Changeset 8499 for trunk


Ignore:
Timestamp:
Jan 7, 2011, 6:06:06 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - ca_ES cleaning

Location:
trunk/language/ca_ES
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r8489 r8499  
  6060$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica a les subcategories';
  6161$lang['Associated'] = 'Associat';
  62 $lang['Association to categories'] = 'Associació de categories';
  6362$lang['Batch management'] = 'Gestió per lots';
  6463$lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret';
  6564$lang['Caddie'] = 'Carret';
  66 
  67 
  68 
  6965$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Categories authorized thanks to group associations'; 
  7066$lang['Album manual order was saved'] = 'Categories manual order was saved';
  7167$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Category elements associated to the following categories: %s';
  72 
  73 
  74 
  7568$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for upgrade failed for unknown reasons.';
  7669$lang['Check for upgrade'] = 'Comprova si hi ha actualitzacions';
   
  175168$lang['Tag "%s" was added'] = 'L\'etiqueta "%s" estaba afegida';
  176169$lang['Tag selection'] = 'Selecció d\'etiquetes';
  177 $lang['Take selected elements out of caddie'] = 'Treu els elements seleccionats fora del carret';
  178 $lang['The following tag were deleted'] = 'La següent etiqueta estava eliminada';
  179170$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Les etiquetes següents %d estaven eliminades';
  180171$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'No es pot verificar per actualitzar.';
   
  187178$lang['Validation'] = 'Validació';
  188179$lang['Version'] = 'Versió';
  189 
  190 
  191 
  192 
  193 $lang['Virtual categories movement'] = 'Virtual categories movement';
  194180$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtual categories to move';
  195181$lang['Virtual album name'] = 'Virtual category name';
   
  200186$lang['You need to confirm deletion'] = 'You need to confirm deletion';
  201187$lang['add tags'] = 'add tags';
  202 $lang['Adviser'] = 'Adviser';
  203188$lang['Associate to album'] = 'associate to category';
  204189$lang['associate to group'] = 'associate to group';
   
  216201$lang['Virtual album added'] = 'Virtual category added';
  217202$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtual category deleted';
  218 $lang['Album'] = 'Category';
  219203$lang['Access type'] = 'Tipus d\'accès';
  220204$lang['Comments'] = 'Comentaris';
   
  241225$lang['first element added on %s'] = 'primer element afegit a %s';
  242226$lang['Forbidden'] = 'Prohibit';
  243 $lang['General'] = 'General';
  244227$lang['global mode'] = 'mode global';
  245228$lang['group "%s" added'] = 'grup "%s" afegit';
   
  250233$lang['This name is already used by another group.'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.';
  251234$lang['Groups'] = 'Grups';
  252 $lang['Instructions'] = 'Instruccions';
  253 $lang[''] = '';
  254235$lang['High definition'] = 'Alta definició';
  255236$lang['jump to album'] = 'salta a la categoria';
   
  265246$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].';
  266247$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].';
  267 
  268 
  269 
  270248$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.';
  271249$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Time to send mail is limited. Others mails are skipped.';
  272250$lang['To send ?'] = 'To send ?';
  273251$lang['Last send'] = 'Last send';
  274 
  275 
  276 
  277252$lang['email'] = 'correu electrònic';
  278253$lang['User'] = 'Usuari';
   
  345320$lang['Properties'] = 'Propietats';
  346321$lang['public'] = 'públic';
  347 
  348 
  349322$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Purge never used notification feeds';
  350323$lang['Purge sessions'] = 'Purge sessions';
  351 
  352 
  353324$lang['randomly represented'] = 'representació aleatòria';
  354325$lang['registration date'] = 'data de registre';
  355 $lang['Remote site'] = 'Lloc remot';
  356326$lang['clean'] = 'neteja';
  357327$lang['remove remote listing.xml file'] = 'elimina el fitxer remot listing.xml';
   
  363333$lang['test'] = 'test';
  364334$lang['test this remote site'] = 'testeja aquest lloc remot';
  365 $lang['Remote site url must start by http or https and must only contain characters among "/", "a-zA-Z0-9", "-" or "_"'] = 'La url del lloc remot ha de començar per http o https i només pot contenir caràcters "/", "a-zA-Z0-9", "-" o "_"';
  366335$lang['remove tags'] = 'elimina etiquetes';
  367336$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades';
  368337$lang['selection'] = 'selecciona';
  369 
  370 
  371 
  372 
  373338$lang['set to'] = 'set to';
  374 
  375 
  376339$lang['singly represented'] = 'representa per separat';
  377340$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix';
   
  426389$lang['Unlocked'] = 'Desbloquejat';
  427390$lang['unset'] = 'no definit';
  428 $lang['Move up'] = 'Mou amunt';
  429391$lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació de les categories';
  430392$lang['Update images informations'] = 'Actualitza la informació de les imatges';
   
  442404$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori';
  443405$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)';
  444 
  445 
  446 
  447406$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :';
  448 
  449 
  450 
  451407$lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura';
  452408$lang['albums deleted in the database'] = 'categories eliminades de la base de dades';
   
  486442$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\'';
  487443$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades';
  488 $lang['Not linked elements'] = 'No s\'han enllaçat elements';
  489444$lang['Specials'] = 'Especials';
  490 $lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Fitxers amb el mateix nom en més d\'una categoria física';
  491445$lang['Overall'] = 'Global';
  492446$lang['Year'] = 'Any';
   
