Changeset 5747


Ignore:
Timestamp:
Apr 10, 2010, 9:29:25 AM (10 years ago)
Author:
pab
Message:

admin.lang.php upgraded according to http://piwigo.us/l10n/21/tools/translation_analysis.php?lang=cs_CZ
common.lang.php a few fixes
Czech translation is complete (except help files)

Location:
trunk/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r5585 r5747  
  7878$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovat';
  7979$lang['Delete Representant'] = 'Smazat reprezentativní obrázek';
  80 $lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybrané tagy';
   80$lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybraná klíčová slova';
  8181$lang['Delete selected users'] = 'Smazat vybrané uživatele';
  8282$lang['Deletions'] = 'Smazání';
   
  8888$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje';
  8989$lang['Edit all picture informations'] = 'Upravit informace o všech obrázcích';
  90 $lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybrané tagy';
  91 $lang['Edit tags'] = 'Upravit tagy';
   90$lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybraná klíčová slova';
   91$lang['Edit tags'] = 'Upravit klíčová slova';
  9292$lang['Elements'] = 'Položky';
  9393$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při registraci nového uživatele';
   
  116116$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"';
  117117$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"';
  118 $lang['Manage tags'] = 'Správa tagů';
   118$lang['Manage tags'] = 'Správa klíčových slov';
  119119$lang['Members'] = 'Členové';
  120120$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru';
   
  466466$lang['Element'] = 'Fotografie';
  467467$lang['Section'] = 'sekce';
  468 $lang['Tags'] = 'klíčová slova';
   468$lang['Tags'] = 'Klíčová slova';
  469469$lang['Save page visits by guests'] = 'Ukládat stránky navštívené hosty';
  470470$lang['Save page visits by users'] = 'Ukládat stránky navštívené uživateli';
   
  626626$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie';
  627627$lang['Drop into category'] = 'Zpět do kategorie';
  628 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat upload box';
   628$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole';
  629629$lang['Upload'] = 'Nahrát';
  630630$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
   
