Changeset 5577


Ignore:
Timestamp:
Apr 2, 2010, 9:11:45 PM (10 years ago)
Author:
pab
Message:

upgrade.lang.php upgraded according to http://piwigo.us/l10n/21/tools/translation_analysis.php?lang=cs_CZ

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/upgrade.lang.php

  r5430 r5577  
  4545$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z předchozí konfigurace byly zachovány pouze předpony náhledů a email adresa správce.';
  4646
   47// missing translations 2.1.0
   48$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version.
   49The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Navrhujeme aktualizovat databázi Vaší galerie Piwigo ze starší na novou verzi.
   50Asistent aktualizace se domnívá, že aktuálně používáte <strong>verzi %s</strong> (nebo odpovídající).';
   51$lang['As a precaution, following plugins have been disabled. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Jako předběžné opatření byly deaktivovány následující doplňky. Prosím zkontrolujte aktualizace těchto doplňků předtím než je znovu aktivujete:';
   52$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, před <b>?></b>, vložením:';
   53
  4754?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.