Changeset 4624


Ignore:
Timestamp:
Jan 4, 2010, 11:15:17 PM (11 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions]- [pLoader] update cs_CZ (Czech) Thanks to OP

Location:
extensions/pLoader/trunk/locale/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/pLoader/trunk/locale/cs_CZ/pLoader.po

  r4622 r4624  
  105105
  106106msgid "English"
  107 msgstr "English"
   107msgstr "Anglicky"
  108108
  109109msgid "German"
  110 msgstr "German"
   110msgstr "Německy"
  111111
  112112msgid "Spanish"
  113 msgstr "Spanish"
   113msgstr "Španělsky"
  114114
  115115msgid "French"
   
  141141
  142142msgid "Slovak"
  143 msgstr "Slovesky"
   143msgstr "Slovensky"
  144144
  145145msgid "Brasil"
   
  231231
  232232msgid "Image upload progress information"
  233 msgstr "Image upload progress information"
   233msgstr "Ukládání obrázků informace o průběhu"
  234234
  235235msgid "Cancel upload"
   
  264264
  265265msgid "categorie"
  266 msgstr "Kategorie"
   266msgstr "kategorie"
  267267
  268268msgid "Album"
   
  273273
  274274msgid "album"
  275 msgstr "Album"
   275msgstr "album"
  276276
  277277msgid "albums"
  278 msgstr "Alba"
   278msgstr "alba"
  279279
  280280msgid "Photo caption"
  281 msgstr "Photo caption"
   281msgstr "Foto titulek"
  282282
  283283msgid "Default photo caption"
  284 msgstr "Default photo caption"
   284msgstr "Defaultní foto titulek"
  285285
  286286msgid "Resize site image"
  287 msgstr "Změnit velikost foto pro web"
   287msgstr "Změnit velikost fotek pro web"
  288288
  289289msgid "Auto rotate"
   
  309309
  310310msgid "Photo selection thumbnail size"
  311 msgstr "Photo selection thumbnail size"
   311msgstr "Foto výběr velikosti miniatur"
  312312
  313313msgid "Photo selection thumbnail jpeg quality"
  314 msgstr "Photo selection thumbnail jpeg quality"
   314msgstr "Foto výběr kvality miniatur jpeg"
  315315
  316316msgid "Use exif preview when available"
   
  348348
  349349msgid "Prefix + rank number"
  350 msgstr "Prefix + rank number"
   350msgstr "Prefix + pořadové číslo"
  351351
  352352msgid "Rank number + prefix"
  353 msgstr "Rank number + prefix"
   353msgstr "Pořadové číslo + prefix"
  354354
  355355msgid "Prefix + create date chrono"
  356 msgstr "Prefix + create date chrono"
   356msgstr "Prefix + chrono. datum"
  357357
  358358msgid "Create date chrono + prefix"
  359 msgstr "Create date chrono + prefix"
   359msgstr "Chrono. datum + prefix"
  360360
  361361msgid "Photo"
   
  363363
  364364msgid "Image processing progress information"
  365 msgstr "Image processing progress information"
   365msgstr "Informace o průběhu zpracování obrazů"
  366366
  367367msgid "Cancel image processing"
  368 msgstr "Cancel image processing"
   368msgstr "Zrušit zpracování obrazů"
  369369
  370370msgid "Add new album"
   
  372372
  373373msgid "Album name"
  374 msgstr "Nom de l'album"
   374msgstr "Album název"
  375375
  376376msgid "New album"
  377 msgstr "Nouvel album"
   377msgstr "No album"
  378378
  379379msgid "Refresh"
   
  480480
  481481msgid "Checksum for"
  482 msgstr "Checksum for"
   482msgstr "Kontrolní součet"
  483483
  484484msgid "Communication error with"
  485 msgstr "Communication error with"
   485msgstr "Chyba komunikace s"
  486486
  487487msgid "Thumbnail image done for"
  488 msgstr "Thumbnail image done for"
   488msgstr "Miniatura obrazu dokončena za"
  489489
  490490msgid "HD image done for"
  491 msgstr "HD image done for"
   491msgstr "HD obraz dokončen za"
  492492
  493493msgid "Resized image done for"
  494 msgstr "Resized image done for"
   494msgstr "Změna velikosti dokončena za"
  495495
  496496msgid "Uploaded"
  497 msgstr "Uploaded"
   497msgstr "Uploadováno"
  498498
  499499msgid "Preparing resized image for"
  500 msgstr "Preparing resized image for"
   500msgstr "Příprava resized image for"
  501501
  502502msgid "Close"
  503 msgstr "Close"
   503msgstr "Zavřít"
  504504
  505505msgid "on"
   
