Changeset 8491


Ignore:
Timestamp:
Jan 7, 2011, 2:06:42 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update admin no_NO (Norwegian) thanks to atlew

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/no_NO/admin.lang.php

  r8490 r8491  
  3535$lang['%d members'] = '%d medlemmer';
  3636$lang['%d tag'] = '%d tag';
  37 $lang['%d tags'] = '%d tags';
   37$lang['%d tags'] = '%d tager';
  3838$lang['%d user comment rejected'] = '%d bruker kommentar avvist';
  3939$lang['%d user comments rejected'] = '%d bruker kommentarer avvist';
   
  138138$lang['Permission granted'] = 'Tillatelse godtatt';
  139139$lang['Picture informations updated'] = 'Bildeinformasjon oppdatert';
  140 $lang['Plugins'] = 'Plugins';
   140$lang['Plugins'] = 'Tilleggsprogram';
  141141$lang['Position'] = 'Posisjon';
  142142$lang['Preferences'] = 'Preferanser';
   
  482482$lang['Correction applied with error'] = 'Rettelse er gjennomført med feil';
  483483$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d en unormalitet har blitt oppdaget.';
  484 $lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d anomalies have been detected.';
   484$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d unormaliteter har blitt oppdaget.';
  485485$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d unormalitet har blitt rettet.';
  486486$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d en unormaliteter har blitt oppdaget og rettet.';
   
  720720$lang['The following tag was deleted'] = 'Følgende tag er slettet';
  721721$lang['Miscellaneous'] = 'Diverse';
  722 $lang['User Upload'] = 'User Upload';
  723 $lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links';
   722$lang['User Upload'] = 'Bruker opplasting';
   723$lang['Virtual Links'] = 'Virtuelle Linker';
  724724$lang['There is no other language available.'] = 'Det er ingen andre språk tilgjengelig.';
  725725$lang['There is no other plugin available.'] = 'Det er ingen andre tilleggsprogrammer tilgjengelig.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.