Changeset 5439


Ignore:
Timestamp:
Mar 29, 2010, 1:45:38 AM (11 years ago)
Author:
keeshessels
Message:
 
Location:
trunk/language/nl_NL
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/admin.lang.php

  r5434 r5439  
  2424$lang['%d association'] = '%d associatie';
  2525$lang['%d associations'] = '%d associaties';
  26 $lang['%d category including'] = '%d categorie inclusief ';
  27 $lang['%d categories including'] = '%d categorieën inclusief ';
   26$lang['%d category including'] = '%d categorie waarvan ';
   27$lang['%d categories including'] = '%d categorieën waarvan ';
  2828$lang['%d physical'] = '%d fysiek';
  29 $lang['%d physical'] = '%d fysieke';
   29$lang['%d physical'] = '%d fysiek';
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' en %d virtueel';
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' en %d virtueel';
   
  6868$lang['Categories ascending alphanumerically ordered'] = 'Categorieën alphanumeriek gesorteerd';
  6969$lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Categorie afbeeldingen gelinkt aan de volgende categorieën: %s';
  70 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'UpgradeControle is door onbekende reden niet (goed) uitgevoerd.';
  71 $lang['Check for upgrade'] = 'UpgradeControle';
   70$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Upgradecontrole is door onbekende reden niet (goed) uitgevoerd.';
   71$lang['Check for upgrade'] = 'Upgradecontrole';
  7272$lang['Comments for all'] = 'Commentaar voor alles';
  7373$lang['Controversy'] = 'Controversieel';
   
  8989$lang['Edit tags'] = 'Bewerk tags';
  9090$lang['Elements'] = 'Afbeeldingen';
  91 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Stuur email naar beheerders wanneer een nieuwe gebruiker zich heeft registreerd';
   91$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Stuur email naar beheerders wanneer een nieuwe gebruiker zich heeft geregistreerd';
  9292$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Stuur email naar beheerders wannneer een geldig commentaar is ingevuld';
  9393$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Stuur email naar beheerders wanneer een commantaar validatie nodig heeft';
   
  196196$lang['add tags'] = 'Toevoegen tags';
  197197$lang['Adviser'] = 'Adviseer';
  198 $lang['associate to category'] = 'link aan categorie';
   198$lang['associate to category'] = 'Link aan categorie';
  199199$lang['associate to group'] = 'Link aan groep';
  200200$lang['Authorized'] = 'Toegestaan';
  201201$lang['Add a virtual category'] = 'Voeg een virtuele categorie toe';
  202 $lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Gebruikers toestaan commentaar te geven op geselecteerde categorieën';
   202$lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Selecteer categorieën waarop commentaar gegeven mag worden';
  203203$lang['The name of a category should not be empty'] = 'De naam van een categorie mag niet leeg zijn';
  204 $lang['Lock categories'] = 'Sluit categorieën';
   204$lang['Lock categories'] = 'Beschikbaarheid van geselecteerde categorieën';
  205205$lang['Private category'] = 'Privé categorie';
  206 $lang['Public category'] = 'Publieke categorie';
   206$lang['Public category'] = 'Openbare categorie';
  207207$lang['Find a new representant by random'] = 'Vindt een willekeurige nieuwe representant';
  208 $lang['Public / Private'] = 'Publiek / Privé';
   208$lang['Public / Private'] = 'Openbaar / Privé';
  209209$lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Beheer toegang voor geselecteerde categorieën';
  210 $lang['Select uploadable categories'] = 'Selecteer uploadable categorieën';
   210$lang['Select uploadable categories'] = 'Selecteer categorieën waarnaar geupload mag worden';
  211211$lang['Virtual category added'] = 'Virtuele categorie toegevoegd';
  212212$lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuele categorie verwijderd';
   
  230230$lang['Authorize upload'] = 'Toestaan van uploads';
  231231$lang['elements per page'] = 'Afbeeldingen per pagina';
  232 $lang['elements'] = 'afbeeldingen';
   232$lang['elements'] = 'Afbeeldingen';
  233233$lang['High definition enabled'] = 'Hoge kwaliteit ingeschakeld';
  234234$lang['File'] = 'Bestand';
  235235$lang['Filesize'] = 'bestandsgrootte';
  236236$lang['first element added on %s'] = 'eerste afbeelding toegevoegd op %s';
  237 $lang['Forbidden'] = 'Geweigerd';
   237$lang['Forbidden'] = 'Niet toegestaan';
  238238$lang['General'] = 'Algemeen';
  239 $lang['global mode'] = 'algemene mode';
   239$lang['global mode'] = 'Compact overzicht';
  240240$lang['group "%s" added'] = 'groep "%s" toegevoegd';
  241241$lang['group "%s" deleted'] = 'groep "%s" verwijderd';
   
