Changeset 7104


Ignore:
Timestamp:
Oct 5, 2010, 8:35:37 AM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] update sk_SK Slovak (Slovensky) thanks to dodo
feature:1889

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/sk_SK/about.html

  r7030 r7104  
  11<p>Táto web fotogaléria je založená na aplikáci Piwigo.</p>
  22
  3 <p>Piwigo je software foto galérie pre web, vytvorený aktívnou
  4 komunitou používateľov a vývojárov. Rozšírenia a doplnky robia Piwigo jednoducho
  5 prispôsobiteľné. Zásadná výhoda nakoniec, Piwigo je bezplatné a opensource.</p>
   3<p>Piwigo je softvér fotogalérie pre web vytvorený aktívnou komunitou používateľov a vývojárov. Rozšírenia a doplnky robia Piwigo jednoducho prispôsobiteľné. Zásadná výhoda nakoniec: Piwigo je bezplatné a opensource.</p>
  64
  75<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Navštívte Piwigo web stránky</a></p>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.