Changeset 7936


Ignore:
Timestamp:
Nov 29, 2010, 7:29:17 PM (10 years ago)
Author:
pab
Message:

Language cs_CZ for ExtendedDescription plugin. (codepage set to UTF-8)

Location:
extensions/ExtendedDescription/language/cs_CZ
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ExtendedDescription/language/cs_CZ/description.txt

  r7890 r7936  
  1 Pøidá vícejazyèné popisy, banery, jména kategorií, atd.
   1Přidá vícejazyčné popisy, banery, jména kategorií, atd.
 • extensions/ExtendedDescription/language/cs_CZ/help.html

  r7890 r7936  
  1 <h2>Rozšíøený popis</h2>
   1<h2>Rozšířený popis</h2>
  22
  3 <h3>Vícejazyèné popisy</h3>
   3<h3>Vícejazyčné popisy</h3>
  44
  5 <p>Vícejazyèné popisy jsou umístìny mezi elementy [lang=xx] a [/lang], kde xx je kód jazyka (napøíklad cs, en, es, fr). Dále jsou 2 speciální kódy jazyka: [lang=default] a [lang=all]</p>
   5<p>Vícejazyčné popisy jsou umístěny mezi elementy [lang=xx] a [/lang], kde xx je kód jazyka (například cs, en, es, fr). Dále jsou 2 speciální kódy jazyka: [lang=default] a [lang=all]</p>
  66
  77<ul>
  8   <li><b>Pøíklad</b>:<br>
   8  <li><b>Příklad</b>:<br>
  99  <br>
  1010<code>[lang=default] default description [/lang]<br>
  11 [lang=cs] popis v èeštinì [/lang]<br>
   11[lang=cs] popis v češtině [/lang]<br>
  1212[lang=en] description in english [/lang]<br>
  1313[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code>
   
  1515</ul>
  1616
  17 <p>Výchozí popis bude použit v pøípadì, že popis není dostupný v daném jazyce.
  18 Pokud [lang=default] neexistuje, tak bude jako výchozí popis použito cokoliv mimo elementy [lang].</p>
   17<p>Výchozí popis bude použit v případě, že popis není dostupný v daném jazyce.
   18Pokud [lang=default] neexistuje, tak bude jako výchozí popis použito cokoliv mimo elementy [lang].</p>
  1919
  20 <p><u>Speciální jazyk <i>all</i></u>: všechno co je uvedeno uvnitø [lang=all] vždy bude vloženo do popisu bez ohledu na zvolený jazyk.
  21 Toto je užiteèné zejména pro vkládání kódu HTML/JavaScript do popisu.</p>
   20<p><u>Speciální jazyk <i>all</i></u>: všechno co je uvedeno uvnitř [lang=all] vždy bude vloženo do popisu bez ohledu na zvolený jazyk.
   21Toto je užitečné zejména pro vkládání kódu HTML/JavaScript do popisu.</p>
  2222
  23 <h3>Rozšíøené popisy</h3>
   23<h3>Rozšířené popisy</h3>
  2424
  25 <p>Elementy rozšíøených popisù umožòují vytvoøit zkrácený popis pro kategorii pro použití mimo kategorii a podrobný popis pro použití uvnitø kategorie, nebo dokonce 2 rozdílné popisy pro použití uvnitø kategorie.</p>
   25<p>Elementy rozšířených popisů umožňují vytvořit zkrácený popis pro kategorii pro použití mimo kategorii a podrobný popis pro použití uvnitř kategorie, nebo dokonce 2 rozdílné popisy pro použití uvnitř kategorie.</p>
  2626
  2727<p>Element &lt;!--more--&gt; definuje text pro zkrácený popis.<br>
  28 element &lt;!--complete--&gt; umožòuje vytvoøit 2 rozdílné popisy.<br>
  29 element &lt;!--up-down--&gt; umožòuje vytvoøit popis do horní a dolní èásti.</p>
   28element &lt;!--complete--&gt; umožňuje vytvořit 2 rozdílné popisy.<br>
   29element &lt;!--up-down--&gt; umožňuje vytvořit popis do horní a dolní části.</p>
  3030
  3131<ul>
   