  251251$lang['jump to image'] = 'Ga naar afbeelding';
  252252$lang['leave'] = 'Niet wijzigen';
  253 $lang['Lock'] = 'Sluiten';
  254 $lang['Locked'] = 'Gesloten';
   253$lang['Lock'] = 'Open / Gesloten';
   254$lang['Locked'] = 'Gesloten categorie';
  255255$lang['manage category elements'] = 'Beheer categorie-afbeeldingen';
  256256$lang['manage sub-categories'] = 'Beheer sub-categorie';
   
  300300$lang['Parameter'] = 'Parameter';
  301301$lang['Continue processing treatment'] = 'Verder gaan met de bewerking';
  302 $lang['Complementary mail content'] = 'Bijkomende emailinhoud';
   302$lang['Complementary mail content'] = 'Bijkomende email-inhoud';
  303303$lang['Add detailed content'] = 'Toevoegen gedetailleerde inhoud';
  304304$lang['Send mail as'] = 'Stuur email als';
   
  351351$lang['remove tags'] = 'verwijder tags';
  352352$lang['Repair and optimize database'] = 'repareer en optimaliseer de database';
  353 $lang['selection'] = 'selectie';
  354 $lang['set to'] = 'instellen op';
   353$lang['selection'] = 'Selectie';
   354$lang['set to'] = 'Instellen op';
  355355$lang['singly represented'] = 'afzonderlijk vertegenwoordigd';
  356356$lang['This site already exists'] = 'Deze site bestaat al';
   
  373373$lang['target'] = 'Doel';
  374374$lang['Thumbnail'] = 'Mini-afbeelding';
  375 $lang['title'] = 'titel';
   375$lang['title'] = 'Titel';
  376376$lang['Categories management'] = 'Categorie beheer';
  377377$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo configuratie';
   
  384384$lang['Database synchronization with files'] = 'Database synchronisatie met bestanden';
  385385$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Afbeeldingen die wachten op validatie';
  386 $lang['all'] = 'alles';
   386$lang['all'] = 'Allen';
  387387$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'afbeeldingen zonder thumbnail (alleen jpeg en png)';
  388388$lang['height must be a number superior to'] = 'Hoogte moet groter zijn dan';
   
  402402$lang['total time'] = 'totale tijd';
  403403$lang['for this file format'] = 'voor dit bestandsformaat';
  404 $lang['unit mode'] = 'unit mode';
  405 $lang['Unlocked'] = 'Open';
   404$lang['unit mode'] = 'Uitgebreid overzicht';
   405$lang['Unlocked'] = 'Open categorie';
  406406$lang['unset'] = 'Niet ingesteld';
  407407$lang['Move up'] = 'verplaats naar boven';
   
  439439$lang['directories + files'] = 'mappen + bestanden';
  440440$lang['only directories'] = 'alleen mappen';
  441 $lang['synchronize files structure with database'] = 'synchroniseer bestanden met de database';
  442 $lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'synchroniseer bestandsmetadata met de database afbeeldings-informatie';
   441$lang['synchronize files structure with database'] = 'Synchroniseer bestanden met de database';
   442$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'Synchroniseer bestandsmetadata met de database afbeeldings-informatie';
  443443$lang['even already synchronized elements'] = 'ook reeds synchroniseerde afbeeldingen';
  444444$lang['Used metadata'] = 'Gebruikte metadata';
   
  550550$lang['Check automatic corrections'] = 'Controleer de aoutomatische correcties';
  551551$lang['Apply selected corrections'] = 'Pas geselecteerde correcties toe';
  552 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Negeer geselecteerde anomalieën';
   552$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Negeer geselecteerde onregelmatigheden';
  553553$lang['Refresh'] = 'Ververs';
  554 $lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'De anomalie worden genegeerd totdat de volgende versie';
  555 $lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomalie is genegeerd.';
  556 $lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomalieën zijn genegeerd.';
   554$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'De onregelmatigheid wordt genegeerd tot de volgende versie';
   555$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d onregelmatigheid wordt genegeerd.';
   556$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d onregelmatigheden worden genegeerd.';
  557557$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins welke bijgewerkt moeten worden';
  558558$lang['Plugins up to date'] = 'Plugins zijn recent';
   
