Changeset 5372


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2010, 7:24:14 AM (11 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] update nl_NL thanks to Kees Hessels

Location:
trunk
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/admin.lang.php

  r5358 r5372  
  135135$lang['Page banner'] = 'Pagina banner';
  136136$lang['Parent category'] = 'Hoofdcategorie';
  137 $lang['Path'] = 'Path';
   137$lang['Path'] = 'Pad';
  138138$lang['Permalink'] = 'Permalink';
  139139$lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s is eerder gebruikt door categorie %s. Verwijder de permalink geschiedenis eerst';
   
  237237$lang['Forbidden'] = 'Geweigerd';
  238238$lang['General'] = 'Algemeen';
  239 $lang['global mode'] = 'global mode';
   239$lang['global mode'] = 'algemene mode';
  240240$lang['group "%s" added'] = 'groep "%s" toegevoegd';
  241241$lang['group "%s" deleted'] = 'groep "%s" verwijderd';
   
  259259$lang['maximum width'] = 'maximale breedte';
  260260$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estmated time: %d second].'] = 'Executie tijd is om, afhandeling moet verder gaan [Verwachte tijd: %d seconden].';
  261 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estmated time: %d seconds].'] = 'Executie tijd is om, afhandeling moet verder gaan [Verwachte tijd: %d seconden].';
  262261$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Verwachte tijd voor de gebruikerslijst voor een mailing is gelimiteerd. Andere gebruikers staan niet op de lijst.';
  263262$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Tijd om email te sturen is gelimiteerd. Andere emailtjes worden overgeslagen.';
   
  330329$lang['Available only with HTML format'] = 'Alleen beschikbaar in HTML formaat';
  331330$lang['no write access'] = 'geen schrijftoegang';
  332 $lang['path'] = 'path';
   331$lang['path'] = 'pad';
  333332$lang['Permissions'] = 'Rechten';
  334333$lang['private'] = 'Privé';
   
  464463$lang['Specials'] = 'Speciaal';
  465464$lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Bestanden met dezelfde naam in meer dan één fysieke categorie';
  466 
  467465$lang['Overall'] = 'Totaal';
  468466$lang['Year'] = 'Jaar';
   
  535533$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status van de gebruiker "%s" is bijgewerkt';
  536534$lang['add new elements to caddie'] = 'Voeg nieuwe afbeeldingen toe aan winkelmandje';
  537 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly (1.8)
  538535$lang['No display'] = 'Geen weergave';
  539536$lang['Classic display'] = 'Klassieke weergave';
   
