Changeset 5644


Ignore:
Timestamp:
Apr 4, 2010, 10:29:21 PM (10 years ago)
Author:
voyteckst
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/install.lang.php

  r5592 r5644  
  7171$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Typ bazy danych Twojego Piwigo zostanie zapisany w';
  7272$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Gratulacje, instlacja Piwigo zakończona sukcesem';
   73$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Alternatywnym rozwiązaniem jest skopiować tekst z powyższego textbox i wkleić do pliku "local/config/database.inc.php" (Uwaga : database.inc.php musi zawierać to co jest w textbox i nie może zawierać znaków spacji oraz enter)';
   74$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Nie powiodło sięstworzenie pliku konfiguracyjnego local/config/database.inc.php.';
   75$lang['Download the config file'] = 'Pobierz plik konfiguracyjny';
   76$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Możesz pobrać plik konfiguracyjny i wgrać go do katalogu lokalnego/z konfiguracją.';
  7377?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.