  588588$lang['Extensions'] = 'Extensies';
  589589$lang['Documentation'] = 'Documentatie';
  590 $lang['Upload'] = 'Upload';
   590$lang['Upload'] = 'Uploads';
  591591$lang['Show upload link every time'] = 'Show upload link altijd';
  592592$lang['User access level to upload'] = 'Gebruiker toegangsniveau om te uploaden';
   
  637637$lang['Processing treatment.'] = 'In behandeling.';
  638638$lang['Please wait...'] = 'Even geduld aub...';
  639 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Het corrigeren van de afwijking maakt een einde aan het negeren';
   639$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Het corrigeren van de onregelmatigheid maakt een einde aan het negeren';
  640640$lang['manage image ranks'] = 'bewerk de afbeeldingsrangen';
  641641$lang['Manage image ranks'] = 'Bewerk de afbeeldingsrangen';
   
  673673$lang['Upload Photos'] = 'Upload Foto\'s';
  674674$lang['Drop into category'] = 'Toevoegen aan categorie';
  675 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Voeg een upload-box toe';
   675$lang['+ Add an upload box'] = 'Voeg een upload-fregel toe';
  676676$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Maak de "%s" directory aan vanuit de root van uw Piwigo-installatie';
  677677$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Geef schrijfrechten (chmod 777) aan de "%s" directory vanuit de root van uw piwigo installatie';
  678 $lang['existing category'] = 'bestaande categorie';
   678$lang['existing category'] = 'Bestaande categorie';
  679679$lang['create a new category'] = 'Maak een nieuwe categorie aan';
  680680$lang['Category name'] = 'Categorienaam';
   
  688688$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG bestanden of ZIP bestanden die JPEG bestanden bevatten aub.';
  689689$lang['Everybody'] = 'Iedereen';
  690 $lang['Who can see these photos?'] = 'Wie kan deze foto\'s zien?';
   690$lang['Who can see these photos?'] = 'Wie mag deze foto\'s zien?';
  691691$lang['... or switch to the old style form'] = '... of schakel om naar het oude-stijl formulier';
  692692$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... of schakel om naar het meervoudige bestanden formulier';
   
  708708$lang['Active Themes'] = 'Actieve Thema\'s';
  709709$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Geef de "%s" directorie schrijfbevoegdheden';
  710 $lang['Administration Home'] = 'Administratie Beginpagina';
   710$lang['Administration Home'] = 'Administratie Startpagina';
  711711$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Categorieën alfanumeriek gesorteerd';
  712712$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Categorieën omgekeerd alfanumeriek gesorteerd';
   
  717717$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronisatie';
  718718$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Krijg ondersteuning op het Piwigo Forum';
  719 $lang['Help Me'] = 'Help me';
   719$lang['Help Me'] = 'Help';
  720720$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Het is niet mogelijk dit thema te activeren, het basis-thema ontbreekt: %s';
  721721$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Het is niet mogelijk dit thema te verwijderen. Er zijn nog andere thema\'s die aan dit thema gekoppeld zijn: %s';
 • trunk/language/nl_NL/common.lang.php

  r5430 r5439  
  5353$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Op zijn minst moet aan één regel worden voldaan.';
  5454$lang['At least one tag must match'] = 'Op zijn minst moet een tag kloppen';
  55 $lang['Author'] = 'Auteur';
   55$lang['Author'] = 'Fotograaf';
  5656$lang['Average rate'] = 'Gemiddelde beoordeling';
  5757$lang['Categories'] = 'Categorieën';
   
  134134$lang['all'] = 'alle';
  135135$lang['ascending'] = 'Oplopend';
  136 $lang['author(s) : %s'] = 'auteur(s) : %s';
   136$lang['author(s) : %s'] = 'Fotograaf : %s';
  137137$lang['Expand all categories'] = 'Toon alle categorieën';
  138138$lang['posted after %s (%s)'] = 'geplaatst na %s (%s)';
   
  142142$lang['Best rated'] = 'Best beoordeeld';
  143143$lang['display best rated items'] = 'Weergeven van de hoogste beoordeling';
  144 $lang['caddie'] = 'winkelmandje';
   144$lang['caddie'] = 'Winkelmandje';
  145145$lang['Calendar'] = 'Kalender';
  146146$lang['All'] = 'Alle';
   