  641641$lang['Select files'] = 'Výběr souborů';
  642642$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG soubory nebo ZIP archivy s JPEG soubory prosím.';
   643
   644// missing translations 2.1.0
   645$lang['Processing treatment.'] = 'Provádím údržbu.';
   646$lang['Please wait...'] = 'Prosím počkejte...';
   647$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Zpravodaj';
   648$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Přihlašte se k odběru Piwigo zpravodaje, aby jste byli informování o novinkách. Dostanete tak e-mail, když bude k dispozici nová verze Piwigo (která může obsahovat bezpečnostní záplatu, o čemž je důležité být informován) a nebo v případě důležitých novinek v projektu. Jedná se jen o několik mailů ročně.';
   649$lang['Subscribe %s'] = 'Přihlásit %s';
   650$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Přihlásit %s k Zpravodaji Piwigo';
   651$lang['Purge search history'] = 'Odstranit historii hledání';
   652$lang['Hide'] = 'Skrýt';
   653$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Chybí heslo. Prosím napište heslo.';
   654$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Chybí potvrzení hesla. Prosím potvrďte vybrané heslo.';
   655$lang['Password confirmation error.'] = 'Chyba při potvrzení hesla.';
   656$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Povolit uzivatelům upravovat jejich vlastní komentáře';
   657$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Povolit uzivatelům mazat jejich vlastní komentáře';
   658$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Informovat e-mailem administrátory, když je upraven komentář';
   659$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Informovat e-mailem administrátory, když je smazán komentář';
   660$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Starý pernamentní odkaz nemůže být smazán!';
   661$lang['Hit'] = 'Zobrazení';
   662$lang['Tools'] = 'Nástroje';
   663$lang['Photos'] = 'Fotografie';
   664$lang['Themes'] = 'Témata';
   665$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Informace jak používat Piwigo';
   666$lang['Order alphanumerically'] = 'Seřadit podle abecedy';
   667$lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Seřadit podle sestupně abecedy';
   668$lang['Installed Themes'] = 'Instalovaná témata';
   669$lang['Add New Theme'] = 'Přidat nové téma';
   670$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zakázat použití tohoto tématu uživatelům';
   671$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Nastavit výchozí téma pro nezaregistrované a nové uživatele';
   672$lang['unknown'] = 'neznámý';
   673$lang['Everybody'] = 'Každý';
   674$lang['Who can see these photos?'] = 'Vidíte tyto fotografie?';
   675$lang['... or switch to the old style form'] = '... nebo přepněte na původní styl';
   676$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... nebo přepněte na formát vícenásobných souborů';
   677$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální šířka webovské stránky musí být číslo mezi %d a %d';
   678$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální výška webovské stránky musí být číslo mezi %d a %d';
   679$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu fotografie pro web musí být číslo mezi %d and %d';
   680$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální šířka náhledu obrázku musí být číslo mezi %d a %d';
   681$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální výška náhledu obrázku musí být číslo mezi %d a %d';
   682$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu náhledu fotografie musí být číslo mezi %d a %d';
   683$lang['Settings'] = 'Nastavení';
   684$lang['Web size photo'] = 'Velikost fotografie pro web';
   685$lang['Resize'] = 'Změnit velikost';
   686$lang['Maximum Width'] = 'Maximální šířka';
   687$lang['pixels'] = 'bodů';
   688$lang['Maximum Height'] = 'Maximální výška';
   689$lang['Image Quality'] = 'Kvalita formátu';
   690$lang['Save Settings'] = 'Uložit nastavení';
   691$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavení bylo uloženo';
   692$lang['Active Themes'] = 'Aktivní témata';
   693$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'nastavte přístup pro zápis do adresáře "%s"';
   694$lang['Administration Home'] = 'Úvodní stránka administrace';
   695$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorie seřazeny podle abecedy';
   696$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorie seřazeny sestupně podle abecedy';
   697$lang['Change Admin Colors'] = 'Změňte barvy administrace';
   698$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte toto téma';
   699$lang['Directory does not exist'] = 'Adresář neexistuje';
   700$lang['Download,'] = 'Stáhnout,';
   701$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronizace';
   702$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Získat podporu na fóru Piwigo';
   703$lang['Help Me'] = 'Pomoc';
   704$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Toto téma nemůže být aktivováno, protože chybí rodičovské téma: %s';
   705$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Toto téma nemůže být zrušeno, protože na něm závisí další témata: %s';
   706$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktivní témata';
   707$lang['Install on your computer,'] = 'Instalovat na Váš počítač,';
   708$lang['Make this theme available to users'] = 'Zpřístupnit uživatelům';
   709$lang['Page end'] = 'Konec stránky';
   710
   711$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávání';
   712$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Čtěte Piwigo dokumentaci';
   713$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Spusťte pLoader a přidejte Vaše fotografie.';
   714$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Přepnout na světlé nebo tmavé barvy pro administraci';
   715$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Téma bylo úspěšně nainstalováno';
   716$lang['Visit Gallery'] = 'Navštívit galerii';
   717$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Navštívit Piwigo projektový web portál';
   718$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je <em>Piwigo nahrávání</em>. pLoader připraví Vaše fotografie na Vašem počítači a přenese je na Vaši Piwigo foto galerii.';
   719$lang['Guest Settings'] = 'Nastavení pro hosty';
   720$lang['Main Page'] = 'Hlavní strana';
   721$lang['Photo Page'] = 'Strana fotografie';
   722$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktivovat navigační lištu';
   723$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivovat navigační náhledy';
   724$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivovat ikonu "%s"';
   725$lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivovat pole "%s"';
   726$lang['Photo Properties'] = 'Vlastnosti fotografie';
   727$lang['Allow user customization'] = 'Povolit uživatelskou úpravu nastavení';
   728$lang['Languages'] = 'Jazyky';
   729$lang['Installed Languages'] = 'Instalované jazyky';
   730$lang['Add New Language'] = 'Přidat nový jazyk';
   731$lang['Language has been successfully installed'] = 'Jazyk byl úspěšně nainstalován';
   732$lang['Select:'] = 'Vybrat:';
   733$lang['None'] = 'Žádný';
   734$lang['Invert'] = 'Obrátit';
   735$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Není možno deaktivovat toto téma, potřebujete alespoň jedno téma.';
   736$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status administrátora je požadován.';
   737$lang['Bound Theme'] = 'Svázat téma';
   738$lang['Allow rating'] = 'Povolit hodnocení';
   739$lang['Select at least one comment'] = 'Vyberte alespoň jeden komentář';
   740$lang['Active Plugins'] = 'Aktivovat doplňky';
   741$lang['Inactive Plugins'] = 'Deaktivovat doplňky';
   742$lang['Missing Plugins'] = 'Chybějící doplňky';
   743$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenainstalované doplňky';
   744$lang['By %s'] = 'od %s';
   745$lang['Visit plugin site'] = 'navštivte web portál doplňku';
   746$lang['Active Languages'] = 'Aktivní jazyky';
   747$lang['Delete this language'] = 'Odstranit tento jazyk';
   748$lang['Forbid this language to users'] = 'Znepřístupnit tento jazyk uživatelům';
   749$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Není možné deaktivovat tento jazyk, nejprve vyberte jiný výchozí jazyk.';
   750$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Není možné deaktivovat tento jazyk, potřebujete alespoň jeden jazyk.';
   751$lang['Inactive Languages'] = 'Deaktivované jazyky';
   752$lang['Make this language available to users'] = 'Zpřístupnit tento jazyk uživatelům';
   753$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavit jako výchozí jazyk pro nezaregistrované a nové uživatele';
   754$lang['Add Photos'] = 'Přidat fotografie';
   755$lang['Download'] = 'Stáhnout';
   756$lang['The following tag was deleted'] = 'Následující klíčové slovo byl odstraněn';
   757$lang['Miscellaneous'] = 'Různé';
   758$lang['User Upload'] = 'Uživatelské nahrání';
   759$lang['Virtual Links'] = 'Virtuální odkazy';
   760$lang['There is no other language available.'] = 'Není dostupný žádný další jazyk.';
   761$lang['There is no other plugin available.'] = 'Není dostupný žádný další doplněk.';
   762$lang['There is no other theme available.'] = 'Není dostupné žádné další téma.';
   763$lang['Add another set of photos'] = 'Přidat další množinu fotografií';
   764$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Není možno ověřit zda exituje nová verze.';
   765$lang['user_status_generic'] = 'Všeobecné';
   766$lang['IP'] = 'IP';
   767
  643768?>
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r5689 r5747  
  129129$lang['Webmaster'] = 'Administrátor';
  130130$lang['Week %d'] = 'Týden %d';
  131 $lang['About Piwigo'] = 'O aplikaci PiWiGo';
   131$lang['About Piwigo'] = 'O aplikaci Piwigo';
  132132$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Nemáte oprávnění k přístupu na požadovanou stránku';
  133133$lang['add to caddie'] = 'Přidat do košíku';
   