  637634$lang['Number of downloads'] = 'Aantal downloads';
  638635// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
   636$lang['Categories descending alphanumerically ordered'] = 'Categorieën aflopend alfanumeriek gesorteerd';
   637$lang['Categories sorted in descending order ⇑'] = 'Categorieën aflopend gesorteerd ⇑';
   638$lang['Processing treatment.'] = 'In behandeling.';
   639$lang['Please wait...'] = 'Even geduld aub...';
   640$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Het corrigeren van de afwijking maakt een einde aan het negeren';
   641$lang['manage image ranks'] = 'bewerk de afbeeldingsrangen';
   642$lang['Manage image ranks'] = 'Bewerk de afbeeldingsrangen';
   643$lang['Edit ranks'] = 'Bewerk de rangen';
   644$lang['No element in this category'] = 'Geen element in deze categorie';
   645$lang['Images manual order was saved'] = 'De handmatige sortering van de afbeeldingen is bewaard';
   646$lang['ranks'] = 'rangen';
   647$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Aankondigings Nieuwsbrief';
   648$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is
   649available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a
   650few emails a year.'] = 'Hou contact met het Piwigo project, abonneer u op de Piwigo Aankondigings Nieuwsbrief. Dan ontvangt u een email
   651wanneer een nieuwe Piwigo-release beschikbaar komt, wanneer een belangrijke beveiligings bugfix nodig is of wanneer belangrijke
   652ontwikkelingen binnen het Piwigo-project plaatsvinden. Alles bij elkaar een paar emails per jaar.';
   653$lang['Subscribe %s'] = 'Abonneer %s';
   654$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Abonneer %s op de Piwigo Aankondigings Nieuwsbrief';
   655$lang['Purge search history'] = 'Verwijder de Zoek-geschiedenis';
   656$lang['Hide'] = 'Verberg';
   657$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Wachtwoord ontbreekt. Geef uw wachtwoord aub.';
   658$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Wachtwoord-bevestiging ontbreekt. Bevestig aub uw gekozen wachtwoord.';
   659$lang['Password confirmation error.'] = 'Fout bij de wachtwoord-bevestiging.';
   660$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Sta toe dat gebruikers hun eigen commentaar kunnen bewerken';
   661$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Sta toe dat gebruikers hun eigen comentaar kunnen verwijderen';
   662$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Stuur email naar de administrators wanneer een commentaar is gewijzigd';
   663$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Stuur email naar de administrators wanneer een commentaar is verwijderd';
   664$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'De oude permalink kan niet verwijderd worden !';
   665$lang['Hit'] = 'Hit';
   666$lang['Tools'] = 'Gereedschap';
   667$lang['Photos'] = 'Foto\'s';
   668$lang['Themes'] = 'Thema\'s';
   669$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Piwigo Gebruiks-instructies';
   670$lang['Order alphanumerically'] = 'Sorteer alfanumeriek';
   671$lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Sorteer omgekeerd alfanumeriek';
   672$lang['Installed Themes'] = 'Geinstalleerde thema\'s';
   673$lang['Add New Theme'] = 'Voeg een nieuw thema toe';
   674$lang['Forbid this theme to users'] = 'Dit thema mag niet door gebruikers gebruikt worden';
   675$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Standaard thema voor niet geregisteerde and nieuwe gebruikers';
   676$lang['unknown'] = 'onbekend';
   677$lang['Upload Form'] = 'Upload Formulier';
   678$lang['Upload Photos'] = 'Upload Foto\'s';
   679$lang['Drop into category'] = 'Toevoegen aan categorie';
   680$lang['+ Add an upload box'] = '+ Voeg een upload-box toe';
   681$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Maak de "%s" directory aan vanuit de root van uw Piwigo-installatie';
   682$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Geef schrijfrechten (chmod 777) aan de "%s" directory vanuit de root van uw piwigo installatie';
   683$lang['existing category'] = 'bestaande categorie';
   684$lang['create a new category'] = 'Maak een nieuwe categorie aan';
   685$lang['Category name'] = 'Categorienaam';
   686$lang['Category "%s" has been added'] = 'Categorie "%s" is toegevoegd';
   687$lang['Uploaded Photos'] = 'Ge-uploade Foto\'s';
   688$lang['%d photos uploaded'] = '%d foto\'s ge-uploaded';
   689$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privacy-niveau staat nu op "%s"';
   690$lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Categorie "%s" bevat nu %d foto\'s';
   691$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Beheer deze reeks van %d foto\'s';
   692$lang['Select files'] = 'Selecteer bestanden';
