Changeset 8258


Ignore:
Timestamp:
Dec 23, 2010, 7:19:13 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - step2 for 2.2

Location:
trunk/plugins/LocalFilesEditor/language
Files:
43 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/cs_CZ/description.txt

  r7081 r8258  
  1 Editujte lokální soubory z administraèního panelu.
   1Editujte lokální soubory z administračního panelu.
 • trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r7091 r8258  
  2222// | USA.                                                                  |
  2323// +-----------------------------------------------------------------------+
   24
  2425$lang['locfiledit_onglet_localconf'] = 'Lokální konfigurace';
  2526$lang['locfiledit_onglet_css'] = 'CSS';
   
  2728$lang['locfiledit_onglet_lang'] = 'Jazyky';
  2829$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Vlastní pluginy';
  29 $lang['locfiledit_cant_save'] = 'Vybraný soubor nelze pøepsat.Zkontrolujte jestli je složka "include/" zapisovatelná (chmod).';
  30 $lang['locfiledit_newfile'] = 'Soubor neexistuje a bude vytvoøen LocalFiles Editorem';
  31 $lang['locfiledit_save_config'] = 'Soubor byl zmìnìn.';
  32 $lang['locfiledit_show_default'] = 'Zobraz refereèní soubor: ';
  33 $lang['locfiledit_save_bak'] = 'Záloha bude vytvoøena pøi uložení.';
  34 $lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Záloha vytvoøena (%s)';
   30$lang['locfiledit_cant_save'] = 'Vybraný soubor nelze přepsat.Zkontrolujte jestli je složka "include/" zapisovatelná (chmod).';
   31$lang['locfiledit_newfile'] = 'Soubor neexistuje a bude vytvořen LocalFiles Editorem';
   32$lang['locfiledit_save_config'] = 'Soubor byl změněn.';
   33$lang['locfiledit_show_default'] = 'Zobraz referení soubor: ';
   34$lang['locfiledit_save_bak'] = 'Záloha bude vytvořena při uložení.';
   35$lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Záloha vytvořena (%s)';
  3536$lang['locfiledit_save_file'] = 'Uložit soubor';
  3637$lang['locfiledit_choose_file'] = 'Vyber soubor k editaci';
  3738$lang['locfiledit_edit'] = 'Editace';
  3839$lang['locfiledit_restore'] = 'Obnovit ze zálohy';
  39 $lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Prosím potvrïte?Obnova nebude mít efekt do dalšího uložení.';
   40$lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Prosím potvrďte?Obnova nebude mít efekt do dalšího uložení.';
  4041$lang['locfiledit_bak_loaded1'] = 'Záložní soubor nahrán.';
  4142$lang['locfiledit_bak_loaded2'] = 'Musíte nejprve soubor uložit aby mohl být obnoven.';
  42 $lang['locfiledit_syntax_error'] = 'Syntax error! Soubor nemuže být uložen.';
   43$lang['locfiledit_syntax_error'] = 'Syntax error! Soubor nemůže být uložen.';
  4344$lang['locfiledit_enable_editarea'] = 'Povol editaci';
  4445$lang['locfiledit_disable_editarea'] = 'Zakázat editaci';
  45 $lang['locfiledit_new_tpl'] = 'Vytvoøit nový soubor';
   46$lang['locfiledit_new_tpl'] = 'Vytvořit nový soubor';
  4647$lang['locfiledit_new_filename'] = 'Název souboru';
  4748$lang['locfiledit_model'] = 'Model';
  4849$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Prázdná stránka';
  49 $lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Nadøazená složka';
   50$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Nadřazená složka';
  5051$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Nepovolené znaky v názvu souboru.';
  5152$lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'Soubor už existuje.';
  5253$lang['locfiledit_model_error'] = 'Musíte zvolit model.';
  5354$lang['locfiledit_empty_filename'] = 'Musíte vyplnit název souboru.';
  54 $lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Pouze webmaster mùže vytváøet nebo mìnit lokální soubory.';
   55$lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Pouze webmaster může vytvářet nebo měnit lokální soubory.';
   56
  5557?>
 • trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/en_UK/plugin.lang.php

  r5256 r8258  
  4949$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Empty page';
  5050$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Parent directory';
  51 $lang['locfiledit_filename_error'] = 'Forbidden caraters in file name.';
   51$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Forbidden characters in file name.';
  5252$lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'File already exists.';
  5353$lang['locfiledit_model_error'] = 'You must choose a model.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.