Changeset 8347


Ignore:
Timestamp:
Dec 28, 2010, 5:15:13 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - lv_LV cleaning

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r8270 r8347  
  5858$lang['Apply to sub-albums'] = 'Pielietot apakšalbūmiem';
  5959$lang['Associated'] = 'Saistītas';
  60 $lang['Association to categories'] = 'Saistībā ar albūmiem';
  6160$lang['Batch management'] = 'Pakešveida apstrāde';
  6261$lang['Caddie management'] = 'Groza pārvaldīšana';
   
  178177$lang['Validation'] = 'Apstiprināšana';
  179178$lang['Version'] = 'Versija';
  180 $lang['Virtual categories movement'] = 'Virtuālo albūmu kustība';
  181179$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuālie albūmi pārvietošanai';
  182180$lang['Virtual album name'] = 'Virtuālā albūma nosaukums';
   
  187185$lang['You need to confirm deletion'] = 'Jums jāapstiprina izdzēšana';
  188186$lang['add tags'] = 'pievienot iezīmes';
  189 $lang['Adviser'] = 'Palīgs';
  190187$lang['Associate to album'] = 'sasaistīt ar albūmu';
  191188$lang['associate to group'] = 'saistīt ar grupu';
   
  203200$lang['Virtual album added'] = 'Virtuālais albūms pievienots';
  204201$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuālais albūms izdzēsts';
  205 $lang['Album'] = 'Albūms';
  206202$lang['Access type'] = 'Piekļuves tips';
  207203$lang['Comments'] = 'Komentāri';
   
  599595$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Ātrā vietējā sinhronizācija';
  600596$lang['No photo can be deleted'] = 'Nav attēlu, ko izdzēst';
  601 $lang['Note: photo deletion does not apply to photos added by synchronization. For photos added by synchronization, remove them from the filesystem and then perform another synchronization.'] = 'Note: attēlu dzēšana neattiecas uz attēliem, kas pievienoti sinhronizēti. Sinhronizēti pievienotos vispirms dzēšiet no failu sistēmas un tad sinhronizējiet.';
  602597$lang['Delete selected photos'] = 'Dzēst izvēlētos attēlus';
  603598$lang['%d photo was deleted'] = '%d attēls izdzēsts';
   
  625620$lang['Themes'] = 'Tēmas';
  626621$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Piwigo lietošanas instrukcija';
  627 $lang['Order alphanumerically'] = 'Alfabētiskā kārtība';
  628 $lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Reversā alfabētiskā kārtība';
  629622$lang['Installed Themes'] = 'Instalētās Tēmas';
  630623$lang['Add New Theme'] = 'Pievienot jaunu tēmu';
   
  671664$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Pievienot rakstīšanas tiesības mapei "%s"';
  672665$lang['Administration Home'] = 'Vadības panelis';
  673 $lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Albūmi sakārtoti alfabētiskā secībā';
  674 $lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Albūmi sakārtoti anti albabētiskā secībā';
  675666$lang['Change Admin Colors'] = 'Izmainīt vadības paneļa krāsas';
  676667$lang['Delete this theme'] = 'Dzēst šo tēmu';
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r8270 r8347  
  129129$lang['add this image to your favorites'] = "pievienot šo attēlu jūsu izlasei";
  130130$lang['Administration'] = "Administrēšana";
  131 $lang['Adviser mode enabled'] = "Ieslēgts padomdēvēja režīms";
  132131$lang['all'] = "visi";
  133132$lang['ascending'] = "augšupejošs";
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.