Ignore:
Timestamp:
Apr 10, 2010, 9:45:53 PM (10 years ago)
Author:
nikrou
Message:

Fix some translation keys (unused, misspelling, or forgotten)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/install.lang.php

  r5688 r5780  
  3535$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'De verbinding met de server is geslaagd, maar het is niet mogelijk om verbinding te krijgen met de database';
  3636$lang['Can\'t connect to server'] = 'Geen verbinding met de server';
  37 $lang['Copy the text in pink between hyphens and paste it into the file "local/config/database.inc.php"(Warning : database.inc.php must only contain what is in pink, no line return or space character)'] = 'Kopieer de tekst tussen de lijnen en plak deze in het bestand "include/mysql.inc.php" (Waarschuwing: mysql.inc.php mag alleen het roze gedeelte bevatten, geen return of extra spatie).';
  3837
  3938$lang['Host'] = 'MySQL host';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.