Changeset 5374


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2010, 9:36:18 AM (11 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] update nl_NL thanks to Kees Hessels

Location:
trunk
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/admin.lang.php

  r5372 r5374  
  646646$lang['ranks'] = 'rangen';
  647647$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Aankondigings Nieuwsbrief';
  648 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is
  649 available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a
  650 few emails a year.'] = 'Hou contact met het Piwigo project, abonneer u op de Piwigo Aankondigings Nieuwsbrief. Dan ontvangt u een email
  651 wanneer een nieuwe Piwigo-release beschikbaar komt, wanneer een belangrijke beveiligings bugfix nodig is of wanneer belangrijke
  652 ontwikkelingen binnen het Piwigo-project plaatsvinden. Alles bij elkaar een paar emails per jaar.';
   648$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Hou contact met het Piwigo project, abonneer u op de Piwigo Aankondigings Nieuwsbrief. Dan ontvangt u een email wanneer een nieuwe Piwigo-release beschikbaar komt, wanneer een belangrijke beveiligings bugfix nodig is of wanneer belangrijke ontwikkelingen binnen het Piwigo-project plaatsvinden. Alles bij elkaar een paar emails per jaar.';
  653649$lang['Subscribe %s'] = 'Abonneer %s';
  654650$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Abonneer %s op de Piwigo Aankondigings Nieuwsbrief';
   
  737733$lang['Visit Gallery'] = 'Bezoek Galerie';
  738734$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Bezoek de website van het Piwigo project';
  739 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo
  740 gallery.'] = 'pLoader is een afkorting van <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader maakt uw foto\'s op uw computer klaar en zet ze dan over naar
  741 uw Piwigo fotogalerie.';
   735$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader is een afkorting van <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader maakt uw foto\'s op uw computer klaar en zet ze dan over naar uw Piwigo fotogalerie.';
  742736$lang['Guest Settings'] = 'Bezoeker-Instellingen';
  743737$lang['Main Page'] = 'Hoofd-pagina';
 • trunk/language/nl_NL/install.lang.php

  r5372 r5374  
  6363$lang['Database type'] = 'Database type';
  6464$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Het type database waarin uw Piwigo-gegevens worden opgeslagen';
  65 $lang['The configuration of Piwigo is finished, here is the next step<br><br> * go to the identification page and use the login/password given for webmaster<br>
  66 * this login will enable you to access to the administration panel and to the instructions in order to place pictures in your directories'] = 'De configuratie van Piwigo is klaar. De volgende stap<br><br>
  67 * ga naar de identificatie-pagina en gebruik de verkregen webbeheerders login/password combinatie<br> * Deze login leidt u naar het administratiescherm en de instructies voor het beschikbaar stellen van afbeeldingen in uw directories';
   65$lang['The configuration of Piwigo is finished, here is the next step<br><br>
   66* go to the identification page and use the login/password given for webmaster<br>
   67* this login will enable you to access to the administration panel and to the instructions in order to place pictures in your directories'] = 'De configuratie van Piwigo is klaar. De volgende stap<br><br> * ga naar de identificatie-pagina en gebruik de verkregen webbeheerders login/password combinatie<br> * Deze login leidt u naar het administratiescherm en de instructies voor het beschikbaar stellen van afbeeldingen in uw directories';
  6868$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 is vereist';
  6969$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Het lijkt er op dat uw webhost momenteel gebruik maakt van PHP %s.';
 • trunk/language/nl_NL/upgrade.lang.php

  r5372 r5374  
  3535$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Gebruikers- en groepsrechten zijn verwijderd';
  3636$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Alleen de thumbnails prefix en het email-adres van de webmaster zijn bewaard gebleven van de voriger configuratie';
  37 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Deze pagina stelt voor om uw
   37$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version.
   38The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Deze pagina stelt voor om uw
  3839huidige oude Piwigo-database te converteren naar de nieuwe versie. De upgrade-assistant denkt dat u momenteel gebruik maakt van <strong>release %s</strong> (of equivalent).';
  3940$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In <i>%s</i>, voor <b>?></b>, voeg toe:';
 • trunk/tools/translation_validated.inc.php

  r5373 r5374  
  208208        'letters',
  209209        'This author removed the comment with id %d',
   210        'Database type',
   211        'Sorry!',
   212        'Hope to see you back soon.',
  210213        '',
  211214        '',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.