  182182$lang['download'] = 'stáhnout';
  183183$lang['download this file'] = 'stáhnout tento soubor';
  184 $lang['edit'] = 'editovat';
   184$lang['edit'] = 'Editovat';
  185185$lang['wrong date'] = 'Chybné datum';
  186186$lang['excluded'] = 'Vyjmuto z výběru';
   
  215215$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Maximální šířka fotografií';
  216216$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximální šířka musí být číslo vetší než 50';
  217 $lang['display a calendar by creation date'] = 'zobrazit v kalendáři podle datumu vytvoření';
   217$lang['display a calendar by creation date'] = 'Zobrazit v kalendáři podle datumu vytvoření';
  218218$lang['display all elements in all sub-categories'] = 'Zobrazit všechny objekty v pod-kategoriích';
  219219$lang['return to normal view mode'] = 'Návrat do normálního zobrazení';
   
  241241$lang['Rate this picture'] = 'Ohodnotit tuto fotografii';
  242242$lang['Next'] = 'Následující';
  243 $lang['Home'] = 'Domů';
   243$lang['Home'] = 'Zpět na úvodní stranu';
  244244$lang['no rate'] = 'bez hodnocení';
  245245$lang['Elements posted within the last %d day.'] = 'Fotografie vložené během posledního %d dne.';
   
  270270$lang['remove this tag from the list'] = 'odstranit toto klíčové slovo ze seznamu';
  271271$lang['representative'] = 'Reprezentant';
  272 $lang['return to homepage'] = 'zpět na úvodní stranu';
   272$lang['return to homepage'] = 'Zpět na úvodní stranu';
  273273$lang['Search for Author'] = 'Hledat autora';
  274274$lang['Search in Categories'] = 'Hledání v kategoriích';
   
  290290$lang['Show number of comments'] = 'Ukázat počet komentářů';
  291291$lang['Show number of hits'] = 'Ukázat počet zobrazení';
  292 $lang['slideshow'] = 'automatické přehrávání';
   292$lang['slideshow'] = 'Automatické přehrávání';
  293293$lang['stop the slideshow'] = 'zastavit automatické přehrávání';
  294294$lang['Specials'] = 'Zobrazit';
   
  309309$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = 'Volitelné (doporučeno) : přiřadit náhled k ';
  310310$lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'šířka fotografie nesmí být větší než : ';
  311 $lang['Author'] = 'Autor (například "Pavel Novák")';
   311$lang['Author'] = 'Autor';
  312312$lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'Nelze nahrát fotografii na server';
  313313$lang['the username must be given'] = 'Je nutné zadat uživatelské jméno';
   
  361361$lang['Piwigo Help'] = 'Nápověda Piwigo';
  362362$lang['Rank'] = 'Hodnotit';
  363 $lang['group by letters'] = 'seskupit podle písmen';
   363$lang['group by letters'] = 'Seskupit podle písmen';
  364364$lang['letters'] = 'písmena';
  365 $lang['show tag cloud'] = 'zobrazit klíčová slova v bublině';
   365$lang['show tag cloud'] = 'Zobrazit klíčová slova v bublině';
  366366$lang['cloud'] = 'bublina';
  367367// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri (2.1)
   
  392392$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  393393$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
   394// exif
   395$lang['exif_field_Make'] = 'Značka';
   396$lang['exif_field_Model'] = 'Model';
   397$lang['exif_field_DateTimeOriginal'] = 'Vytvořeno';
   398$lang['exif_field_ApertureFNumber'] = 'Clona';
   399$lang['exif_field_ExposureTime'] = 'Čas';
   400$lang['exif_field_ISOSpeedRatings'] = 'ISO';
   401$lang['exif_field_FocalLength'] = 'Ohnisko';
   402$lang['exif_field_ExposureBiasValue'] = 'Korekce';
   403$lang['exif_field_ExposureProgram'] = 'Program';
   404$lang['exif_field_Flash'] = 'Blesk';
  394405
  395406?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.