Changeset 8441


Ignore:
Timestamp:
Jan 2, 2011, 8:23:47 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r8405 r8441  
  166166$lang['Tag "%s" was added'] = 'Iezīme "%s" ir pievienota';
  167167$lang['Tag selection'] = 'Iezīmes izvēle';
  168 $lang['Take selected elements out of caddie'] = 'Izņemt izvēlētos elementus no groza';
  169168$lang['The %d following tags were deleted'] = ' %d sekojošas iezīmes izdzēstas';
  170169$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Neiespējami pārbaudīt vai ir uzlabojums.';
   
  434433$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Pretējais \'grupa pēc noklusējuma\' īpašība';
  435434$lang['Advanced features'] = 'Paplašinātās funkcijas';
  436 $lang['Not linked elements'] = 'Nesaistītie elementi';
  437435$lang['Specials'] = 'Īpašās funkcijas';
  438 $lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Vienādi failu nosaukumi vairāk kā vienā eksistējošā albūmā';
  439436$lang['Overall'] = 'Visa';
  440437$lang['Year'] = 'Gads';
   
  551548$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Neiespējams savienojums ar serveri.';
  552549$lang['Purge compiled templates'] = 'Dzēst izveidotās veidnes';
  553 $lang['Caddie is currently empty'] = 'Grozs patlaban ir tukšs';
  554550$lang['Show upload link every time'] = 'Rādīt augšupielādes saiti katru reizi';
  555551$lang['User access level to upload'] = 'Lietotāja piekļuves līmenis augšupielādei';
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r8347 r8441  
  291291$lang['Interface theme'] = "Interfeisa tēmas";
  292292$lang['Thumbnails'] = "Sīkbildes";
  293 $lang['Menu'] = "Menu";
   293$lang['Menu'] = "Izvēlne";
  294294$lang['A comment on your site'] = "Komentārijs no jūsu vietnes";
  295295$lang['today'] = "špdien";
 • trunk/language/lv_LV/install.lang.php

  r8255 r8441  
  5353$lang['verification'] = "parbaude";
  5454$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = "Vajag palidzibu? Uzdodiet savu jautajumu <a href=\"%s\">Piwigo sludinajumos</a>.";
  55 $lang['Webmaster mail address'] = "Webmaster mail address";
   55$lang['Webmaster mail address'] = 'Webmāstera pasta adrese';
  5656$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = "Apmekletaji vares izmantot šo e-pastu, lai sazinatos ar lapas administratoru";
  5757$lang['PHP 5 is required'] = "nepieciešams PHP 5 ";
   
  6666$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Apsveicam, Piwigo instalacija ir pabeigta';
  6767$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = ' Alternativa ir iekopet tekstu lodzina augšpuse un ielimet to faila "local/config/database.inc.php" (Uzmanibu : database.inc.php drikst saturet tikai to kas ir teksta lodzina, ne enter ne tukšumus)';
  68 $lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Creation of config file local/config/database.inc.php failed.';
   68$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Konfigurācijas faila local/config/database.inc.php izveide ir nesekmīga.';
  6969$lang['Download the config file'] = 'Lejupladet config failu';
  7070$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Jums jalejupielade configuracijas fails un jaielade tas Jusu instalacijas local/config mape.';
 • trunk/language/lv_LV/upgrade.lang.php

  r8270 r8441  
  3939$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = "Lietotāju un grupu piekļuves tiesības ir izdzēstas";
  4040$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "No iepriekšējās konfigurācijas ir saglabāti tikai sīkbilžu prefiksi un webmāstera e-pasta adreses";
  41 $lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:';
   41$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'Iekš <i>%s</i>, pirms <b>?></b>,ievietot:';
  4242?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.