  3939</ul>
  4040<code>krátký popis &lt;!--complete--&gt; dlouhý popis</code>
  41 <p>Krátký popis je potom zobrazen mimo kategorii, ale na stránce kategorie je jako popis uveden dlouhý popis. Takže pro kategorii existují 2 odlišné popisy.</p>
   41<p>Krátký popis je potom zobrazen mimo kategorii, ale na stránce kategorie je jako popis uveden dlouhý popis. Takže pro kategorii existují 2 odlišné popisy.</p>
  4242
  4343<ul>
   
  4545</ul>
  4646<code>horní popis &lt;!--up-down--&gt; dolní popis</code>
  47 <p>Horní popis je potom zobrazen mimo kategorii, ale na stránce kategorie je jako popis zobrazen nahoøe horní popis a dole, pod náhledy, dolní popis.</p>
   47<p>Horní popis je potom zobrazen mimo kategorii, ale na stránce kategorie je jako popis zobrazen nahoře horní popis a dole, pod náhledy, dolní popis.</p>
  4848
  49 <h3>Vložení kategorie nebo fotografie</h3>
   49<h3>Vložení kategorie nebo fotografie</h3>
  5050
  5151<ul>
  5252  <li><b>Element [cat=xx]</b></li>
  5353</ul>
  54 <p>Tento element vloží kategorii xx do popisu kategorie.</p>
   54<p>Tento element vloží kategorii xx do popisu kategorie.</p>
  5555
  5656<ul>
  5757  <li><b>Element [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
  5858</ul>
  59 <p>Tento elemenet umožòuje vložit jeden nebo více náhladových fotografii do popisu, kde:<br><br>
  60 - xx identifikátor fotografie; je také možné pøidat identifikátor kategorie za identifikátor fotografie: <code>xx.ccc</code>.
   59<p>Tento elemenet umožňuje vložit jeden nebo více náhladových fotografii do popisu, kde:<br><br>
   60- xx identifikátor fotografie; je také možné přidat identifikátor kategorie za identifikátor fotografie: <code>xx.ccc</code>.
  6161<br>
  6262- yyyy (volitelné) : je jedna z hodnot {left, right}.</p>
  63 - name (volitelné) : je jedna z hodnot {name, titleName}. Pokud je využito  <i>name</i> tak je název obrázku zobrazen pod jeho náhledem, pokud <i>titleName</i> znaèka obrázku &lt;title&gt; je naplnìna jménem.</p>
   63- name (volitelné) : je jedna z hodnot {name, titleName}. Pokud je využito  <i>name</i> tak je název obrázku zobrazen pod jeho náhledem, pokud <i>titleName</i> značka obrázku &lt;title&gt; je naplněna jménem.</p>
  6464
  6565
  6666<h3>Skrytí kategorie</h3>
  6767
  68 <p>Je možno využít element <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> v názvu kategorie:<br>
   68<p>Je možno využít element <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> v názvu kategorie:<br>
  6969<br>
  70 - potom nebude viditelná v nadøízené kategorii<br>
  71 - zùstane ale viditelná v seznamu kategorií</p>
   70- potom nebude viditelná v nadřízené kategorii<br>
   71- zůstane ale viditelná v seznamu kategorií</p>
  7272
  7373<h3>Skrytí kategorie v seznamu kategorií</h3>
  7474
  75 <p>Je možno využít element <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> v názvu kategorie:<br>
   75<p>Je možno využít element <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> v názvu kategorie:<br>
  7676<br>
  77 - potom bude viditelná v nadøízené kategorii<br>
   77- potom bude viditelná v nadřízené kategorii<br>
  7878- nebude ale viditelná v seznamu kategorií</p>
  7979
  8080<h3>Skrytí fotografie</h3>
  8181
  82 <p>Je možno využít element <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> v názvu fotografie:<br>
   82<p>Je možno využít element <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> v názvu fotografie:<br>
  8383<br>
  8484- fotografie potom nebude viditelná mezi náhledy<br>
  85 - ale zùstane viditelná pøi prohlížení kategorie</p>
   85- ale zůstane viditelná při prohlížení kategorie</p>
 • extensions/ExtendedDescription/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r7890 r7936  
  11<?php
  22
  3 $lang['ExtendedDesc_help'] = 'Používat elementy rozšíøeného popisu......';
   3$lang['ExtendedDesc_help'] = 'Používat elementy rozšířeného popisu......';
  44
  55?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.