Changeset 5689


Ignore:
Timestamp:
Apr 6, 2010, 8:15:17 PM (10 years ago)
Author:
pab
Message:

common.lang.php upgraded according to http://piwigo.us/l10n/21/tools/translation_analysis.php?lang=cs_CZ

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r5585 r5689  
  367367// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri (2.1)
  368368
  369 
  370369$lang['Are you sure?'] = 'Jste si jistý?';
  371370$lang['delete this comment'] = 'vymazat tento komentář';
   371
   372// missing translations 2.1.0
   373$lang['Reset to default values'] = 'Obnovit výchozí hodnoty';
   374$lang['delete all images from your favorites'] = 'vymazat všechny obrázky z Vašich oblíbených';
   375$lang['Sent by'] = 'Posláno';
   376$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies jsou buď blokovány, nebo nejsou povoleny ve Vašem prohlížeči. Musíte povolit cookies, aby bylo možné se přihlásit.';
   377$lang['Some info about this picture'] = 'Informace o této fotografii';
   378$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Více informací o této fotografii (technické)';
   379$lang['edit this comment'] = 'upravit tento komentář';
   380$lang['Edit a comment'] = 'Upravit komentář';
   381$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Tento komentář vyžaduje kontrolu';
   382$lang['Welcome'] = 'Vítejte';
   383$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Vítejte ve Vaší Piwigo foto galerii!';
   384$lang['... or browse your empty gallery'] = '... nebo prohlížejte Vaši prázdnou galerii';
   385$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... nebo prosím zrušte tuto zprávu, program najde způsob sám';
   386$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Vítejte %s, Vaše Piwigo foto galerie je prázdná!';
   387$lang['I want to add photos'] = 'Chci přidat fotografie';
   388$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Spravujte tento uživatelský komentář: %s';
   389$lang['This author modified following comment:'] = 'Tento autor upravil následující komentář:';
   390$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Tento autor smazal komentář s identifikátorem %d';
   391$lang['validate this comment'] = 'zkontrolovat tento komentář';
   392$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
   393$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
   394
  372395?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.