Changeset 8327


Ignore:
Timestamp:
Dec 27, 2010, 9:09:53 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - sk_SK cleaning

Location:
trunk/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r8270 r8327  
  6161$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použiť na podalbumy';
  6262$lang['Associated'] = 'Priradené';
  63 $lang['Association to categories'] = 'Spojiť s albumom';
  6463$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonov';
  6564$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
   
  181180$lang['Validation'] = 'Schválenie';
  182181$lang['Version'] = 'Verzia';
  183 $lang['Virtual categories movement'] = 'Presun virtuálnych albumov';
  184182$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuálne albumy k presunutiu';
  185183$lang['Virtual album name'] = 'Názov virtuálneho albumu';
   
  190188$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdiť vymazanie';
  191189$lang['add tags'] = 'Pridať kľúčové slová';
  192 $lang['Adviser'] = 'Sprievodca';
  193190$lang['Associate to album'] = 'priradiť k albumu';
  194191$lang['associate to group'] = 'priradiť ku skupine';
   
  206203$lang['Virtual album added'] = 'Virtuálny album pridaný';
  207204$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuálny album zmazaný';
  208 $lang['Album'] = 'Album';
  209205$lang['Access type'] = 'Druh prístupu';
  210206$lang['Comments'] = 'Komentáre používateľov';
   
  648644$lang['Themes'] = 'Témy';
  649645$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Informácie ako používať Piwigo';
  650 $lang['Order alphanumerically'] = 'Zoradiť podľa abecedy';
  651 $lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Zoradiť podľa zostupnej abecedy';
  652646$lang['Installed Themes'] = 'Inštalované témy';
  653647$lang['Add New Theme'] = 'Pridať novú tému';
   
  679673$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Nastavte prístup pre zápis do adresára "%s"';
  680674$lang['Administration Home'] = 'Úvodná stránka administrácie';
  681 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albumy zoradené podľa abecedy';
  682 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albumy zoradené zostupne podľa abecedy';
  683675$lang['Change Admin Colors'] = 'Zmeňte farvy administrácie';
  684676$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte túto tému';
   
  754746$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Táto téma nebola navrhnutá tak, aby bola priamo aktivovateľná';
  755747$lang['Menu Management'] = 'Ďalšie funkcie';
  756 $lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Poznámka: vymazanie fotky sa neuplatňuje na fotky pridané synchronizáciou. Fotky pridané synchronizáciou musíte odstrániť zo súborového systému a potom vykonať ďalšiu synchronizáciu.';
  757748$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'V súbore php.ini, upload_max_filesize (%sB) je väčší ako post_max_size (%sB), mali by ste zmeniť toto nastavenie';
  758749$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Doplnok Exif nie je dostupný, administrátor by mal deaktivovať jeho použitie';
 • trunk/language/sk_SK/common.lang.php

  r8270 r8327  
  134134$lang['add this image to your favorites'] = 'Pridať túto fotografiu k obľúbeným';
  135135$lang['Administration'] = 'Administrácia';
  136 $lang['Adviser mode enabled'] = 'Aktivovaný mód sprievodcu';
  137136$lang['all'] = 'všetko';
  138137$lang['ascending'] = 'vzostupne';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.