Changeset 6084


Ignore:
Timestamp:
May 5, 2010, 10:45:37 PM (11 years ago)
Author:
plg
Message:

the new text was not a replacement for the previous text, it was an addition :-)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/help/help_permissions.html

  r6082 r6084  
  3030
  3131<p>Jeżeli poziomy prywatności nie bardzo pasują do Twoich potrzeb, możesz także zarządzać uprawnieniami na kategoriach dla użytkowników oraz grup. W tym samym czasie możesz zarządzać uprawnieniami dla zdjęć oraz kategorii, nie powodując konfliktów.</p>
   32
   33<p>Do poszczególnych kategorii można zabronić dostępu. Kategorie mogą być "publiczne" lub
   34"prywatne". Uprawnienia (dla grup i użytkowników) mogą być ustawione tylko dla kategorii "prywatnych".</p>
   35
   36<li>Możesz ustawić kategorię jako "prywatna" dla pojedynczej kategorii (<span
   37class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; Zarządzaj &raquo; edycja</span>) lub przez ustawienie opcji dla całego drzewa (<span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategories &raquo; Właściwości &raquo; Publiczna / Prywatna</span>).</p>
   38
   39<p>Po ustawieniu kateogrii kako prywatna, możesz zarządzać uprawnieniami dla grup i użytkowników przy pomocy następujących 3 ekranów :</p>
   40
   41<ul>
   42  <li><span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Użytkownicy &raquo; Zarządzaj &raquo; akcja uprawnienia</span> (jeden link per użytkownik)</li>
   43  <li><span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Użytkownicy &raquo; Grupy &raquo; akcja uprawnienia</span> (jeden link per grupa)</li>
   44  <li><span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Kategorie &raquo; Zarządzaj &raquo; akcja edycja uprawnień kategorii</span> (jeden link per kategoria)</li>
   45</ul>
   46
   47</fieldset>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.