  180180$lang['download'] = 'download';
  181181$lang['download this file'] = 'download dit bestand';
  182 $lang['edit'] = 'Bewerk(en)';
   182$lang['edit'] = 'Wijzig';
  183183$lang['wrong date'] = 'verkeerde datum';
  184184$lang['excluded'] = 'uitsluiten';
   
  196196$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Weergave van de galerie aanpassen';
  197197$lang['search'] = 'zoeken';
  198 $lang['Home'] = 'Beginpagina';
   198$lang['Home'] = 'Startpagina';
  199199$lang['Identification'] = 'Administratie';
  200200$lang['in this category'] = 'in deze categorie';
   
  210210$lang['obligatory'] = 'verplicht';
  211211$lang['Maximum height of the pictures'] = 'Maximale hoogte van de afbeelding';
  212 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maximale hoogte moet een veelvoud zijn van 50';
   212$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maximale hoogte moet meer zijn dan 50';
  213213$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Maximale breedte van de afbeelding';
  214 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximale breedte moet een veelvoud zijn van 50';
   214$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximale breedte moet meer zijn dan 50';
  215215$lang['display a calendar by creation date'] = 'Toon afbeeldingen gesorteerd op aanmaakdatum';
  216216$lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Toon alle afbeeldingen in alle sub-categorieën';
   
  250250$lang['Preferences'] = 'Voorkeuren';
  251251$lang['Previous'] = 'Vorige';
  252 $lang['Random pictures'] = 'Willekeurige afbeelding';
   252$lang['Random pictures'] = 'Willekeurige afbeeldingen';
  253253$lang['display a set of random pictures'] = 'toon een set van willekeurige afbeelding';
  254254$lang['Recent categories'] = 'Recente categorieën';
  255255$lang['display recently updated categories'] = 'toon recentelijk bijgewerkte categorieën';
  256 $lang['Recent period'] = 'Recente periode';
  257 $lang['Recent pictures'] = 'Recente afbeelding';
   256$lang['Recent period'] = 'Recente periode (aantal dagen)';
   257$lang['Recent pictures'] = 'Recente afbeeldingen';
  258258$lang['display most recent pictures'] = 'toon meest recente afbeelding';
  259259$lang['Redirection...'] = 'doorsturen...';
   
  267267$lang['remove this tag from the list'] = 'verwijder de tag van de lijst';
  268268$lang['representative'] = 'representatief';
  269 $lang['return to homepage'] = 'Terug naar de beginpagina';
  270 $lang['Search for Author'] = 'Zoek naar auteur';
   269$lang['return to homepage'] = 'Terug naar de startpagina';
   270$lang['Search for Author'] = 'Zoek naar fotograaf';
  271271$lang['Search in Categories'] = 'Zoeken in categorieën';
  272272$lang['Search by Date'] = 'Zoeken op datum';
   
  306306$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = 'Optioneel, maar aanbevolen : kies een thumbnail voor associatie';
  307307$lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'de breedte van de afbeelding mag niet te groot zijn : ';
  308 $lang['Author'] = 'Auteur';
   308$lang['Author'] = 'Fotograaf';
  309309$lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'de afbeelding kan niet op de server geplaatst worden';
  310310$lang['the username must be given'] = 'de gebruikersnaam moet ingevuld zijn';
   
  319319$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
  320320$lang['Browser: %s'] = 'Browser: %s';
  321 $lang['Author: %s'] = 'Auteur: %s';
   321$lang['Author: %s'] = 'Fotograaf: %s';
  322322$lang['Comment: %s'] = 'Commentaar: %s';
  323323$lang['Delete: %s'] = 'Verwijderen: %s';
   
  361361$lang['Are you sure?'] = 'Weet u het zeker?';
  362362$lang['delete this comment'] = 'verwijder dit commentaar';
  363 $lang['Email address is missing'] = 'Geen emailadres';
   363$lang['Email address is missing'] = 'Geen email-adres';
  364364$lang['Name of the picture'] = 'Naam van de afbeelding';
  365365$lang['Rank'] = 'Rang';
 • trunk/language/nl_NL/install.lang.php

  r5430 r5439  
  5656$lang['Webmaster password'] = 'Wachtwoord webbeheerder';
  5757$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Hou dit vertrouwlijk, het geeft toegang tot de beheermodule';
  58 $lang['Password [confirm]'] = 'Wachtwoord [bevestigen]';
   58$lang['Password [confirm]'] = 'Bevestig wachtwoord';
  5959$lang['verification'] = 'verificatie';
  6060$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Hulp nodig ? stel uw vraag op het <a href="%s" target="_blank">Piwigo forum</a>.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.