Changeset 7089


Ignore:
Timestamp:
Oct 4, 2010, 12:19:28 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche 2.1] LocalFilesEdito - update cz - thanks to webprostor

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/plugins/LocalFilesEditor/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r7080 r7089  
  66// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
  77// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
  8 //  | plugin LocalFilesEditor ,czech lang by webprostor.eu |
   8// | plugin LocalFilesEditor ,czech lang by webprostor.eu                  |
  99// +-----------------------------------------------------------------------+
  1010// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
   
  2222// | USA.                                                                  |
  2323// +-----------------------------------------------------------------------+
  24 
  2524$lang['locfiledit_onglet_localconf'] = 'Lokální konfigurace';
  2625$lang['locfiledit_onglet_css'] = 'CSS';
   
  2827$lang['locfiledit_onglet_lang'] = 'Jazyky';
  2928$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Vlastní pluginy';
  30 $lang['locfiledit_cant_save'] = 'Vybraný soubor nelze pøepsat. Zkontrolujte jestli je složka "include/" zapisovatelná (chmod).';
   29$lang['locfiledit_cant_save'] = 'Vybraný soubor nelze pøepsat.Zkontrolujte jestli je složka "include/" zapisovatelná (chmod).';
  3130$lang['locfiledit_newfile'] = 'Soubor neexistuje a bude vytvoøen LocalFiles Editorem';
  3231$lang['locfiledit_save_config'] = 'Soubor byl zmìnìn.';
  33 $lang['locfiledit_show_default'] = 'Zobraz referenèní soubor: ';
   32$lang['locfiledit_show_default'] = 'Zobraz refereèní soubor: ';
  3433$lang['locfiledit_save_bak'] = 'Záloha bude vytvoøena pøi uložení.';
  3534$lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Záloha vytvoøena (%s)';
   
  3837$lang['locfiledit_edit'] = 'Editace';
  3938$lang['locfiledit_restore'] = 'Obnovit ze zálohy';
  40 $lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Prosím potvrïte?
  41 Obnova nebude mít efekt do dalšího uložení.';
   39$lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Prosím potvrïte?Obnova nebude mít efekt do dalšího uložení.';
  4240$lang['locfiledit_bak_loaded1'] = 'Záložní soubor nahrán.';
  4341$lang['locfiledit_bak_loaded2'] = 'Musíte nejprve soubor uložit aby mohl být obnoven.';
  44 $lang['locfiledit_syntax_error'] = 'Syntax error! Soubor nemùže být uložen.';
   42$lang['locfiledit_syntax_error'] = 'Syntax error! Soubor nemuže být uložen.';
  4543$lang['locfiledit_enable_editarea'] = 'Povol editaci';
  4644$lang['locfiledit_disable_editarea'] = 'Zakázat editaci';
   
  5553$lang['locfiledit_empty_filename'] = 'Musíte vyplnit název souboru.';
  5654$lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Pouze webmaster mùže vytváøet nebo mìnit lokální soubory.';
  57 
  5855?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.