang['Box Rain'] = 'Lietus Lodziņš';
   148$lang['Box Random'] = 'Gadījuma Lodziņš';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.