Changeset 5386


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2010, 5:33:11 PM (10 years ago)
Author:
nanticpwg
Message:

few modifications

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.0/language/hr_HR/install.lang.php

  r3889 r5386  
  3131
  3232$lang['install_webmaster'] = 'Webmaster-ova prijava';
  33 $lang['install_webmaster_info'] = 'Biti æe prikazano posjetiteljima. Potrebno je za upravljanje web mjestom';
   33$lang['install_webmaster_info'] = 'Biti će prikazano posjetiteljima. Potrebno je za upravljanje web mjestom';
  3434
  3535$lang['step1_confirmation'] = 'Postavke su ispravne';
  36 $lang['step1_err_db'] = 'Povezivanje sa poslužiteljem uspješno, ali je nemoguæe povezivanje sa bazom podataka';
   36$lang['step1_err_db'] = 'Povezivanje sa poslužiteljem uspješno, ali je nemoguće povezivanje sa bazom podataka';
  3737$lang['step1_err_server'] = 'Ne mogu se povezati sa poslužiteljem';
  38 $lang['step1_err_copy_2'] = 'Slijedeæi korak ugradbe je omoguæen';
  39 $lang['step1_err_copy_next'] = 'slijedeæi korak';
  40 $lang['step1_err_copy'] = 'Kopirajte ružièasti tekst izmeðu crtica i prebacite ga u "include/mysql.inc.php"(Pozor : mysql.inc.php mora sadržavati samo ružièasti tekst, bez znakova novog reda ili razmaka)';
   38$lang['step1_err_copy_2'] = 'Slijedeæi korak ugradbe je omogućen';
   39$lang['step1_err_copy_next'] = 'slijedeći korak';
   40$lang['step1_err_copy'] = 'Kopirajte ružičasti tekst izmeðu crtica i prebacite ga u "include/mysql.inc.php"(Pozor : mysql.inc.php mora sadržavati samo ružičasti tekst, bez znakova novog reda ili razmaka)';
  4141
  4242$lang['step1_host'] = 'MySQL poslužitelj';
  4343$lang['step1_host_info'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';
  4444$lang['step1_user'] = 'Korisnik';
  45 $lang['step1_user_info'] = 'korisnièko ime dobiveno od davatelja usluge smještaja';
   45$lang['step1_user_info'] = 'korisničko ime dobiveno od davatelja usluge smještaja';
  4646$lang['step1_pass'] = 'Zaporka';
  47 $lang['step1_pass_info'] = 'korisnièka zaporka dobivena od davatelja usluge smještaja';
   47$lang['step1_pass_info'] = 'korisnička zaporka dobivena od davatelja usluge smještaja';
  4848$lang['step1_database'] = 'Naziv baze podataka';
  4949$lang['step1_database_info'] = 'takoðer dobivena od davatelja usluge smještaja';
  5050$lang['step1_prefix'] = 'Predznak tabela baze podataka';
  51 $lang['step1_prefix_info'] = 'nazivi tabela baze podataka æe biti predznaèeni sa time (omoguæava vam bolje upravljanje tabelama)';
  52 $lang['step2_err_login1'] = 'upišite korisnièko ime za webmaster-a';
  53 $lang['step2_err_login3'] = 'webmaster-ovo korisnièko ime ne može sadržavati znakove \' ili "';
   51$lang['step1_prefix_info'] = 'nazivi tabela baze podataka će biti predznaèeni sa time (omogućava vam bolje upravljanje tabelama)';
   52$lang['step2_err_login1'] = 'upišite korisničko ime za webmaster-a';
   53$lang['step2_err_login3'] = 'webmaster-ovo korisničko ime ne može sadržavati znakove \' ili "';
  5454$lang['step2_err_pass'] = 'molimo upišite zaporku ponovo';
  5555$lang['install_end_title'] = 'Ugradba završena';
  5656$lang['step2_pwd'] = 'Webmaster-ova zaporka';
  57 $lang['step2_pwd_info'] = 'Èuvajte je na sigurnom mjestu, ona omoguæava pristup upravnoj ploèi';
   57$lang['step2_pwd_info'] = 'Čuvajte je na sigurnom mjestu, ona omoguæava pristup upravnoj ploèi';
  5858$lang['step2_pwd_conf'] = 'Zaporka [potvrdi]';
  5959$lang['step2_pwd_conf_info'] = 'ovjera';
  60 $lang['install_help'] = 'Trebate pomoæ? Pitajte na <a href="%s">Piwigo message board</a>.';
  61 $lang['install_end_message'] = 'Postava Piwigo-a je završena, slijedeæi korak je<br /><br />
  62 * idite na prijavnicu i koristite korisnièko ime/zaporku danu za webmaster-a<br />
  63 * ova prijava æe vam omoguæiti pristup upravnoj ploèi i uputama za pohranu slika u mape';
   60$lang['install_help'] = 'Trebate pomoć? Pitajte na <a href="%s">Piwigo message board</a>.';
   61$lang['install_end_message'] = 'Postava Piwigo-a je završena, slijedeći korak je<br /><br />
   62* idite na prijavnicu i koristite korisničko ime/zaporku danu za webmaster-a<br />
   63* ova prijava će vam omogućiti pristup upravnoj ploči i uputama za pohranu slika u mape';
  6464$lang['conf_mail_webmaster'] = 'Webmaster-ova e-mail adresa';
  65 $lang['conf_mail_webmaster_info'] = 'Posjetitelji æe moæi pisati upravitelju galerije preko ove adrese';
   65$lang['conf_mail_webmaster_info'] = 'Posjetitelji će moći pisati upravitelju galerije preko ove adrese';
  6666?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.