   693$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG bestanden of ZIP bestanden die JPEG bestanden bevatten aub.';
   694$lang['Everybody'] = 'Iedereen';
   695$lang['Who can see these photos?'] = 'Wie kan deze foto\'s zien?';
   696$lang['... or switch to the old style form'] = '... of schakel om naar het oude-stijl formulier';
   697$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... of schakel om naar het meervoudige bestanden formulier';
   698$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'De webgrootte maximum breedte moet liggen tussen %d en %d';
   699$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'De webgrootte maximum hoogte moet liggen tussen %d en %d';
   700$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'De webgrootte afbeeldingskwaliteit moet liggen tussen %d en %d';
   701$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'De maximum breedte van de mini-afbeelding moet liggen tussen %d en %d';
   702$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'De maximimum hoogte van de mini-afbeelding moet liggen tussen %d en %d';
   703$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'De afbeeldingskwaliteit van de mini-afbeeldimg moet liggen tussen %d en %d';
   704$lang['Settings'] = 'Instellingen';
   705$lang['Web size photo'] = 'Webgrootte foto';
   706$lang['Resize'] = 'Grootte aanpassen';
   707$lang['Maximum Width'] = 'Maximum Breedte';
   708$lang['pixels'] = 'pixels';
   709$lang['Maximum Height'] = 'Maximum Hoogte';
   710$lang['Image Quality'] = 'Afbeeldingskwaliteit';
   711$lang['Save Settings'] = 'Bewaar instellingen';
   712$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Uw configuratie-instellingen zijn opgeslagen';
   713$lang['Active Themes'] = 'Actieve Thema\'s';
   714$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Geef de "%s" directorie schrijfbevoegdheden';
   715$lang['Administration Home'] = 'Administratie Beginpagina';
   716$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Categorieën alfanumeriek gesorteerd';
   717$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Categorieën omgekeerd alfanumeriek gesorteerd';
   718$lang['Change Admin Colors'] = 'Wijzig de Admin-kleuren';
   719$lang['Delete this theme'] = 'Verwijder dit thema';
   720$lang['Directory does not exist'] = 'Directorie bestaat niet';
   721$lang['Download,'] = 'Download,';
   722$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronisatie';
   723$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Krijg ondersteuning op het Piwigo Forum';
   724$lang['Help Me'] = 'Help me';
   725$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Het is niet mogelijk dit thema te activeren, het basis-thema ontbreekt: %s';
   726$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Het is niet mogelijk dit thema te verwijderen. Er zijn nog andere thema\'s die aan dit thema gekoppeld zijn: %s';
   727$lang['Inactive Themes'] = 'Niet actieve Thema\'s';
   728$lang['Install on your computer,'] = 'Installeer op uw computer,';
   729$lang['Make this theme available to users'] = 'Maak dit thema beschikbaar voor gebruikers';
   730$lang['Page end'] = 'Pagina-einde';
   731$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
   732$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Lees de Piwigo Documentatie';
   733$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Start pLoader en voeg uw foto\'s toe.';
   734$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Schakel om naar heldere of donkere kleuren voor de administratie';
   735$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Thema is succesvol geinstalleerd';
   736$lang['Upgrade from %s to %s'] = 'Upgrade van %s naar %s';
   737$lang['Visit Gallery'] = 'Bezoek Galerie';
   738$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Bezoek de website van het Piwigo project';
   739$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo
   740gallery.'] = 'pLoader is een afkorting van <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader maakt uw foto\'s op uw computer klaar en zet ze dan over naar
   741uw Piwigo fotogalerie.';
   742$lang['Guest Settings'] = 'Bezoeker-Instellingen';
   743$lang['Main Page'] = 'Hoofd-pagina';
   744$lang['Photo Page'] = 'Foto-pagina';
   745$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activeer de Navigatie-balk';
   746$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activeer de Navigatie-mini-afbeeldingen';
   747$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activeer icoon "%s"';
   748$lang['Activate field "%s"'] = 'Activeer veld "%s"';
   749$lang['Photo Properties'] = 'Foto-Eigenschappen';
   750$lang['Allow user customization'] = 'Sta gebruikers-aanpassingen toe';
   751$lang['Languages'] = 'Talen';
   752
   753
  639754?>
 • trunk/language/nl_NL/common.lang.php

