Changeset 7052


Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2010, 9:45:22 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] update sk_SK Slovak (Slovensky) thanks to dodo
feature:1889

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/sk_SK/upgrade.lang.php

  r7030 r7052  
  3333$lang['Upgrade informations'] = 'Informácie o aktualizácii';
  3434$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Preveďte kontrolu údržby v [Administrácia>Nástroje>Údržba] pokiaľ príde k problému.';
  35 $lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Len administrátor môže spustiť aktualizáciu: prosím prihláste sa nížšie.';
  36 $lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'nemáte prístupové práva na spustenie upgrade';
   35$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Len administrátor môže spustiť aktualizáciu: prosím prihláste sa nižšie.';
   36$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Nemáte prístupové práva na spustenie aktualizácie';
   37
  3738
  3839// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
  39 $lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Všetky pod-ketegórie privátnych kategórií sa stanú privátnymi';
   40$lang['All sub-categories of private categories become private'] = 'Všetky podkategórie súkromných kategórií sa stanú súkromnými';
  4041$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Používateľské oprávnenia a oprávnenia skupín boli vymazané';
  41 $lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z predchádzajúcej konfigurárie boli zachované len predpony náhľadov a email adresa správcu.';
   42$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Z predchádzajúcej konfigurácie boli zachované len predpony náhľadov a email webmastera.';
  4243
  4344// missing translations 2.1.0
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.