Changeset 5524


Ignore:
Timestamp:
Apr 1, 2010, 9:03:18 AM (10 years ago)
Author:
voyteckst
Message:

2.1 strings

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r5434 r5524  
  111111$lang['Linked categories'] = 'Podpięte kategorie';
  112112$lang['Lock gallery'] = 'Zablokuj galerię';
  113 $lang['Maintenance'] = 'Maintenance';
   113$lang['Maintenance'] = 'Przerwa techniczna';
  114114$lang['Manage permissions for a category'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla kategorii';
  115115$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Zarządzaj uprawnieniami dla grupy "%s"';
   
  649649$lang['Purge search history'] = 'Usuń historię przeszukiwań';
  650650$lang['Hide'] = 'Ukryj';
   651//For 2.1.0
   652$lang['Categories descending alphanumerically ordered'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie malejąco';
   653$lang['Categories sorted in descending order ⇑'] = 'Kategorie sortowane malejąco ⇑';
   654$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Nie można sprawdzić aktualizacji.';
   655$lang['Execution time is out, treatment must be continued [Estmated time: %d seconds].'] = 'Przekroczono czas wykonywania, obróbka musi być kontynuowana [Przewidywany czas: %d sekund].';
   656$lang['Processing treatment.'] = 'Przetwarzanie obróbki.';
   657$lang['Please wait...'] = 'Proszę czekać...';
   658$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Brak hasła. Prosżę wprowadzić hasło.';
   659$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Brak potwierdzenia hasła. Proszę potwierdzić wybrane hasło.';
   660$lang['Password confirmation error.'] = 'Błąd potwierdzenia hasła.';
   661$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Zezwól użytkownikom edytować swoje komentarze';
   662$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Zezwól użytkownikom usuwać swoje komentarze';
   663$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Wyślij email do administratorów gdy komentarz był modyfikowany';
   664$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Wyślij email do administratorów gdy komentarz został usunięty';
   665$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Stary link permanentny nie może być usunięty!';
   666$lang['Hit'] = 'Wejść';
   667$lang['Tools'] = 'Narzędzia';
   668$lang['Photos'] = 'Zdjęcia';
   669$lang['Themes'] = 'Tematy';
   670$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrukcje używania Piwigo';
   671$lang['Order alphanumerically'] = 'Sortowanie alfanumeryczne';
   672$lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Odwrócone sortowanie alfanumeryczne';
   673$lang['Installed Themes'] = 'Zainstalowane Tematy';
   674$lang['Add New Theme'] = 'Dodaj nowy temat';
   675$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zabroć używania tego tematu przez użytkowników';
   676$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny temat dla niezarejestrowanych użytkowników';
   677$lang['unknown'] = 'nieznany';
   678$lang['Upload Form'] = 'Formularz Wgrywania';
   679$lang['Upload Photos'] = 'Wgrywanie zdjęć';
   680$lang['Drop into category'] = 'Wgraj do kategorii';
   681$lang['+ Add an upload box'] = '+ Dodaj skrzynki wgrywania';
   682$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Tworzy katalog "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwio';
   683$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dodaj prawa do zapisu (chmod 777) do katalogu "%s" w głównym katalogu Twojej instalacji Piwigo';
   684$lang['existing category'] = 'istniejąca kategoria';
   685$lang['create a new category'] = 'stwórz nową kategorię';
   686$lang['Category name'] = 'Nazwa kategorii';
   687$lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategoria "%s" została dodana';
   688$lang['Uploaded Photos'] = 'Wgrane zdjęcia';
   689$lang['%d photos uploaded'] = '%d wgranych zdjęć';
   690$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Poziom prywatności ustawiony na "%s"';
   691$lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategoria "%s" aktualnie zawiera %d zdjęć';
   692$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Zarządzaj tym zbiorem %d zdjęć';
   693$lang['Select files'] = 'Wybierz pliki';
   694$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'Pliki JPEG lub archiwa ZIP z plikami JPEG w środku.';
   695$lang['Everybody'] = 'Każdy';
   696$lang['Who can see these photos?'] = 'Kto może oglądać te zdjęcia?';
   697$lang['... or switch to the old style form'] = '... lub prełącz do starego stylu formularza';
   698$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... lub przełącz do formularza wielu plików';
   699$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna szerokość dla www musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
   700$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna wysokość dla www musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
   701$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna jakość obrazu dla www musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
   702$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna szerokość miniatury musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
   703$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maksymalna wysokość miniatury musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