  507507
  508508msgid "photos added to the selection"
  509 msgstr "photos added to the selection"
   509msgstr "fotky přidány do výběru"
  510510
  511511msgid "errors"
  512 msgstr "errors"
   512msgstr "chyby"
  513513
  514514msgid "Yes, use HD resized of the original photo"
  515 msgstr "Yes, use HD resized of the original photo"
   515msgstr "Ano, použij HD velikost původní fotografie"
  516516
  517517msgid "Yes, use a copy of the original photo"
  518 msgstr "Yes, use a copy of the original photo"
   518msgstr "Ano, použij kopii původní fotografie"
  519519
  520520msgid "HD image width"
  521 msgstr "HD image width"
   521msgstr "šířka HD obrázku"
  522522
  523523msgid "HD image height"
  524 msgstr "HD image height"
   524msgstr "výška HD obrázku"
  525525
  526526msgid "HD image jpeg quality"
  527 msgstr "HD image jpeg quality"
   527msgstr "HD obrázek jpeg kvalita"
  528528
  529529msgid "HD image filter"
   
  540540
  541541msgid "replace"
  542 msgstr "replace"
   542msgstr "nahradit"
  543543
  544544msgid "fill if empty (only replace properties currently empty in Piwigo)"
  545 msgstr "fill if empty (only replace properties currently empty in Piwigo)"
   545msgstr "vyplňte pokud je pole prázdné (jen vyplňuje aktuálně prázdná nastavení v Piwigo)"
  546546
  547547msgid "append (keep existing and add new)"
  548 msgstr "append (keep existing and add new)"
   548msgstr "připojit (zachovat stávající a přidat nový)"
  549549
  550550msgid "Do not ask me again"
  551 msgstr "Do not ask me again"
   551msgstr "Neptej se mě znovu"
  552552
  553553msgid "A least one photo has already been added in the past."
  554 msgstr "A least one photo has already been added in the past."
   554msgstr "Alespoň jedna fotografie byla přidána již v minulosti."
  555555
  556556msgid "What shall we do with files? (thumbnail, resized, high resolution)"
  557 msgstr "What shall we do with files? (thumbnail, resized, high resolution)"
   557msgstr "Co budeme dělat se soubory fotek? (thumbnail, resized, high resolution)"
  558558
  559559msgid "What shall we do with single value properties?(caption, comment, author, create date)"
  560 msgstr "What shall we do with single value properties?(caption, comment, author, create date)"
   560msgstr "Co budeme dělat s jednotlivými hodnotami vlastností? (Titulek, komentář, autor, datum vytvoření)"
  561561
  562562msgid "What shall we do with multiple values properties? (categories, tags)"
   
  567567
  568568msgid "Who can see the photo?"
  569 msgstr "Who can see the photo?"
   569msgstr "Kdo může vidět fotku?"
  570570
  571571msgid "everybody"
  572 msgstr "everybody"
   572msgstr "všichni"
  573573
  574574msgid "contacts"
  575 msgstr "contacts"
   575msgstr "kontakty"
  576576
  577577msgid "friends"
  578 msgstr "friends"
   578msgstr "přátelé"
  579579
  580580msgid "family"
  581 msgstr "family"
   581msgstr "rodina"
  582582
  583583msgid "admins"
  584 msgstr "admins"
   584msgstr "administrátoři"
  585585
  586586msgid "What shall we do with privacy level?"
  587 msgstr "What shall we do with privacy level?"
   587msgstr "Co budeme dělat s úrovní ochrany osobních údajů?"
  588588
  589589msgid "Thumbnail and caption"
   
  591591
  592592msgid "Property list"
  593 msgstr "Property list"
   593msgstr "Oprávnění seznam"
  594594
  595595msgid "How photo selection is displayed"
  596 msgstr "How photo selection is displayed"
   596msgstr "Jak se zobrazí výběr fotografií"
  597597
  598598msgid "Use original"
  599 msgstr "Use original"
   599msgstr "Použij originál"
  600600
  601601msgid "Use resized original"
   
  606606
  607607msgid "Do you want to create"
  608 msgstr "Do you want to create"
   608msgstr "Chcete vytvořit"
  609609
  610610msgid "Transfer"
  611611msgstr "Transfer"
   612
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.