Changeset 8538


Ignore:
Timestamp:
Jan 8, 2011, 11:32:06 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update cs_CZ thanks to pab

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r8443 r8538  
  235235$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Název skupiny nesmí obsahovat " nebo \' nebo být prázdný.';
  236236$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto jméno je již používáno pro jinou skupinu.';
  237 $lang[''] = '';
  238237$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlišení';
  239238$lang['jump to album'] = 'přejít na album';
   
  604603$lang['Released on'] = 'Vydáno';
  605604$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení';
  606 
  607 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
  608605$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie';
  609606$lang['Drop into album'] = 'Dát do alba';
   
  622619$lang['Select files'] = 'Výběr souborů';
  623620$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG soubory nebo ZIP archivy s JPEG soubory prosím.';
  624 
  625 // missing translations 2.1.0
  626621$lang['Processing treatment.'] = 'Provádím údržbu.';
  627622$lang['Please wait...'] = 'Prosím počkejte...';
   
  687682$lang['Make this theme available to users'] = 'Zpřístupnit uživatelům';
  688683$lang['Page end'] = 'Konec stránky';
  689 
  690684$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávání fotografií';
  691685$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Čtěte Piwigo dokumentaci';
   
  749743$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Toto téma nebylo navrženo tak, aby bylo přímo aktivovatelné';
  750744$lang['Menu Management'] = 'Další funkce';
   745$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Ve vašem souboru php.ini, je nastavení upload_max_filesize (%sB) větší než nastavení post_max_size (%sB), ';
   746$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'PHP rozšíření Exif není dostupné, admininstrátor by měl vypnout použití exif';
   747$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení upload_max_filesize ve Vašem souboru php.ini: %sB';
   748$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení post_max_size directive ve Vašem souboru php.ini: %sB';
   749$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení MAX_FILE_SIZE definovaná v HTML form';
   750$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Nahrávaný soubor byl nahrán pouze částečně';
   751$lang['No file was uploaded'] = 'Žádný soubor nebyl nahrán';
   752$lang['Missing a temporary folder'] = 'Chybějící dočasný adresář';
   753$lang['Failed to write file to disk'] = 'Nepodařilo se zapsat soubor na disk';
   754$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nahrávání souboru bylo zastaveno kvůlu přípony';
   755$lang['Unknown upload error'] = 'Neznámá chyba při nahrávání';
   756$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Chyba souboru "%s" : %s';
   757$lang['automatic order'] = 'automatické řazení';
   758$lang['manual order'] = 'ruční řazení';
   759$lang['Albums automatically sorted'] = 'Alba jsou řazena automaticky';
   760$lang['Keep high definition'] = 'Zachovat vysoké rozlišení';
   761$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - šířka musí být číslo mezi %d a %d';
   762$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - výška musí být číslo mezi %d a %d';
   763$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - kvalita musí být číslo mezi %d a %d';
   764$lang['Batch Manager'] = 'Správce dávek';
   765$lang['include child albums'] = 'zahrnout podřízená alba';
   766$lang['Selection'] = 'Výběr';
   767$lang['Action'] = 'Akce';
   768$lang['Set author'] = 'Nastavit autora';
   769$lang['Set title'] = 'Nastavit název';
   770$lang['Set creation date'] = 'Nastavit datum vytvoření';
   771$lang['Apply action'] = 'Provést akci';
   772$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d vybraných fotografiích';
   773$lang['%d of %d photos selected'] = '%d z %d fotografií vybráno';
   774$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Žádná fotografie nebyla vybrána, %d fotografií v množině';
   775$lang['All %d photos are selected'] = 'Všech %d fotografií bylo vybráno';
   776$lang['remove this filter'] = 'smazat tento filtr';
   777$lang['predefined filter'] = 'předdefinovaný filtr';
   778$lang['last import'] = 'poslední import';
   779$lang['with no virtual album'] = 'bez virtuálního alba';
   780$lang['duplicates'] = 'duplikáty';
   781$lang['Add a filter'] = 'Přidat filtr';
   782$lang['Remove all filters'] = 'Smazat všechny filtry';
   783$lang['Refresh photo set'] = 'Obnovit množinu fotografií';
   784$lang['The whole page'] = 'Celou stránku';
   785$lang['The whole set'] = 'Celou množinu';
   786$lang['thumbnails per page'] = 'náhledů na stránku';
   787$lang['No photo in the current set.'] = 'Žádná fotografie v aktuální množině.';
   788$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Žádná fotografie není vybrána, žádná akce není možná.';
   789$lang['Choose an action'] = 'Vyberte akci';
   790$lang['remove author'] = 'smazat autora';
   791$lang['Type here the author name'] = 'Napište zde jmého autora';
   792$lang['remove title'] = 'smazat název';
   793$lang['Type here the title'] = 'Napište zde název';
   794$lang['remove creation date'] = 'smazat datum vytvoření';
   795$lang['with no album'] = 'bez alba';
   796$lang['with no tag'] = 'bez klíčového slova';
  751797?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.