Changeset 8290


Ignore:
Timestamp:
Dec 24, 2010, 4:22:38 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - sv_SE cleaning

Location:
trunk/language/sv_SE
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/admin.lang.php

  r8286 r8290  
  6060$lang['Apply to sub-albums'] = 'Använd på underkategorier';
  6161$lang['Associated'] = 'Associerad';
  62 $lang['Association to categories'] = 'Associering med kategorier';
  6362$lang['Batch management'] = 'Mass hantering';
  6463$lang['Caddie management'] = 'Korg hantering';
   
  180179$lang['Validation'] = 'Godkänn';
  181180$lang['Version'] = 'Version';
  182 $lang['Virtual categories movement'] = 'Flyttning av virtuella kategorier';
  183181$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuella kategorier att flytta';
  184182$lang['Virtual album name'] = 'Namn på virtuell kategori';
   
  189187$lang['You need to confirm deletion'] = 'Du måste godkänna borttagning';
  190188$lang['add tags'] = 'lägg till taggar';
  191 $lang['Adviser'] = 'Rådgivare';
  192189$lang['Associate to album'] = 'associera till kategori';
  193190$lang['associate to group'] = 'associera till grupp';
   
  205202$lang['Virtual album added'] = 'Virtuell kategori tillagd';
  206203$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuell kategori borttagen';
  207 $lang['Album'] = 'Kategori';
  208204$lang['Access type'] = 'Typ av tillgång';
  209205$lang['Comments'] = 'Kommentarer';
   
  601597$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Snabb Lokal Synkronisering';
  602598$lang['No photo can be deleted'] = 'Inga foton kan tas bort';
  603 $lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Obs: Bild borttagning gäller inte bilder som är tillagda genom synkronisering. För bilder tillagda genom synkronisering, ta bort dom från filsystemet och utför sedan ytterligare en synkronisering.';
  604599$lang['Delete selected photos'] = 'Ta bort markerade foton';
  605600$lang['%d photo was deleted'] = '%d foto borttaget';
   
  627622$lang['Themes'] = 'Teman';
  628623$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instruktioner för användning av Piwigo';
  629 $lang['Order alphanumerically'] = 'Alfanumerisk ordning';
  630 $lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Omvänd alfanumerisk ordning';
  631624$lang['Installed Themes'] = 'Installerade Teman';
  632625$lang['Add New Theme'] = 'Lägg till nytt tema';
   
  677670$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Lägg till skrivrättigheter till "%s" katalogen';
  678671$lang['Administration Home'] = 'Administration Hem';
  679 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorier sorterade efter alfanumerisk ordning';
  680 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorier sorterade efter omvänd alfanumerisk ordning';
  681672$lang['Change Admin Colors'] = 'Ändra administrations färger';
  682673$lang['Delete this theme'] = 'Ta bort temat';
 • trunk/language/sv_SE/common.lang.php

  r8286 r8290  
  171171$lang['add this image to your favorites'] = 'Lägg till den här bilden till dina favoriter';
  172172$lang['Administration'] = 'Administration';
  173 $lang['Adviser mode enabled'] = 'Hjälp guide akriverad';
  174173$lang['all'] = 'alla';
  175174$lang['ascending'] = 'stigande';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.