  528482$lang['default values'] = 'valors predeterminats';
  529483$lang['High filesize'] = 'High filesize';
  530 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
  531484$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Visitant no es pot eliminar';
  532485$lang['Default user cannot be deleted'] = 'l\'usuari predeterminat no es pot eliminar';
   
  556509$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'El principal usuari "webmaster" no existeix';
  557510$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "webmaster" és incorrecte';
  558 
  559 
  560511$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'S\'ha creat l\'usuari "%s" amb contrasenya "%s"';
  561512$lang['Status of user "%s" updated'] = 'S\'ha actualitzat l\'estat de l\'usuari "%s"';
  562513$lang['add new elements to caddie'] = 'afegeix nous elements al carret';
  563 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly
  564514$lang['No display'] = 'Sense visualització';
  565515$lang['Classic display'] = 'Visualització clàssica';
   
  582532$lang['Refresh'] = 'Refresca';
  583533$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació';
  584 
  585534$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored';
  586 
  587535$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.';
  588536$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.';
   
  593541$lang['Available<br>version'] = 'Versió<br>disponible';
  594542$lang['Automatic upgrade'] = 'Actualització automàtica';
  595 $lang['Automatic installation'] = 'Instal·lació automàtica';
  596543$lang['Download file'] = 'Descarrega fitxer';
  597544$lang['Plugin list'] = 'Llista de connectors';
   
  611558$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Hi ha hagut un error durant l\'extracció (%s).';
  612559$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).';
  613 
  614 
  615 
  616 
  617 
  618 
  619560$lang['Can\'t connect to server.'] = 'No es pot conectar al servidor.';
  620561$lang['Purge compiled templates'] = 'Elimina les plantilles compilades';
  621 $lang['Caddie is currently empty'] = 'Actualment el carret està buit';
  622562$lang['Upload'] = 'Penja';
  623563$lang['Show upload link every time'] = 'Mostra l\'enllaç de penjar cada vegada';
   
  629569$lang['ACCESS_4'] = 'Accés als webmasters';
  630570$lang['ACCESS_5'] = 'Sense accés';
  631 $lang['Demo'] = 'Demo';
  632 $lang['Piwigo home'] = 'Inici de Piwigo';
  633571$lang['Support'] = 'Soport';
  634 $lang['Bugs'] = 'Errors';
  635 $lang['Extensions'] = 'Extensions';
  636572$lang['Documentation'] = 'Documentació';
  637573$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Hi ha una nova versió de Piwigo disponible.';
   
  645581$lang['GD library is missing'] = 'No es troba la llibreria GD';
  646582$lang['Templates'] = 'Plantilles';
  647 
  648 
  649583$lang['Extend for templates'] = 'Extend for templates';
  650584$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder';
   
  676610$lang['Released on'] = 'Versió del ';
  677611$lang['Number of downloads'] = 'Número de baixades';
  678 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
  679612$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Announcements Newsletter';
  680613$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.';
   
  694627$lang['Last hit'] = 'Última visita';
  695628$lang['Hit'] = 'Visita';
  696 
  697629$lang['Tools'] = "Eines";
  698630$lang['Photos'] = "Fotos";
  699631$lang['Themes'] = "Temes";
  700632$lang['Instructions to use Piwigo'] = "Instruccions per utilitzar Piwigo";
  701 $lang['Order alphanumerically'] = "Ordena alfabéticament";
  702 $lang['Order alphanumerically reverse'] = "Ordena alfabéticament descendentment";
  703633$lang['Installed Themes'] = "Temes instal·lats";
  704634$lang['Add New Theme'] = "Afegeix un nou tema";
  705 
  706635$lang['Forbid this theme to users'] = "Prohibir aquest tema als usuaris";
  707636$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = "Col·locar el tema com a predeterminat per a tots que no es registren i per als nous usuaris";
  708 
  709637$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre dels els ítems de la barra del menú s\'ha actualitzat amb éxit.';
  710638?>
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r8489 r8499  
  2929$lang_info['zero_plural'] = true;
  3030
  31 $lang['%.2f (rated %d times, standard deviation = %.2f)'] = '%.2f (valorada %d vegades, desviació típica = %.2f)';
   31$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (valorada %d vegades)';
  3232$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  3333$lang['%d album updated'] = '%d categoria actualitzada';
   
  128128$lang['add this image to your favorites'] = 'afegiu aquesta imatge a les vostres preferides';
  129129$lang['Administration'] = 'Administració';
  130 $lang['Adviser mode enabled'] = 'Mode guiat activat';
  131130$lang['all'] = 'tot';
  132131$lang['ascending'] = 'ascendent';
   
  143142$lang['All'] = 'Tot';
  144143$lang['display each day with pictures, month per month'] = 'visualitza les imatges per dia, mes a mes';
  145 $lang['display pictures added on'] = 'visualitza les imatges afegides';
  146144$lang['View'] = 'Visualitza';
  147145$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Calendari mensual';
   
  308306$lang['A picture\'s name already used'] = 'Un nom d\'imatge ja està en ús';
  309307$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = 'Heu d\'escollir un format de fitxer d\'imatge per la imatge';
  310 $lang['You can\'t upload pictures in this category'] = 'No podeu carregar imatges en aquesta categoria';
  311308$lang['Name of the picture'] = 'Nom de la imatge';
  312309$lang['Upload a picture'] = 'Carrega una imatge';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.