  r5358 r5372  
  196196$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Weergave van de galerie aanpassen';
  197197$lang['search'] = 'zoeken';
  198 $lang['Home'] = 'Home';
   198$lang['Home'] = 'Beginpagina';
  199199$lang['Identification'] = 'Administratie';
  200200$lang['in this category'] = 'in deze categorie';
   
  239239$lang['Rate this picture'] = 'Beoordeel deze afbeelding';
  240240$lang['Next'] = 'Volgende';
  241 $lang['Home'] = 'Home';
  242241$lang['no rate'] = 'geen beoordeling';
  243242$lang['Elements posted within the last %d day.'] = 'Toon alleen afbeeldingen geplaatst in de laatste %s dag.';
   
  296295$lang['the beginning'] = 'het begin';
  297296$lang['Interface theme'] = 'Thema';
  298 $lang['Thumbnails'] = 'Thumbnails';
   297$lang['Thumbnails'] = 'Mini-afbeeldingen';
  299298$lang['Menu'] = 'Menu';
  300299$lang['A comment on your site'] = 'Commentaar op uw site';
   
  362361$lang['Are you sure?'] = 'Weet u het zeker?';
  363362$lang['delete this comment'] = 'verwijder dit commentaar';
   363$lang['Email address is missing'] = 'Geen emailadres';
   364$lang['Name of the picture'] = 'Naam van de afbeelding';
   365$lang['Rank'] = 'Rang';
   366$lang['group by letters'] = 'gegroepeerd per letter';
   367$lang['letters'] = 'letters';
   368$lang['show tag cloud'] = 'geef tag-wolk weer';
   369$lang['cloud'] = 'wolk';
   370$lang['Reset to default values'] = 'Reset naar standaardwaarden';
   371$lang['delete all images from your favorites'] = 'verwijder al de afbeeldingen van uw favorieten';
   372$lang['Sent by'] = 'Verstuurd door';
   373$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies worden geblokkeerd of worden niet ondersteund door uw browser. Om verbinding te kunnen maken dient u er voor te zorgen dat het gebruik van cookies mogelijk is.';
   374$lang['Some info about this picture'] = 'Enige informatie over deze afbeelding';
   375$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Nog wat meer (technische) informatie over deze afbeelding';
   376$lang['edit this comment'] = 'Dit commentaar wijzigen';
   377$lang['Edit a comment'] = 'een commentaar wijzigen';
   378$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Dit commentaar moet nog beoordeeld worden';
   379$lang['Welcome'] = 'Welkom';
   380$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Welkom bij uw Piwigo fotogalerie!';
   381$lang['... or browse your empty gallery'] = '... of blader door uw lege galerie';
   382$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... of deactiveer deze boodschap aub, Ik vind mijn weg zelf wel';
   383$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hallo %s, uw Piwigo fotogalerie is leeg!';
   384$lang['I want to add photos'] = 'Ik wil afbeeldingen toevoegen';
   385$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Beoordeel het volgende gebruikers-commentaar: %s';
   386$lang['This author modified following comment:'] = 'Deze bewerker wijzigde het volgende commentaar:';
   387$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'This author removed the comment with id %d';
   388$lang['validate this comment'] = 'Beoordeel dit commentaar';
   389
  364390?>
 • trunk/language/nl_NL/install.lang.php

  r5358 r5372  
  5959$lang['verification'] = 'verificatie';
  6060$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Hulp nodig ? stel uw vraag op het <a href="%s" target="_blank">Piwigo forum</a>.';
  61 $lang['install_end_message'] = 'Het installeren van Piwigo is klaar, de volgende stap is<br /><br />
  62 * Ga naar de Administratie-pagina en gebruik de eerder opgegeven gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord<br />
  63 * Deze gebruikersnaam geeft u toegang tot de beheermodule en tot de instructies waarmee u afbeeldingen op uw website kunt plaatsen';
  6461$lang['Webmaster mail address'] = 'Email-adres van de webbeheerder';
  6562$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Met dit email-adres kunnen bezoekers contact opnemen met de beheerder';
   63$lang['Database type'] = 'Database type';
   64$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Het type database waarin uw Piwigo-gegevens worden opgeslagen';
   65$lang['The configuration of Piwigo is finished, here is the next step<br><br> * go to the identification page and use the login/password given for webmaster<br>
   66* this login will enable you to access to the administration panel and to the instructions in order to place pictures in your directories'] = 'De configuratie van Piwigo is klaar. De volgende stap<br><br>
   67* ga naar de identificatie-pagina en gebruik de verkregen webbeheerders login/password combinatie<br> * Deze login leidt u naar het administratiescherm en de instructies voor het beschikbaar stellen van afbeeldingen in uw directories';
   68$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 is vereist';
   69$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Het lijkt er op dat uw webhost momenteel gebruik maakt van PHP %s.';
   70$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo kan proberen uw configuratie om te zetten naar PHP 5 door het aanmaken of wijzigen van een .htaccess bestand.';
   71$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Opmerking: u kunt uw configuratie ook zelf aanpassen en daarna Piwigo opnieuw opstarten.';
   72$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Probeer PHP 5 te configureren';
   73$lang['Sorry!'] = 'Sorry!';
   74$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo kon PHP 5 niet configureren.';
   75$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Neem contact op met de support van uw hosting provider en probeer met hen te bepalen hoe u kunt omschakelen naar PHP 5.';
   76$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Hope to see you back soon.';
  6677
  6778?>
 • trunk/language/nl_NL/upgrade.lang.php