   704$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Jakość miniatury musi być liczbą pomiędzy %d i %d';
   705$lang['Settings'] = 'Ustawienia';
   706$lang['Web size photo'] = 'Zdjęcie o rozmiarze www';
   707$lang['Resize'] = 'Zmień wymiary';
   708$lang['Maximum Width'] = 'Maksymalna szerokość';
   709$lang['pixels'] = 'pikseli';
   710$lang['Maximum Height'] = 'Maksymalna wysokość';
   711$lang['Image Quality'] = 'Jakość obrazu';
   712$lang['Save Settings'] = 'Zapisz Ustawienia';
   713$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Twoje ustawienia konfiguracji zostały zapisane';
   714$lang['Active Themes'] = 'Aktywne Tematy';
   715$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj ustawienia do zapisu do katalogu "%s"';
   716$lang['Administration Home'] = 'Administracja';
   717$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie';
   718$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorie sortowane alfanumerycznie w odwrotnej kolejności';
   719$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmień kolory administracyjne';
   720$lang['Delete this theme'] = 'Usuń ten temat';
   721$lang['Directory does not exist'] = 'Katalog nie istnieje';
   722$lang['Download,'] = 'Pobierz,';
   723$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronizacja';
   724$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Uzyskaj pomoc na forum Piwigo';
   725$lang['Help Me'] = 'Pomóż Mi';
   726$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ten temat nie może zostać aktywowany, ponieważ brakuje tematu nadrzędnego: %s';
   727$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ten temat nie może zostać usunięty, ponieważ zależą od niego inne tematy: %s';
   728$lang['Inactive Themes'] = 'Nieaktywne tematy';
   729$lang['Install on your computer,'] = 'Zainstaluj na swoim komputerze,';
   730$lang['Make this theme available to users'] = 'Daj dostęp do tematu użytkownikom';
   731$lang['Page end'] = 'Koniec strony';
   732$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
   733$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Czytaj dokumentację Piwigo';
   734$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Uruchom pLoader i dodaj swoje zdjęcia.';
   735$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Przełącz pomiędzy czystym i ciemnym kolorem administracji';
   736$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Temat został pomyślnie zainstalowany';
   737$lang['Upgrade from %s to %s'] = 'Aktualizacja z %s do %s';
   738$lang['Visit Gallery'] = 'Odwiedź galerię';
   739$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Odwiedź stronę projektu Piwigo';
   740$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader służy do <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader przygotuje zdjęcia i prześle je do Twojej galerii Piwigo, z Twojego komputera.';
   741$lang['Guest Settings'] = 'Ustawienia gości';
   742$lang['Main Page'] = 'Strona główna';
   743$lang['Photo Page'] = 'Strona zdjęć';
   744$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktywuj pasek nawigacji';
   745$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktywuj pasek nawigacji z miniaturami';
   746$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktywuj ikonę "%s"';
   747$lang['Activate field "%s"'] = 'Aktywuj pole "%s"';
   748$lang['Photo Properties'] = 'Właściwości zdjęcia';
   749$lang['Allow user customization'] = 'Zezwól na dostosowanie przez użytkowników';
   750$lang['Languages'] = 'Języki';
   751$lang['Installed Languages'] = 'Zainstalowane języki';
   752$lang['Add New Language'] = 'Dodaj nowy język';
   753$lang['Language has been successfully installed'] = 'Język został zainstalowany pomyślnie';
   754$lang['Select:'] = 'Wybierz:';
   755$lang['None'] = 'Brak';
   756$lang['Invert'] = 'Odwróć';
   757$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Nie można zdeaktywować tematy, ponieważ przynajmniej jeden musi być aktywny.';
   758$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status Webmastera jest wymagany.';
   759$lang['Bound Theme'] = 'Przypięty temat';
   760$lang['Allow rating'] = 'Zezwól na oceny';
   761$lang['Select at least one comment'] = 'Wybierz przynajmniej jeden komentarz';
   762$lang['Active Plugins'] = 'Aktywne wtyczki';
   763$lang['Inactive Plugins'] = 'Nieaktywne wtyczki';
   764$lang['Missing Plugins'] = 'Brakujące wtyczki';
   765$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Niezainstalowane wtyczki';
   766$lang['By %s'] = 'Przez %s';
   767$lang['Visit plugin site'] = 'Odwiedź stronę z wtyczkami';
   768$lang['Active Languages'] = 'Aktywne języki';
   769$lang['Delete this language'] = 'Usuń ten język';
   770$lang['Forbid this language to users'] = 'Zabroń używania tego języka użytkownikom';
   771$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Nie można zdeaktywować tego języka. Najpierw ustaw inny język jako domyślny.';
   772$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Nie możnae zdeaktywować tego języka, ponieważ musisz posiadać co najmniej jeden język.';
   773$lang['Inactive Languages'] = 'Nieaktywne języki';
   774$lang['Make this language available to users'] = 'Daj dostęp do tego języka użytkownikom';
   775$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Ustaw jako domyślny język dla niezarejestrowanyc oraz nowych użytkowników';
  651776?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.