Changeset 6659


Ignore:
Timestamp:
Jul 5, 2010, 7:54:57 AM (11 years ago)
Author:
voyteckst
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/pl_PL/admin.lang.php

  r6418 r6659  
  753753$lang['Who can see this photo?'] = 'Kto może oglądać o zdjęcie?';
  754754$lang['Pending Comments'] = 'Oczekujące komentarze';
   755$lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Info: usunięcie zdjęcia nie dotyczy zdjęć dodanych podczas synchroniazacji. Zdjęcia dodanew ten sposób należy usunąć z systemu plików, a następnie wykonać synchronizację.';
   756$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'W twoim pliku php.ini, parametr upload_max_filesize (%sB) jest większy niż post_max_size (%sB), powinieneś zmienić toe ustawienia';
   757$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Rozszerzenie exif jest nie dostępne, administrato powinien usunąć korzystanie z exif';
   758$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Wgrywany plik przekracza rozmiar zdefiniowany w parametrze upload_max_filesize w pliku php.ini: %sB';
   759$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Wgrywany plik przekracza rozmiar zdefiniowany w parametrze post_max_size w pliku php.ini: %sB';
   760$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Wgrywany plik przekracza rozmiar zdefiniowany w parametrze MAX_FILE_SIZE w formularzu HTML';
   761$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Plik został wgrany tylko częściowo';
   762$lang['No file was uploaded'] = 'Nie został wgrany żaden plik';
   763$lang['Missing a temporary folder'] = 'Brak katalogu tymczasowego';
   764$lang['Failed to write file to disk'] = 'Błąd zapisu na dysku';
   765$lang['File upload stopped by extension'] = 'Wgrywanie pliku zostało zatrzymane przez rozszerzenie';
   766$lang['Unknown upload error'] = 'Nieznany błąd podczas wgrywania';
   767$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Błąd w pliku"%s" : %s';
  755768?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.