  r5358 r5372  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  2323
  24 /* TODO */
  2524$lang['Upgrade'] = 'Upgrade';
  26 $lang['introduction message'] = 'Deze pagina stelt u voor om de database van uw oude versie te upgraden naar de nieuwste versie van Piwigo.
  27 The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).';
  2825$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Upgrade van versie %s naar versie %s';
  2926$lang['Statistics'] = 'Statistieken';
   
  3330$lang['Upgrade informations'] = 'Upgrade informatie';
  3431$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Specials>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Voor een onderhoudscontrole uit [Administratie>Speciaal>Onderhoud] indien u problemen ondervindt.';
  35 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Om problemen te voorkomen zijn de volgende plugins gedeactiveerd. Voordat u ze weer activeert dient u te controleren of er upgrades voor deze plugins beschikbaar zijn:';
  3632$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Alleen de administrator kan een upgrade uitvoeren: hieronder kunt u inloggen.';
  3733$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'U bent niet gerechtigd om een upgrade uit te voeren';
  38 $lang['in include/mysql.inc.php, before ?>, insert:'] = 'In <i>include/mysql.inc.php</i>, voor <b>?></b>, toevoegen:';
  39 
  40 // Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
  4134$lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Alle sub-categorieën van private categorieën worden private';
  4235$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Gebruikers- en groepsrechten zijn verwijderd';
  4336$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Alleen de thumbnails prefix en het email-adres van de webmaster zijn bewaard gebleven van de voriger configuratie';
   37$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Deze pagina stelt voor om uw
   38huidige oude Piwigo-database te converteren naar de nieuwe versie. De upgrade-assistant denkt dat u momenteel gebruik maakt van <strong>release %s</strong> (of equivalent).';
   39$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In <i>%s</i>, voor <b>?></b>, voeg toe:';
   40
  4441
  4542?>
 • trunk/tools/translation_validated.inc.php

  r5348 r5372  
  159159        'cloud',
  160160        ),     
  161   'pl_PL' => array(
   161  'nl_NL' => array(
   162        '%d Kb',
   163        'Filter',
   164        'Help',
   165        'Links',
   166        'RSS feed',
   167        'Reset',
   168        'Tag',
   169        'Tags',
   170        'Week %d',
   171        'download',
   172        'Powered by',
   173        'Auto login',
   174        'Contact',
   175        'SQL queries in',
   176        'Menu',
   177        'IP: %s',
   178        'Browser: %s',
   179        'Email: %s',
   180        'Piwigo Help',
   181        '%d tag',
   182        '%d tags',
   183        'Batch management',
   184        'Database',
   185        'Permalink',
   186        'Permalinks',
   187        'Plugins',
   188        'Representant',
   189        'Site manager',
   190        'Status',
   191        '',
   192        'email',
   193        'Parameter',
   194        'Parameters',
   195        'Remote site',
   196        'test',
   197        'Remote',
   198        'unit mode',
   199        'Upload',
   200        'IP',
   201        'Level 8',
   202        'Demo',
   203        'Hits',
   204        'Downloads',
   205        'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr',
   206        'Upgrade',
   207        'SQL queries',
   208        ),
   209        'pl_PL' => array(
  162210        '',
  163211        '',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.