Changeset 5585


Ignore:
Timestamp:
Apr 3, 2010, 2:07:36 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] update CZ

Location:
trunk/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r5573 r5585  
  623623$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení';
  624624
  625 
  626 
  627 
  628625// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
  629626$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie';
 • trunk/language/cs_CZ/upgrade.lang.php

  r5577 r5585  
  2626
  2727$lang['Upgrade'] = 'Aktualizace';
  28 $lang['introduction message'] = 'Navrhujeme aktualizovat Vaši databázi, která odpovídá starší verzi na aktuální verzi.
  29 Asistent aktualizace odhaduje, že používáte <strong>verzi %s</strong> (nebo odpovídající).';
  3028$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Aktualizace z verze %s na %s';
  3129$lang['Statistics'] = 'Statistika';
   
  3533$lang['Upgrade informations'] = 'Informace o aktualizaci';
  3634$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Specials>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Proveďte kontrolu údržby v [Administrace>Ostatní>Údržba] pokud dojde k problému.';
  37 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Následující doplňky byly deaktivovány v rámci předběžných opatření. Předtím než je znovu aktivujete, zkontrolujte, jestli nebyly aktualizovány:';
  3835$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Jen administrátor smí spustit aktualizaci: prosím přihlašte se níže.';
  3936$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'nemáte přístupová práva na spuštění upgrade';
  40 $lang['in include/mysql.inc.php, before ?>, insert:'] = 'V <i>include/mysql.inc.php</i>, před <b>?></b>, vložte:';
  4137
  4238// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.